1 008.jpgPicture 133.jpgPicture 151.jpgPicture 165.jpgtillage2.jpg

 

ANUNTURI 

 

 

S.C. SERVICII DE GOSPODARIRE URBANA PLOIESTI S.R.L.

S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L.organizeaza concurs pentru ocuparea a 3 (trei) posturi de AGENT DE SECURITATE SI INTERVENTIE (cod COR 541406), cu contract individual de munca pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, in cadrul Compartimentului Paza.

Proba scrisa si interviul se vor sustine in data de 26.06.2017, ora.10.00, la sediul societatii din str. Valeni nr.32, et.2, sala de sedinte.

Conditii /aptitudini profesionale:
•Sa aiba varsta de cel putin 18 ani;
•Studii generale;
•Sa fie apt medical pentru exercitarea functiei;
•Sa nu aiba antecedente penale pentru infractiuni savarsite cu intentie;
•Initiativa, rezistenta la efort psihic si fizic, la factori de mediu, punctualitate, rapiditate in gandire,putere de concentrare, atentie distributiva.
•Atestat de exercitare a profesiei de agent de securitate si interventie;
•Cunoasterea legii nr.333/2003 si  H.G. nr.301/2012 privind aprobarea Normelor metodologice de  aplicare a Legii nr.333/2003;

Activitati desfasurate :
-Paza obiectivelor, bunurilor si valorilor din cadrul postului incredintat.
        
Candidatii trebuie sa depuna dosarul de concurs, care va contine in mod OBLIGATORIU urmatoarele documente:
•Cerere pentru inscriere la concurs;
•copie act de identitate;
•adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare;
•curriculum vitae;
•copie document care sa ateste nivelul studiilor;
•atestat pentru exercitarea profesiei;
•copie carnet de munca sau alte adeverinte din care sa reiasa vechimea in specialitate.
•cazier judiciar.

Documentele se vor depune la registratura societatii din str Valeni, nr 32.

Data limita de depunere a dosarelor de concurs: 23.06.2017, ora 14.00.

Relatii suplimentare in legatura cu conditiile de participare si actele necesare inscrierii la concurs pot fi obtinute la telefonul 0244/525.252 interior 118 – Compartimentul Resurse Umane.

PUBLICAT 19.06.2017


S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L.  recruteaza personal  in vederea ocuparii unui post de REFERENT, cod COR 331309, cu contract individual de munca pe perioada nedeterminata cu norma intreaga, in cadrul Compartimentului BLOCARI RIDICARI..

Conditii /aptitudini profesionale:
•Sa fie apt medical pentru exercitarea functiei;
•Sa nu aiba antecedente penale pentru infractiuni savarsite cu intentie;
•Studii medii/postliceale;
•Initiativa, rezistenta la efort psihic si fizic, la factori de mediu, punctualitate, rapiditate in gandire,putere de concentrare, atentie distributiva .

Activitati desfasurate :

Blocare, ridicare, transport, depozitare si eliberare a autovehiculelor care sunt parcate sau ocupa ilegal drumurile publice sau terenurile apartinand domeniului public sau privat al Mun.Ploiesti.

Concursul va avea loc la sediul societatii din str. Valeni, nr. 32, in data de
13.06.2017, ora 10.00 si va consta intr-un interviu.

Mapa de concurs  trebuie sa contina urmatoarele documente:
•cererea de inscriere la concurs;
•copie buletin/ carte de identitate;
•adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare;
•curriculum vitae;
•act prin care se atesta absolvirea studiilor medii/postliceale;
•cazier judiciar;
•copie carnet de munca sau alte adeverinte din care sa reiasa vechimea in munca.

Documentele se vor depune la registratura societatii din str Valeni, nr 32, pana la data de 12.06.2017, ora 16.30.
Informatii suplimentare se pot obtine la tel.0244/525252, int.118, Compartimentul Resurse Umane.


S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L.  recruteaza personal  in vederea ocuparii unui post de REFERENT, cod COR 331309, cu contract individual de munca pe perioada nedeterminata cu norma intreaga, in cadrul Compartimentului BLOCARI RIDICARI..

Conditii /aptitudini profesionale:
•Sa fie apt medical pentru exercitarea functiei;
•Sa nu aiba antecedente penale pentru infractiuni savarsite cu intentie;
•Studii medii/postliceale;
•Initiativa, rezistenta la efort psihic si fizic, la factori de mediu, punctualitate, rapiditate in gandire,putere de concentrare, atentie distributiva .

Activitati desfasurate :

Blocare, ridicare, transport, depozitare si eliberare a autovehiculelor care sunt parcate sau ocupa ilegal drumurile publice sau terenurile apartinand domeniului public sau privat al Mun.Ploiesti.

Concursul va avea loc la sediul societatii din str. Valeni, nr. 32, in data de
23.05.2017, ora 10.00 si va consta intr-un interviu.

Mapa de concurs  trebuie sa contina urmatoarele documente:
•cererea de inscriere la concurs;
•copie buletin/ carte de identitate;
•adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare;
•curriculum vitae;
•act prin care se atesta absolvirea studiilor medii/postliceale;
•cazier judiciar;
•copie carnet de munca sau alte adeverinte din care sa reiasa vechimea in munca.

Documentele se vor depune la registratura societatii din str Valeni, nr 32, pana la data de 22.05.2017, ora 16.30.
Informatii suplimentare se pot obtine la tel.0244/525252, int.118, Compartimentul Resurse Umane.

PUBLICAT 16.05.2017


organizeaza concurs pentru ocuparea a 2 (doua) posturi de AGENT DE SECURITATE  INTERVENTIE, cod COR 541406, cu contract individual de munca pe perioada nedeterminata cu norma intreaga, in cadrul Compartimentului Paza.

      `Conditii /aptitudini profesionale:

 • Sa aiba varsta de cel putin 18 ani;
 • Sa fie apt medical pentru exercitarea functiei;
 • Sa nu aiba antecedente penale pentru infractiuni savarsite cu intentie;
 • Atestat de exercitare a profesiei de agent de paza si ordine/dovada ca provin din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala;
 • Cunoasterea legii nr.333/2003 si  H.G. nr.301/2012 privind aprobarea Normelor metodologice de  aplicare a Legii nr.333/2003;
 • Initiativa, rezistenta la efort psihic si fizic, la factori de mediu, punctualitate, rapiditate in gandire,putere de concentrare, atentie distributiva .

Activitati desfasurate :

-Paza obiectivelor, bunurilor si valorilor din cadrul postului incredintat

    Concursul va avea loc la sediul societatii din str. Valeni, nr. 32, in data de

18.05.2017, ora 10.00 si va consta intr-un interviu si o proba scrisa.

 

      Mapa de concurs  trebuie sa contina urmatoarele documente:

 • cererea de inscriere la concurs;
 • copie buletin/ carte de identitate;
 • adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare;
 • curriculum vitae;
  • atestat pentru exercitarea profesiei de agent de paza si ordine/acte care se ateste ca provin din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala;
  • cazier judiciar;
  • copie carnet de munca sau alte adeverinte din care sa reiasa vechimea in specialitate.

Documentele se vor depune la registratura societatii din str Valeni, nr 32, pana la data de 17.05.2017, ora 16.30.

     Informatii suplimentare se pot obtine la tel.0244/525252, int.118, Compartimentul Resurse Umane. 

PUBLICAT 08.05.2017


S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L.  recruteaza personal  in vederea ocuparii a 4 (patru) posturi de ingrijitor spatii verzi (cod COR 931202), pe durata nedeterminata,  in cadrul Compartimentului  Spatii Verzi.

Interviul si proba practica se vor sustine in data de 15.05.2017, ora 9.00.

1. Conditii/aptitudini profesionale:

 •     sa aiba varsta de cel putin 18 ani;
 •     studii generale (8 clase);
 •     are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza-apt medical;
 •     sa nu aiba antecedente penale pentru infractiuni savarsite cu intentie;
 •   rezistenta fizica si la factori de stres, indemanare, corectitudine, spirit de ordine si disciplina;
 •     abilitati de relationare-comunicare cu intreg personalul;
 •     abilitati de munca in echipa, capacitate de exercitiu;
 •     abilitati de utilizare a sculelor si echipamentelor specifice.

