1 008.jpgPicture 133.jpgPicture 151.jpgPicture 165.jpgtillage2.jpg

 

S.C. SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANĂ PLOIEȘTI S.R.L.

 

S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L. s-a infiintat la data de 1 octombrie 2010 prin reorganizarea si transformarea, in societate comerciala, a  Administratiei Domeniului Public si Privat (ADPP) Ploiesti si a Oficiului Public Proiect, avand ca unic actionar Consiliul Local Ploiesti. Transformarea ADPP in S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L. a fost aprobata de Consiliul Local prin HCL 219/2010 modificata si completata cu HCL 306/2010.

In relatia cu autoritatile administratiei publice locale, S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L. este operator al serviciilor de utilitate publica prevazute in Actul Constitutiv, raportul juridic constand in delegarea prin gestiune directa si concesionarea bunurilor proprietate publica sau privata a Municipiului Ploieşti, utilizate pentru furnizarea/prestarea serviciilor de utilitate publica specifice.

 

Misiunea noastra consta in deservirea, cu profesionalism si responsabilitate, a relatiei de furnizare si prestare a serviciilor de utilitate publica in scopul mentinerii unui strandard ridicat de viata urbana pentru ploiesteni.

 

In viziunea societatii noastre, acceptarea noilor provocari privind competitivitatea, orientarea catre noile exigente urbane si nevoile multiple ale cetatenilor urbei ploiestene reprezinta valori asumate de personalul nostru.

 

 

Date contabile:

- C.U.I. 27449967, J29/1212/01.10.2010, RO 27449967

Cont Trezoreria Ploiesti

RO27TREZ5215069XXX010680

Cont BRD Ploiesti

RO79BRDE300SV76016203000

Cont BCR Ploiesti

RO38RNCB0205135100920001

 

 Regulament de organizare si functionare

 


156497 494024627275663 261504953 n

 DIRECTOR GENERAL

Donald Nicolae Constantin

CV

 
 
ovidiu
DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

Ovidiu Negulescu

SGU Ploiesti