2. Candidatii trebuie sa depuna dosarul de concurs, care va contine in mod OBLIGATORIU:

 •  cerere pentru inscriere la concurs; 
 • copie act de identitate;
 • adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare; 
 • copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor, calificari, specializari; 
 • curriculum vitae;
 • cazier judiciar;
 • adeverinta care sa ateste vechimea in munca;

 

Documentele  se vor depune la registratura societatii, din str. Valeni, nr. 32. Data limita de depunere a dosarelor de concurs: 12.05.2017, ora 14.00. Relatii suplimentare in legatura cu conditiile de participare si actele necesare inscrierii la concurs pot fi obtinute  la telefonul 0244/525252 interior 118 - Compartimentul Resurse Umane.

 PUBLICAT 10.05.2017

 


 

 

pag 1

 

pag 2

 PUBLICAT 03.04.2017

 


 

 

S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L.  recruteaza personal  in perioada 27.03.2017 – 30.03.2017 in vederea ocuparii a 3 (trei) posturi de AGENT DE SECURITATE interventie, (cod COR 541406), pe durata nedeterminata, norma intreaga, in cadrul Compartimentului Paza.

           Concursul se va sustine in data de 31.03.2017, ora  10, la sediul S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L., str. Valeni, nr. 32.     

            Conditii/aptitudini profesionale:  

a) sa aiba varsta de cel putin 18 ani;

b) sa fie apt medical pentru exercitarea functiei;

c) sa nu aiba antecedente penale pentru infractiuni savarsite cu intentie;

  d) atestat de exercitare a profesiei de agent de paza si ordine/dovada ca provin din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala;

  e) cunoasterea Legii nr. 333/2003 si H.G. nr. 301/2012 privind paza obiectivelor;

            f) rezistenta la efort fizic si intelectual, sa dovedeasca punctualitate, corectitudine, rapiditate in gandire, putere de concentrare si memorare.                                                                               

           Activitati desfasurate:     

          paza obiectivelor, bunurilor si valorilor din cadrul postului incredintat.       

          Acte necesare pentru recrutare:  

- cerere de participare la concurs (formular tip);

- copie buletin/carte de identitate;

 - adeverinta medicala din care sa reiasa ca este apt din punct de vedere medical pentru exercitarea functiei;

- atestat de exercitare a profesiei de agent de paza si ordine/dovada ca provin din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala si copii alte acte studii; 

- cazier judiciar;

- copie carnet de munca sau alte adeverinte din care sa reiasa vechimea in specialitate;

  Documentele se vor depune la Comp. Resurse Umane pana la data de 30.03.2017, ora 16. 

   Informatii suplimentare se pot obtine la tel. 0244/525252, int.118, Compartimentul Resurse Umane.


Primăria Municipiului Ploiești organizează, în conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 111/2016 și Hotărârea de Guvern nr. 722/2016, concurs pentru ocuparea a 5 (cinci) posturi de Administrator în cadrul Consiliului de Administrație al S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L..
Primăria Municipiului Ploiești a decis ca procesul de recrutare și selectie să fie efectuat de către un expert independent specializat în recrutarea resurselor umane care va consilia comisia de selecție stabilită în cadrul Primăriei Municipiului Ploiești și va efectua evaluarea dosarelor și selecția inițială a candidaților.
Primăria Municipiului Ploiești a ales ca expert independent compania Pluri Consultants Romania SRL.
Concursul se va desfăşura la sediul Primăriei Municipiului Ploiești, Palatul Administrativ, Blvd. Republicii, nr. 2, Ploiești, în perioada 20 – 28 aprilie 2017.

 

A.    Procesul de recrutare și selecție are următoarele etape:


1.Depunerea dosarelor la registratura Primăriei Municipiului Ploiești;
2.Evaluarea conformităţii administrative a dosarelor şi a eligibilităţii candidaţilor;
3.Comunicarea către candidați a rezultatelor evaluării dosarelor;
4.Susținerea probelor etapei de selecție inițială – interviu şi centru de evaluare – la o dată și o oră ce vor fi comunicate ulterior fiecărui candidat;
5.Comunicarea către candidați a rezultatelor selecției inițiale;
6.Susținerea interviului de selecție finală la o dată și o oră ce vor fi comunicate ulterior fiecărui candidat;
7.Comunicarea către candidați a rezultatelor selecției finale.

B. La concurs se pot înscrie candidații care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:


1.    au cetățenie româna sau cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene, cu condiția să aibă domiciliul în România.
2.    cunosc foarte bine limba română (scris și vorbit),
3.    sunt apți din punct de vedere medical, au capacitate deplină de exercițiu;
4.    sunt absolvenți(te) ai (ale) unui program de studii de lungă durată finalizat cu diplomă de licență în cadrul unei instituții de învățământ superior;
5.    sunt absolvenţi(te) ai unui program de studii de lungă durată finalizat cu diplomă de licență în cadrul unei instituții de învățământ superior din domeniul economic sau juridic (conform OUG 109/2011, art. 28, lit. 3) finalizat cu diplomă de licență; în cazul candidaților din statele membre UE diploma de studii trebuie să fie recunoscută în România; - acest criteriu este aplicabil candidaților care aplică pentru una dintre funcțiile de Administrator ce trebuie să respecte criteriul „absolvenți ai unei instituții de învățământ superior din domeniul economic sau juridic”. Această condiție se aplică acelor candidați care concurează/aplică pentru cele maxim 5 posturi din structura Consiliului de Administrație care trebuie ocupate de absolventi ai unor instituții de învățământ superior, studii de lungă durată finalizate cu diplomă de licență din domeniul economic sau juridic ;
6.    au cel puțin 5 ani de vechime în muncă și cel puțin  3 ani de experiență în management, consultanță în management sau coordonare; acest criteriu se aplică acelor candidați care au studii tehince;
7.    au cel putin 5 ani experiență în domeniul economic sau juridic; acest criteriu e aplicabil candidaților care aplică pentru cele 5 posturi din structura Consilului de Administrație descrise la pct. 5;
9. nu au fost destituiți(te) dintr-o funcție din cadrul unor instituții publice sau al unor întreprinderi cu capital majoritar de stat sau să nu fi avut încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
10.nu se află în conflict de interese care să îi(le) facă incompatibili(e) cu exercitarea funcției de Administrator în Consiliul de Administrație al S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L..
11.nu au fost condamnați(te) definitiv printr-o hotărâre judecătorească pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, infracțiuni de corupție și de serviciu, infracțiuni contra înfăptuirii justiției, infracțiunii de fals, infracțiunii contra patrimoniului, pentru infracțiunile prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, cu modificările și completările ulterioare, sau pentru infracțiunile prevăzute de Legea nr. 85/2014 privind procedurile desăvârșite cu intenție care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției;
12.nu au făcut poliție politică, așa cum este definită prin lege;
13.Îndeplinesc criteriile cerute prin OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016 si Hotărârea de Guvern nr. 722/2016;

 

C. Continutul dosarului de înscriere la concurs:

 

Dosarele candidaților care aplică pentru postul de Administrator trebuie să conțină:
a)Opis documente;
b)Cererea de înscriere;
c)Copia actului de identitate;
d)Copia certificatului de căsătorie sau a altor acte, doar în cazul în care numele de pe actele depuse este diferit de cel de pe actul de identitate;
e)Copia diplomei de licență sau echivalentă;
f)Curriculum vitae, potrivit modelului comun european;
g)Copii ale documentelor care dovedesc experiența cerută ( carnet de muncă, extras din Registrul General de Evidență a Salariaților, contracte de mandat/management, adeverințe eliberate de angajatori, etc.)
h)Cazierul judiciar;
i)Adeverință medicală;
j)Formulare:
a.Declarație pe propria răspundere privind conformitatea documentelor și informațiilor prezentate în dosar, lipsa conflictului de interese și a situațiilor de incompatibilitate.
b.Acordul cu privire la obținerea de date în vederea verificării informațiilor.
c.Consimtământ de prelucrare a datelor cu caracter personal.
d.Declarația de interese.
k)Declarația de intenție redactată conform preverderilor HG 722/2016;

CV-ul și formularele de la punctul j) vor fi trimise pe adresa de e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. în format doc

 

D. Criterii de selecție:


- Competenţe specifice sectorului
- Competenţe profesionale de importanță strategică / tehnică
- Competențe de guvernanță corporativă
- Compețențe sociale și personale
- Experiență pe plan local și național
- Independență
- Expunere politică
- Reputația personală și profesională
- Integritate
- Aliniere cu scrisoarea de așteptări a acționarilor

E. Alte informații


 Pentru a participa la procesul de selecție pentru funcția de Administrator în Consiliul de Administraţie al S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., candidații trebuie să depună un dosar de înscriere conform celor prevăzute la punctul 1.5 din Planul de selecţie afişat la adresa http://www.sguploiesti.ro
Documentele prevăzute la punctele c) – e) din cuprinsul dosarului, trebuie să poarte inscripția „ conform cu originalul” și semnătura deponentului iar documentele originale vor fi furnizate la cerere. Documentele solicitate sunt obligatorii, lipsa unei piese la dosar, duce la eliminarea candidatului.


Declarațiile de intenție redactate conform prevederilor HG 722/2016 vor fi depuse în plic sigilat pe care se va scrie numele candidatului și mențiunea „A nu se deschide până la data selecției finale”. Acest plic va fi introdus în plicul în care se va depune întregul dosar. Declarațiile de intenție ale candidaților ale căror dosare vor fi respinse sau a căror candidatură va fi respinsă în etapa de selecție inițială vor fi returnate acestora sigilate; se vor deschide numai declarațiile de intenție ale candidatilor admiși la sfârșitul etapei de selecție initială.
Dosarele de candidatură, cu documentele solicitate, se depun la Registratura Primăriei Municipiului Ploiești, din Ploiești, Palatul Administrativ, Blvd. Republicii, nr. 2, în perioada 14 martie – 14 aprilie 2017, în zile lucrătoare, între orele 08:30 – 16:00 (luni – joi), 08:3014:00 (vineri), în plic închis sau prin poștă la adresa Primăriei Municipiului Ploiești și prin e-mail la adresele:

  mantoiu.ao@ploiestiThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
 vasile.maria@ploiesti.ro
 office@pluri.ro

Pe plic se vor menţiona: „Candidatură pentru Consiliul de Administraţie al S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești./ Nume şi Prenume candidat/ A nu se deschide până la data stabilită pentru evaluarea conformităţii administrative a dosarelor şi a eligibilităţii candidaţilor”. Mesajele pe e-mail vor avea titlul : „Candidatura CA SGU Ploiesti”.

 

DESCARCA CEREREA DE INSCRIERE

Modificat program: 23.03.2017


S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L. 

organizeaza concurs pentru ocuparea unui post de REFERENT (cod COR 331309), cu contract individual de munca pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, in cadrul Compartimentului Corp Control.

Interviul se va sustine in data de 20.03.2017, ora.10.00.

Conditii /aptitudini profesionale:

 • Studii medii sau postliceale;
 • Capacitate de analiza si sinteza, rezistenta la factori de stres;
 • Sa aiba spirit de echipa;
 • Sa fie diplomat;
 • Sa fie rabdator si sa asculte opiniile celor cu care intra in contact;
 • Seriozitate, punctualitate, rapiditate in gandire, persoana organizata, putere de concentrare;
 • Sa fie corect in relatiile cu toti angajatii societatii;
 • Sa aiba simtul responsabilitatii.

Activitati desfasurate :

 • Monitorizeaza activitatea desfasurata in cadrul Compartimentului Cimitire, sub aspectul respectarii ROF-ului cimitirelor;
 • Desfasoara actiuni de control intern in cadrul Compartimentului Cimitire;
 • Operatiuni specifice inhumarilor, concesionarilor, arhivarii documentelor, alte activitati  conexe cu caracter specific;
 • Informeaza periodic Directorul General cu privire la aspectele constatate;
 • Evidentiaza neconformitatile constatate;
 • Studiaza si isi insuseste noile aparitii din legislatia de specialitate;
 • Cunoaste si aplica normele de SSM, pentru situatii de urgenta si de protectia mediului, precum si regulile de ordine si disciplina la locul de munca;
 • Efectueaza activitatea conform prevederilor documentelor SMC (Sistem de Management al Calitatii) pentru a asigura imbunatatirea continua a acestora;

Candidatii trebuie sa depuna dosarul de concurs, care va contine in mod OBLIGATORIU urmatoarele documente:

 •          cerere pentru inscriere la concurs;
 •          copie act de identitate;
 •          adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare;
 •          curriculum vitae;
 •          copii documente care sa ateste nivelul studiilor;
 •          copie carnet de munca sau alte adeverinte din care sa reiasa vechimea in specialitate;
 •          cazier judiciar.

Documentele se vor depune la registratura societatii din str Valeni, nr 32.

Data limita de depunere a dosarelor de concurs: 17.03.2017, ora 14.00.

Relatii suplimentare in legatura cu conditiile de participare si actele necesare inscrierii la concurs pot fi obtinute la telefonul 0244/525.252 interior 118 – Compartimentul Resurse Umane.

 

 


 

anunt INGR.SP.VERZI 13.03.2017

 

 


 

       

HOTARAREA NR.27

                        Privind aprobarea Scrisorii de asteptari a autoritatii tutelare pentru ocuparea a 5 (cinci) posturi de membri in Consiliul de Administratie la S.C. SERVICII DE GOSPODARIRE URBANA PLOIESTI S.R.L.


 

        S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L.  recruteaza personal  in perioada  15.02.2017 – 21.02.2017 in vederea ocuparii a 3 (trei) posturi de ingrijitor spatii verzi (cod COR 931202), pe durata nedeterminata,  in cadrul Compartimentului  Spatii Verzi.

     

           Interviul si proba practica se vor sustine in data de 22.02.2017, ora 10, la sediul S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L., str. Valeni, nr. 32.

Conditii/aptitudini profesionale:

 • sa aiba varsta de cel putin 18 ani;
 • studii generale (8 clase);
 • sa fie apt medical pentru exercitarea functiei
 • sa nu aiba antecedente penale pentru infractiuni savarsite cu intentie;
 • rezistenta fizica si la factori de stress, indemanare, sa dovedeasca punctualitate,   corectitudine, spirit de ordine si disciplina;
 • abilitati de relationare-comunicare cu intreg personalul;
 • abilitati de munca in echipa;
 • abilitati de utilizare a sculelor si echipamentelor specific. 

 Acte necesare pentru noii solicitanti:

 • cerere de participare la concurs;
 • copie buletin/carte de identitate;
 • adeverinta medicala de la medicul de familie;
 • copii documente care sa ateste nivelul studiilor;
 • curriculum vitae;
 • cazier judiciar;
 • copie carnet munca/adeverinta vechime

 

Documentele  se vor depune la registratura societatii, str. Valeni, nr. 32, pana la data de 21.02.2017.  

Informatii suplimentare se pot obtine la tel.0244/525252, int.118, Compartimentul Resurse Umane.

 


 

S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L organizeaza concurs pentru ocuparea unui post de CONSILIER-JURIDIC (cod COR 261103), cu contract individual de munca pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, in cadrul Compartimentului Corp Control.

Interviul se va sustine in data de 17.02.2017, ora.10.00.

 

Conditii /aptitudini profesionale:

 • Pregatire profesionala superioara de specialitate;
 • Solide cunostinte juridice;
 • Minim 3 ani experienta in administratia publica;
 • Sa fie apt medical pentru exercitarea functiei;
 • Capacitate de analiza si sinteza;
 • Sa nu aiba antecedente penale pentru infractiuni savarsite cu intentie;
 • Initiativa, punctualitate, rapiditate in gandire, putere de concentrare, obiectivitate.

Activitati desfasurate :

v  Controleaza si monitorizeaza activitatea desfasurata de toate compartimentele societatii, sub aspectul legalitatii, oportunitatii si integritatii profesionale;

 • In cazul constatarii abaterilor de la legalitate, propune masuri pentru repararea prejudiciului produs si protejarea patrimoniului, in conformitate cu prevederile OG nr. 119/1999 privind controlul intern si controlul financiar preventiv, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Verifica conformarea personalului la normele de conduita stipulate in Regulamentul Intern, precum si la criteriile de imagine ale insitutiei;
 • In urma monitorizarii si controlului, in functie de constatari intocmeste urmatoarele inscrisuri destinate Directorului General: rapoarte, rapoarte de revizie, procese verbale de inspectie, note de constatare, informari, situatii, sinteze;
 • Emite propuneri cu privire la perfectionarea, modificarea, sau introducerea de noi norme, instructiuni si metodologii, rezultate in urma activitatilor specifice de control
 • Elaboreaza si revizuieste proiectul planului de control si-l supune spre aprobare Directorului General, in conformitate cu legislatia in vigoare;
 • Propune masuri de corectare a neconformitatilor sesizate in urma controlului si propune cercetarea disciplinara a personalului raspunzator;
 • Sustine sesizarile cand este convocat in cadrul Comisiei de disciplina pentru cercetarea personalului suspectat de incalcarea prevederilor Regulamentului Intern;
 • Răspunde de aplicarea prevederilor legale în vigoare si de indeplinirea indicatorilor de performanta specifici activitatii desfasurate;

                                                                                                                                                                       

Candidatii trebuie sa depuna dosarul de concurs, care va contine in mod OBLIGATORIU urmatoarele documente:

 

 • Cerere pentru inscriere la concurs;
 • copie act de identitate;
 • adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare;
 • curriculum vitae;
 • copii documente care sa ateste nivelul studiilor;
 • copie carnet de munca sau alte adeverinte din care sa reiasa vechimea in specialitate;
 • cazier judiciar.

Documentele se vor depune la registratura societatii din str Valeni, nr 32.

Data limita de depunere a dosarelor de concurs: 16.02.2017, ora 16.30.

Relatii suplimentare in legatura cu conditiile de participare si actele necesare inscrierii la concurs pot fi obtinute la telefonul 0244/525.252 interior 118 – Compartimentul Resurse Umane.


S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L organizeaza concurs pentru ocuparea unui post de CONSILIER-JURIDIC (cod COR 261103), cu contract individual de munca pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, in cadrul Compartimentului Corp Control.

Interviul se va sustine in data de 03.02.2017, ora.10.00.

      Conditii /aptitudini profesionale:

 •  Pregatire profesionala superioara de specialitate;
 •  Solide cunostinte juridice;
 •  Minim 3 ani vechime in specialitate;
 •  Sa fie apt medical pentru exercitarea functiei;
 •  Capacitate de analiza si sinteza;
 •  Sa nu aiba antecedente penale pentru infractiuni savarsite cu intentie;
 • Initiativa, punctualitate, rapiditate in gandire, putere de concentrare, obiectivitate.

Activitati desfasurate :

 • Verifica conformarea personalului la normele de conduita stipulate in Regulamentul Intern, precum si la criteriile de imagine ale insitutiei;
 • In cazul constatarii abaterilor de la legalitate, propune masuri pentru repararea prejudiciului produs si protejarea patrimoniului, in conformitate cu prevederile OG nr. 119/1999 privind controlul intern si controlul financiar preventiv, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 •      Controleaza si monitorizeaza activitatea desfasurata de toate compartimentele societatii, sub aspectul legalitatii, oportunitatii si integritatii profesionale;
 • In urma monitorizarii si controlului, in functie de constatari intocmeste urmatoarele inscrisuri destinate Directorului General: rapoarte, rapoarte de revizie, procese verbale de inspectie, note de constatare, informari, situatii, sinteze;
 • Emite propuneri cu  privire la perfectionarea, modificarea,  sau introducerea de noi norme, instructiuni si metodologii, rezultate in urma activitatilor specifice de control;
 • Elaboreaza si revizuieste proiectul planului de control si-l supune spre aprobare Directorului General, in conformitate cu legislatia in vigoare;
 • Propune masuri de corectare a neconformitatilor sesizate in urma controlului si propune cercetarea disciplinara a personalului raspunzator;
 • Sustine sesizarile cand este convocat in cadrul Comisiei de disciplina pentru cercetarea personalului suspectat de incalcarea prevederilor Regulamentului Intern;
 • Răspunde de aplicarea prevederilor legale în vigoare si de indeplinirea indicatorilor de performanta specifici activitatii desfasurate;

                                                                                                                                                                       

Candidatii trebuie sa depuna dosarul de concurs, care va contine in mod OBLIGATORIU urmatoarele documente:

 •         cerere pentru inscriere la concurs;
 •         copie act de identitate;
 •         adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare;
 •         curriculum vitae;
 •         copii documente care sa ateste nivelul studiilor
 •         copie carnet de munca sau alte adeverinte din care sa reiasa vechimea in specialitate;
 •         cazier judiciar.

Documentele se vor depune la registratura societatii din str Valeni, nr 32.

Data limita de depunere a dosarelor de concurs: 02.02.2017, ora 16.30.

Relatii suplimentare in legatura cu conditiile de participare si actele necesare inscrierii la concurs pot fi obtinute la telefonul 0244/525.252 interior 118 – Compartimentul Resurse Umane.

         

 

 

 


 

S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L organizeaza concurs pentru ocuparea unui post de muncitor necalificat la intretinerea de drumuri, sosele, poduri, baraje, cod COR 931203, cu norma intreaga, pe perioada nedeterminata, in cadrul Compartimentului Constructii Metalice si Edilitare.

Interviul si proba practica se vor sustine in data de 13.12.2016 ora 11.00 la sediul din str. Mircea cel Batran nr.81.

Conditii/aptitudini profesionale:

 • Sa aiba varsta de cel putin 18 ani;

 • Studii generale;
 • Rezistenta fizica si la factori de stress, indemanare, sa dovedeasca punctualitate, corectitudine, spirit de ordine si disciplina;

 • Abilitati de relationare-comunicare cu intreg personalul;

 • Abilitati de munca in echipa;

 • Abilitati de utilizare a sculelor si echipamentelor specifice.

Candidatii trebuie sa depuna dosarul de concurs, care va contine in mod OBLIGATORIU urmatoarele documente:

 • cerere pentru inscriere la concurs;

 • copie act de identitate;

 • adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare;

 • copie act de studii;

 • curriculum vitae;

 • cazier judiciar;

 • copie carnet de munca sau alte adeverinte din care sa reiasa vechimea in specialitate.

Documentele se vor depune la registratura societatii din str. Valeni nr 32.

Data limita de depunere a dosarelor de concurs: 12.12.2016, ora 16.30.

Relatii suplimentare in legatura cu conditiile de participare si actele necesare inscrierii la concurs pot fi obtinute la telefonul 0244/525.252 interior 118 – Compartimentul Resurse Umane.

 


 

PROCES - VERBAL

incheiat astazi  18.11.2016 cu ocazia selectiei pentru ocuparea

unui post de referent  in cadrul Comp. Cimitire, pe durata nedeterminata

Subsemnatii:

Constantin Donald –  director general  – presedinte;  

Voicu Iulia – consilier juridic, coordonator Comp. Cimitire  - membru;

Badea Nicoleta  – referent Comp. Cimitire;

Chirita Virginia – insp.R.U. Comp.Resurse Umane – secretar.

membrii comisiei numiti prin Decizia nr. 698/14.11.2016, s-au intrunit astazi 18.11.2016 in vederea examinarii candidatilor inscrisi pentru interviul organizat cu ocazia ocuparii  unui post de referent pe durata nedeterminata in cadrul Comp.  Cimitire. S-au respectat conditiile si criteriile impuse prin anuntul inregistrat cu nr. 23154/15.11.2016. Pentru sustinerea interviului s-au inscris si prezentat urmatorii candidati:
 1. ALBU AURELIA
 2. PETRE MARIANA
 3. NEGULESCU CATALIN-LEONARD

Comisia a procedat  la intervievarea candidatilor si anume: intrebari privind experienta profesionala, aptitudinile, domeniul de activitate pentru care s-a optat, motivatiile si asteptarile fiecaruia.

Rezultate finale:   

ALBU AURELIA ADMIS
PETRE MARIANA RESPINS

NEGULESCU CATALIN

LEONARD

RESPINS

                

Comisia de   concurs declara ADMIS pe d.na ALBU AURELIA, drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal, intr-un singur exemplar.  

      Comisia de selectie:

Constantin Donald –  director general  – presedinte                             

Voicu Iulia – cons.juridic, coordonator Comp. Cimitire  - membru                         

Badea Nicoleta  – referent Comp. Cimitire                                          

Chirita Virginia – insp.R.U. Comp.Resurse Umane – secretar         

Cu drept de contestatie in termen de 24 ore de la afisarea rezultatelor


S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L organizeaza concurs pentru ocuparea unui post de DISPECER (cod COR 432201), cu contract individual de munca pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, in cadrul Compartimentului Iluminat Public.

Interviul se va sustine in data de 21.11.2016, ora.10.00.

 

Conditii /aptitudini profesionale:

 • Studii medii;
 • Cunoasterea cailor si echipamentelor de comunicare, precum si a programelor Office, initiativa, punctualitate, obiectivitate, receptivitate, acuitate acustica, CALM, limbaj reverentios.

Activitati desfasurate :

v  Exploateaza in bune conditii aparatura din dotarea dispeceratului;

v  Verifica la intrarea in serviciu starea intregului sistem de monitorizare operationala;

v  Respecta cu strictete programul de lucru in ture conform dispozitiilor trasate de conducerea unitatii;

v  Alarmeaza operativ echipele de interventie si raporteaza operativ evenimentele care apar organelor ierarhice;

v  Adopta o atitudine receptiva fata de problemele create in cadrul unitatii si informeaza la timp conducerea de problemele de ordin tehnic, organizatoric si functional, pentru rezolvarea lor si asigurarea continuitatii activitatii desfasurate.                     

 

Candidatii trebuie sa depuna dosarul de concurs, care va contine in mod OBLIGATORIU urmatoarele documente:

 • Cerere pentru inscriere la concurs;
 • copie act de identitate;
 • adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare;
 • curriculum vitae;
  • copii documente care sa ateste nivelul studiilor;
  • copie carnet de munca sau alte adeverinte din care sa reiasa vechimea in specialitate;
  • cazier judiciar.

Documentele se vor depune la registratura societatii din str Valeni, nr 32.

Data limita de depunere a dosarelor de concurs: 18.11.2016, ora 14.00.

Relatii suplimentare in legatura cu conditiile de participare si actele necesare inscrierii la concurs pot fi obtinute la telefonul 0244/525.252 interior 118 – Compartimentul Resurse Umane.


S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L.  recruteaza personal  in perioada 16.11.2016 – 24.11.2016 in vederea ocuparii a 6(sase) posturi de ingrijitor spatii verzi (cod COR 931202) in cadrul Compartimentului  Spatii Verzi.

   

           Selectia/proba practica se va sustine in data de 25.11.2016, ora 10, la sediul S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L., str. Valeni, nr. 32.

Conditii/aptitudini profesionale:

-  studii generale – 8 clase;

- varsta minima 18 ani;

- apt medical pentru exercitarea functiei;

- fara antecedente penale pentru infractiuni savarsite cu intentie;

- indemanare practica, corectitudine, rezistenta fizica si la factori de mediu;

- abilitati de relationare-comunicare cu intreg personalul si abilitati de munca in echipa;

- abilitati in manipularea sculelor si echipamentelor specifice.  

          Acte necesare pentru recrutare:

- cerere de participare la concurs;

-- copie buletin/carte de identitate;

- adeverinta medicala de la medicul de familie;

- documente care atesta nivelul studiilor;

- curriculum-vitae;

- cazier judiciar;

- copie carnet munca/adeverinta de vechime.

Documentele mentionate mai sus se vor depune la Comp. Resurse Umane pana la data de 24.11.2016.

 

     Informatii suplimentare se pot obtine la tel.0244/525252, int.118, Compartimentul Resurse Umane. 


S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L.  recruteaza personal  in perioada 14.11.2016 – 17.11.2016 in vederea ocuparii unui post de referent in cadrul Comp. Cimitire, (cod COR 330309), pe durata nedeterminata.

Interviul se va sustine in data de 18.11.2016, ora 10, la sediul S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L., str. Valeni, nr. 32.

Conditii/aptitudini profesionale:  

Studii medii; corectitudine, fidelitate, rezistenta la factori de stress,

                                                                             

           Activitati desfasurate:

-      operatiuni specifice inhumarilor, concesionarilor, arhivarii documentelor, alte activitati  conexe cu caracter specific.

     

          Acte necesare pentru recrutare:

- copie buletin/carte de identitate;

- acte din care sa reiasa ca este apt din punct de vedere medical pentru exercitarea functiei;

- copie act de studii;

- cerere de participare la concurs;

- copie carnet de munca sau alte adeverinte din care sa reiasa vechimea in specialitate.

- cazier judiciar.

     Informatii suplimentare se pot obtine la tel.0244/525252, int.118, Compartimentul Resurse Umane.

 

 


 

S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L. organizeaza concurs pentru ocuparea unui post de SPECIALIST MARKETING (cod COR 243103), cu contract individual de munca pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, in cadrul Compartimentului Marketing Aprovizionare Achizitii.

Interviul se va sustine in data de 16.11.2016, ora.10.00.

Conditii /aptitudini profesionale:

 • Pregatire profesionala superioara de specialitate;
 • Minim 2 ani vechime in specialitate;
 • Sa fie apt medical pentru exercitarea functiei;
 • Capacitate de analiza si sinteza;
 • Sa nu aiba antecedente penale pentru infractiuni savarsite cu intentie;
 • Initiativa, punctualitate, rapiditate in gandire, putere de concentrare, obiectivitate.

Activitati desfasurate :

 • Efectueaza analiza de piata, evalueaza dezvoltarea si tintele de pe piata, face studii de marketing.
 • Supravegheaza si analizeaza preferintele clientilor, monitorizeaza concurenta, defineste grupele de bunuri si servicii în perspectiva.
 • Stabileste preturile corespunzatoare pentru obtinerea succesului pe piata, defineste eventualii cumparatori si pietele de desfacere.
 • Asigura participarea companiei la expozitii si târguri, organizeaza campanii publicitare.
 • Răspunde de aplicarea prevederilor legale în vigoare.
 • Raspunde de realizarea indicatorilor de performanta ai compartimentului

                                                                                                                                                                       

Candidatii trebuie sa depuna dosarul de concurs, care va contine in mod OBLIGATORIU urmatoarele documente:

 • Cerere pentru inscriere la concurs;
 • copie act de identitate;
 • adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare;
 • curriculum vitae;
 • copii documente care sa ateste nivelul studiilor;
 • copie carnet de munca sau alte adeverinte din care sa reiasa vechimea in specialitate;
 • cazier judiciar.

Documentele se vor depune la registratura societatii din str Valeni, nr 32.

Data limita de depunere a dosarelor de concurs: 15.11.2016, ora 16.30.

Relatii suplimentare in legatura cu conditiile de participare si actele necesare inscrierii la concurs pot fi obtinute la telefonul 0244/525.252 interior 118 – Compartimentul Resurse Umane.

 


 

S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L. organizeaza concurs pentru ocuparea unui post de CONSILIER-JURIDIC (cod COR 261103), cu contract individual de munca pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, in cadrul Compartimentului Corp Control.

Interviul se va sustine in data de 15.11.2016, ora.10.00.

Conditii /aptitudini profesionale:

 Pregatire profesionala superioara de specialitate;

Solide cunostinte juridice;

Minim 3 ani vechime in specialitate;

Sa fie apt medical pentru exercitarea functiei;

Capacitate de analiza si sinteza;

Sa nu aiba antecedente penale pentru infractiuni savarsite cu intentie;

Initiativa, punctualitate, rapiditate in gandire, putere de concentrare, obiectivitate.

 Activitati desfasurate :

 • Controleaza si monitorizeaza activitatea desfasurata de toate compartimentele societatii, sub aspectul legalitatii, oportunitatii si integritatii profesionale;
 •   In cazul constatarii abaterilor de la legalitate, propune masuri pentru repararea prejudiciului produs si protejarea patrimoniului, in conformitate cu prevederile OG nr. 119/1999 privind controlul intern si controlul financiar preventiv, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

 •   Verifica conformarea personalului la normele de conduita stipulate in Regulamentul Intern, precum si la criteriile de imagine ale insitutiei;

 •   In urma monitorizarii si controlului, in functie de constatari intocmeste urmatoarele inscrisuri destinate Directorului General: rapoarte, rapoarte de revizie, procese verbale de inspectie, note de constatare, informari, situatii, sinteze;

 •   Emite propuneri cu  privire la perfectionarea, modificarea,  sau introducerea de noi norme, instructiuni si metodologii, rezultate in urma activitatilor specifice de control;

 •   Elaboreaza si revizuieste proiectul planului de control si-l supune spre aprobare Directorului General, in conformitate cu legislatia in vigoare;

 •   Propune masuri de corectare a neconformitatilor sesizate in urma controlului si propune cercetarea disciplinara a personalului raspunzator;

 •   Sustine sesizarile cand este convocat in cadrul Comisiei de disciplina pentru cercetarea personalului suspectat de incalcarea prevederilor Regulamentului Intern;

 •   Răspunde de aplicarea prevederilor legale în vigoare si de indeplinirea indicatorilor de performanta specifici activitatii desfasurate;

Candidatii trebuie sa depuna dosarul de concurs, care va contine in mod OBLIGATORIU urmatoarele documente:

 • Cerere pentru inscriere la concurs;
 • copie act de identitate;
 • adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare;
 • curriculum vitae;
 • copii documente care sa ateste nivelul studiilor;
 • copie carnet de munca sau alte adeverinte din care sa reiasa vechimea in specialitate;
 • cazier judiciar.

Documentele se vor depune la registratura societatii din str Valeni, nr 32.

Data limita de depunere a dosarelor de concurs: 14.11.2016, ora 16.30.

Relatii suplimentare in legatura cu conditiile de participare si actele necesare inscrierii la concurs pot fi obtinute la telefonul 0244/525.252 interior 118 – Compartimentul Resurse Umane.

 


 

S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L. organizeaza concurs pentru ocuparea a 2 (doua) posturi de AGENT DE SECURITATE INTERVENTIE (cod COR 541406), cu contract individual de munca pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, in cadrul Compartimentului Paza.

Proba scrisa se va sustine in data de 14.11.2016, ora.11.00.

Conditii /aptitudini profesionale:

 • Sa aiba varsta de cel putin 18 ani;
 • Studii medii;
 • Sa fie apt medical pentru exercitarea functiei;
 • Sa nu aiba antecedente penale pentru infractiuni savarsite cu intentie;
 • Atestat de exercitare a profesiei;
 • Cunoasterea legii nr.333/2003 si  H.G. nr.301/2012 privind aprobarea Normelor metodologice de  aplicare a Legii nr.333/2003;
 • Initiativa, rezistenta la efort psihic si fizic, la factori de mediu, punctualitate, rapiditate in gandire,putere de concentrare, atentie distributiva.

Activitati desfasurate :

-Paza obiectivelor, bunurilor si valorilor din cadrul postului incredintat.

Candidatii trebuie sa depuna dosarul de concurs, care va contine in mod OBLIGATORIU urmatoarele documente:

 • Cerere pentru inscriere la concurs;
 • copie act de identitate;
 • adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare;
 • curriculum vitae;
  • copie atestat pentru exercitarea profesiei de agent de securitate;
  • copie document care sa ateste nivelul studiilor;
  • adeverinta care sa ateste vechimea in munca;
 • cazier judiciar.

Documentele se vor depune la registratura societatii din str Valeni, nr 32.

Data limita de depunere a dosarelor de concurs: 11.11.2016, ora 14.00.

Relatii suplimentare in legatura cu conditiile de participare si actele necesare inscrierii la concurs pot fi obtinute la telefonul 0244/525.252 interior 118 – Compartimentul Resurse Umane.

 

BIBLIOGRAFIE

Legea nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, cu modificarile si completarile ulterioare;

H.G. nr.301/2012 privind aplicarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

COMISIA DE CONCURS:

Constantin Donald Nicolae – Director general - Presedinte

Constantin Gheorghe – Director D.J.C.R.U.- Membru (inlocuitor presedinte

Musat Vasile – agent de securitate interventie, coordonator Comp. Paza – Membru

Georgescu Gheorghe – agent de Securitate interventie - Membru

  


 

S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L.  recruteaza personal  in vederea ocuparii a 2(doua) posturi de ingrijitor spatii verzi (cod COR 931202), pe durata nedeterminata,  in cadrul Compartimentului  Spatii Verzi.

Interviul si proba practica se vor sustine in data de 01.11.2016, ora 9.00, la sediul S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L., str. Valeni, nr. 32.

Conditii/aptitudini profesionale:


•    sa aiba varsta de cel putin 18 ani;
•    studii generale (8 clase);
•    sa fie apt medical pentru exercitarea functiei;
•    sa nu aiba antecedente penale pentru infractiuni savarsite cu intentie;
•    rezistenta fizica si la factori de stres, indemanare, corectitudine, spirit de ordine si disciplina;
•    abilitati de relationare-comunicare cu intreg personalul;
•    abilitati de munca in echipa;
•    abilitati de utilizare a sculelor si echipamentelor specifice.

Acte necesare:


- cerere de participare la concurs;
- copie buletin/carte de identitate;
- adeverinta medicala de la medicul de familie;
- copie documente care sa ateste nivelul studiilor;
- curriculum vitae;
- cazier judiciar;
- copie carnet munca/adeverinta vechime.

Documentele  se vor depune la registratura societatii, din str. Valeni, nr. 32, pana la data de 31.10.2016, ora 16.30. Informatii suplimentare se pot obtine la tel.0244/525252, int.118, Compartimentul Resurse Umane.

 


 

S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L.  recruteaza personal  in vederea ocuparii a 2(doua) posturi de ingrijitor spatii verzi (cod COR 931202), pe durata nedeterminata,  in cadrul Compartimentului  Spatii Verzi.

Interviul si proba practica se vor sustine in data de 14.10.2016, ora 9.00, la sediul S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L., str. Valeni, nr. 32.

Conditii/aptitudini profesionale:

•    sa aiba varsta de cel putin 18 ani;
•    studii generale (8 clase);
•    sa fie apt medical pentru exercitarea functiei;
•    sa nu aiba antecedente penale pentru infractiuni savarsite cu intentie;
•    rezistenta fizica si la factori de stres, indemanare, corectitudine, spirit de ordine si disciplina;
•    abilitati de relationare-comunicare cu intreg personalul;
•    abilitati de munca in echipa;
•    abilitati de utilizare a sculelor si echipamentelor specifice.

Acte necesare:

- cerere de participare la concurs;
- copie buletin/carte de identitate;
- adeverinta medicala de la medicul de familie;
- copie documente care sa ateste nivelul studiilor;
- curriculum vitae;
- cazier judiciar;
- copie carnet munca/adeverinta vechime.

Documentele  se vor depune la registratura societatii, din str. Valeni, nr. 32, pana la data de 13.10.2016, ora 16.30. Informatii suplimentare se pot obtine la tel.0244/525252, int.118, Compartimentul Resurse Umane.

 


S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L.  recruteaza personal  in vederea ocuparii unui post de muncitor necalificat la intretinerea de drumuri, sosele, poduri, baraje (cod COR 931203), pe durata nedeterminata,  in cadrul Compartimentului Constructii Metalice si Edilitare.

Proba practica se va sustine in data de 29.09.2016, ora 10, la sediul S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L., str. Mircea cel Batran, nr. 81.

 1. Conditii/aptitudini profesionale:
  •    sa aiba varsta de cel putin 18 ani;
  •    studii generale (8 clase);
  •    sa fie apt medical pentru exercitarea functiei;
  •    sa nu aiba antecedente penale pentru infractiuni savarsite cu intentie;
  •    rezistenta fizica si la factori de stres, indemanare, corectitudine, spirit de ordine si disciplina;
  •    abilitati de relationare-comunicare cu intreg personalul;
  •    abilitati de munca in echipa;
  •    abilitati de utilizare a sculelor si echipamentelor specifice.
 2. Acte necesare:
  - cerere de participare la concurs;
  - copie buletin/carte de identitate;
  - adeverinta medicala de la medicul de familie;
  - copie documente care sa ateste nivelul studiilor;
  - curriculum vitae;
  - cazier judiciar;
  - copie carnet munca/adeverinta vechime.

Documentele  se vor depune la registratura societatii, din str. Valeni, nr. 32, pana la data de 28.09.2016, ora 16.30. Informatii suplimentare se pot obtine la tel.0244/525252, int.118, Compartimentul Resurse Umane.


S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L.  recruteaza personal  in vederea ocuparii a trei posturi de ingrijitor spatii verzi (cod COR 931202), pe durata nedeterminata,  in cadrul Compartimentului  Spatii Verzi.

Interviul si proba practica se vor sustine in data de 07.10.2016, ora 9, la sediul S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L., str. Valeni, nr. 32.

Conditii/aptitudini profesionale:
•    sa aiba varsta de cel putin 18 ani;
•    studii generale (8 clase);
•    sa fie apt medical pentru exercitarea functiei;
•    sa nu aiba antecedente penale pentru infractiuni savarsite cu intentie;
•    rezistenta fizica si la factori de stres, indemanare, corectitudine, spirit de ordine si disciplina;
•    abilitati de relationare-comunicare cu intreg personalul;
•    abilitati de munca in echipa;
•    abilitati de utilizare a sculelor si echipamentelor specifice.

Acte necesare:
- cerere de participare la concurs;
- copie buletin/carte de identitate;
- adeverinta medicala de la medicul de familie;
- copie documente care sa ateste nivelul studiilor;
- curriculum vitae;
- cazier judiciar;
- copie carnet munca/adeverinta vechime.

Documentele  se vor depune la registratura societatii, din str. Valeni, nr. 32, pana la data de 06.10.2016, ora 16.30. Informatii suplimentare se pot obtine la tel.0244/525252, int.118, Compartimentul Resurse Umane.


S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L. recruteaza personal in vederea ocuparii a doua posturi de peisagist-floricultor (cod COR 611205), pe durata nedeterminata, in cadrul Compartimentului Spatii Verzi.
Interviul si proba practica se vor sustine in data de 20.09.2016, ora 9, la sediul S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L., str. Valeni, nr. 32.
Conditii/aptitudini profesionale:
• sa aiba varsta de cel putin 18 ani;
• certificat de calificare profesionala;
• sa fie apt medical pentru exercitarea functiei;
• sa nu aiba antecedente penale pentru infractiuni savarsite cu intentie;
• rezistenta fizica si la factori de stres, indemanare, corectitudine, spirit de ordine si disciplina;
• abilitati de relationare-comunicare cu intreg personalul;
• abilitati de munca in echipa;
• abilitati de utilizare a sculelor si echipamentelor specifice.
Acte necesare:
- cerere de participare la concurs;
- copie buletin/carte de identitate;
- adeverinta medicala de la medicul de familie;
- copie certificat de calificare profesionala;
- curriculum vitae;
- cazier judiciar;
- copie carnet munca/adeverinta vechime.
Documentele se vor depune la registratura societatii, din str. Valeni, nr. 32, pana la data de 19.09.2016, ora 16.30. Informatii suplimentare se pot obtine la tel.0244/525252, int.118, Compartimentul Resurse Umane.


S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L. recruteaza personal in vederea ocuparii a trei posturi de ingrijitor spatii verzi (cod COR 931202), pe durata nedeterminata, in cadrul Compartimentului Spatii Verzi.
Interviul si proba practica se vor sustine in data de 19.09.2016, ora 9, la sediul S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L., str. Valeni, nr. 32.
Conditii/aptitudini profesionale:
• sa aiba varsta de cel putin 18 ani;
• studii generale (8 clase);
• sa fie apt medical pentru exercitarea functiei;
• sa nu aiba antecedente penale pentru infractiuni savarsite cu intentie;
• rezistenta fizica si la factori de stres, indemanare, corectitudine, spirit de ordine si disciplina;
• abilitati de relationare-comunicare cu intreg personalul;
• abilitati de munca in echipa;
• abilitati de utilizare a sculelor si echipamentelor specifice.
Acte necesare:
- cerere de participare la concurs;
- copie buletin/carte de identitate;
- adeverinta medicala de la medicul de familie;
- copie documente care sa ateste nivelul studiilor;
- curriculum vitae;
- cazier judiciar;
- copie carnet munca/adeverinta vechime.
Documentele se vor depune la registratura societatii, din str. Valeni, nr. 32, pana la data de 16.09.2016, ora 14.00. Informatii suplimentare se pot obtine la tel.0244/525252, int.118, Compartimentul Resurse Umane.

 


S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L.organizeaza concurs pentru ocuparea a 4(patru) posturi de AGENT DE SECURITATE INTERVENTIE (cod COR 541406), 2 (doua) posturi cu contract individual de munca pe perioada nedeterminata si 2 (doua) posturi cu contract individual de munca pe perioada determinata, cu norma intreaga, in cadrul Compartimentului Paza.

Conditii /aptitudini profesionale:

 • Sa aiba varsta de cel putin 18 ani;
 • Sa fie apt medical pentru exercitarea functiei;
 • Sa nu aiba antecedente penale pentru infractiuni savarsite cu intentie;
 • Atestat de exercitare a profesiei de agent de paza si ordine/dovada ca provin din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala;
 • Cunoasterea legii nr.333/2003 si  H.G. nr.301/2012 privind aprobarea Normelor metodologice de  aplicare a Legii nr.333/2003;
 • Initiativa, rezistenta la efort psihic si fizic, la factori de mediu, punctualitate, rapiditate in gandire,putere de concentrare, atentie distributiva.

Activitati desfasurate :

-Paza obiectivelor, bunurilor si valorilor din cadrul postului incredintat

Concursul va avea loc la sediul societatii din str. Valeni, nr. 32, in data de 13.09.2016, ora 10.00 si va consta intr-o proba scrisa.

Mapa de concurs  trebuie sa contina urmatoarele documente:

 • cererea de inscriere la concurs;
 • copie buletin/ carte de identitate;
 • adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare;
 • curriculum vitae;
  • copie atestat pentru exercitarea profesiei de agent de paza si ordine/acte care se atesta ca provin din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala;
  • cazier judiciar.

Documentele se vor depune la registratura societatii din str Valeni, nr 32, pana la data de 12.09.2016, ora 16.30.

     Informatii suplimentare se pot obtine la tel.0244/525252, int.118, Compartimentul Resurse Umane.

BIBLIOGRAFIE

CONCURS pentru ocuparea a 4(patru) posturi de

agent de securitate interventie, (cod COR 541406), in cadrul Compartimentului Paza

 1. Legea nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, cu modificarile si completarile ulterioare;
 1. H.G. nr.301/2012 privind aplicarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L.  recruteaza personal  in vederea ocuparii unui post de inspector SSM (cod COR 325723), pe durata nedeterminata,  in cadrul Compartimentului SSM,SU,Mediu.

Concursul va consta intr-un interviu si o proba scrisa si se va sustine in data de 19.08.2016, ora 10, la sediul S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L., str. Valeni, nr. 32.

Conditii/aptitudini profesionale:

 - calificare profesionala (curs de 80 de ore);

 - sa fie apt medical pentru exercitarea functiei;

 - sa nu aiba antecedente penale pentru infractiuni savarsite cu intentie;

 - rezistenta la factori de stres, indemanare, corectitudine, spirit de ordine si disciplina;

 - abilitati de relationare-comunicare cu intreg personalul;

 - experienta profesionala in domeniu: 3 ani.
Acte necesare:
- cerere de participare la concurs;
- copie buletin/carte de identitate;
- adeverinta medicala de la medicul de familie;
- copie certificat de calificare profesionala (curs de 80 de ore);
- curriculum vitae;
- cazier judiciar;
- copie carnet munca/adeverinta vechime.

Documentele  se vor depune la registratura societatii, din str. Valeni, nr. 32, pana la data de 18.08.2016, ora 16.30. Informatii suplimentare se pot obtine la tel.0244/525252, int.118, Compartimentul Resurse Umane.

 


 

S.C. SERVICII DE GOSPODARIRE URBANA PLOIESTI S.R.L. organizeaza concurs pentru ocuparea unui post de tehnician devize si masuratori in constructii - cod COR 311215, cu contract individual de munca pe durata nedetrerminata cu norma intreaga, in structura Compartimentului Urmarirea Productiei Ofertare Proiectare.

Conditii /aptitudini profesionale:

 • Sa aiba varsta de cel putin 18 ani si sa fie apt medical pentru exercitarea functiei;
 • Studii postliceale de specialitate;
 • Experienta in domeniul intocmirii devizelor de cel putin cinci ani;
 • Sa nu aiba antecedente penale pentru infractiuni savarsite cu intentie;
 • Initiativa, rezistenta la efort psihic si fizic, la factori de mediu, punctualitate, rapiditate in gandire,putere de concentrare, atentie distributiva .

Activitati desfasurate :

Executarea de antemasuratori pentru lucrarile realizate de Serviciul Tehnic, precum si pentru urmarirea productiei in cadrul Serviciului Ofertare Proiectare Desfiintari  

Concursul va avea loc la sediul societatii din str. Valeni, nr. 32, in data de

17.08.2016, ora 10.00si va consta ininterviu.

      Mapa de concurs  trebuie sa contina urmatoarele documente:

 • cererea de inscriere la concurs;
 • buletin/ carte de identitate (copie);
 • adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare;
 • curriculum vitae ;
 • documente care sa ateste pregatirea profesionala
 • cazier judiciar.

Documentele se vor depune la registratura societatii din str Valeni, nr 32,pana la data de 16.08.2016, ora 16.30.

     Informatii suplimentare se pot obtine latel.0244/525252, int.118, Compartimentul Resurse Umane.


S.C. SERVICII DE GOSPODARIRE URBANA PLOIESTI S.R.L.

organizeaza concurs pentru ocuparea a 2 (doua) posturi de AGENT DE SECURITATE  INTERVENTIE, cod COR 541406, cu contract individual de munca pe perioada nedeterminata cu norma intreaga, in cadrul Compartimentului Paza.

      Conditii /aptitudini profesionale:

 • Sa aiba varsta de cel putin 18 ani;
 • Sa fie apt medical pentru exercitarea functiei;
 • Sa nu aiba antecedente penale pentru infractiuni savarsite cu intentie;
 • Atestat de exercitare a profesiei de agent de paza si ordine/dovada ca provin din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala;
 • Cunoasterea legii nr.333/2003 si  H.G. nr.301/2012 privind aprobarea Normelor metodologice de  aplicare a Legii nr.333/2003;
 • Initiativa, rezistenta la efort psihic si fizic, la factori de mediu, punctualitate, rapiditate in gandire,putere de concentrare, atentie distributiva .

Activitati desfasurate :

-Paza obiectivelor, bunurilor si valorilor din cadrul postului incredintat

    Concursul va avea loc la sediul societatii din str. Valeni, nr. 32, in data de

17.08.2016, ora 10.00 si va consta in  2 etape succesive, dupa cum urmeaza:

 1. 1.Selectia dosarelor de inscriere   2.Proba scrisa.

      Mapa de concurs  trebuie sa contina urmatoarele documente:

 • cererea de inscriere la concurs;
 • buletin/ carte de identitate (copie);
 • adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare;
 • curriculum vitae ;
 • atestat pentru exercitarea profesiei de agent de paza si ordine/acte care se atesta ca provin din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala (copie);
 • cazier judiciar.

Documentele se vor depune la registratura societatii din str Valeni, nr 32, pana la data de 16.08.2016, ora 16.30.

     Informatii suplimentare se pot obtine la tel.0244/525252, int.118, Compartimentul Resurse Umane.


S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L.  recruteaza personal  in vederea ocuparii unui post de ingrijitor spatii verzi (cod COR 931202), pe durata nedeterminata,  in cadrul Compartimentului  Spatii Verzi.

Interviul si proba practica se vor sustine in data de 10.08.2016, ora 9, la sediul S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L., str. Valeni, nr. 32.

Conditii/aptitudini profesionale:
•    sa aiba varsta de cel putin 18 ani;
•    studii generale (8 clase);
•    sa fie apt medical pentru exercitarea functiei;
•    sa nu aiba antecedente penale pentru infractiuni savarsite cu intentie;
•    rezistenta fizica si la factori de stres, indemanare, corectitudine, spirit de ordine si disciplina;
•    abilitati de relationare-comunicare cu intreg personalul;
•    abilitati de munca in echipa;
•    abilitati de utilizare a sculelor si echipamentelor specifice.

Acte necesare:
- cerere de participare la concurs;
- copie buletin/carte de identitate;
- adeverinta medicala de la medicul de familie;
- copie documente care sa ateste nivelul studiilor;
- curriculum vitae;
- cazier judiciar;
- copie carnet munca/adeverinta vechime.

Documentele  se vor depune la registratura societatii, din str. Valeni, nr. 32, pana la data de 09.08.2016, ora 16.30. Informatii suplimentare se pot obtine la tel.0244/525252, int.118, Compartimentul Resurse Umane.


S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L.  recruteaza personal  in vederea ocuparii a doua posturi de peisagist-floricultor (cod COR 611205), pe durata nedeterminata,  in cadrul Compartimentului  Spatii Verzi.

Interviul si proba practica se vor sustine in data de 11.08.2016, ora 9, la sediul S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L., str. Valeni, nr. 32.

Conditii/aptitudini profesionale:
•    sa aiba varsta de cel putin 18 ani;
•    certificat de calificare profesionala;
•    sa fie apt medical pentru exercitarea functiei;
•    sa nu aiba antecedente penale pentru infractiuni savarsite cu intentie;
•    rezistenta fizica si la factori de stres, indemanare, corectitudine, spirit de ordine si disciplina;
•    abilitati de relationare-comunicare cu intreg personalul;
•    abilitati de munca in echipa;
•    abilitati de utilizare a sculelor si echipamentelor specifice.

Acte necesare:
- cerere de participare la concurs;
- copie buletin/carte de identitate;
- adeverinta medicala de la medicul de familie;
- copie certificat de calificare profesionala;
- curriculum vitae;
- cazier judiciar;
- copie carnet munca/adeverinta vechime.

Documentele  se vor depune la registratura societatii, din str. Valeni, nr. 32, pana la data de 10.08.2016, ora 16.30. Informatii suplimentare se pot obtine la tel.0244/525252, int.118, Compartimentul Resurse Umane. 


 

S.C. SERVICII DE GOSPODARIRE URBANA PLOIESTI S.R.L. recruteaza personal in perioada 28.07.2016-01.08.2016 in vederea ocuparii 1 (unui) post de economist in gestiunea economica, cod COR 263106, cu contract individual de munca pe perioada determinata cu norma intreaga, in cadrul Serviciului Financiar-Contabilitate.

Interviul si proba scrisa se vor sustine in data de 02.08.2016 ora 10.00 la sediul S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L. din str. Valeni nr.32.

Conditii/aptitudini profesionale:

Studii superioare economice;

Cunostinte operare PC: Excel, Word, programe de contabilitate si gestiune;

Capacitate de planificare, conceptie, analiza si sinteza;

Cunoasterea legislatiei economice in vigoare;

Capacitate de lucru individual si in echipa;

Cunoasterea mecanismelor financiar-contabile;

Respect si exigenta in aplicarea legislatiei;

Asumarea responsabilitatilor;

     Comportament si responsabilitate la nivelul exigentelor functiei.           

Mapa de concurs  trebuie sa contina urmatoarele documente:

cerere de inscriere la concurs;

copie act de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, dupa caz;

adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate;

copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice;

curriculum vitae;

cazier judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;

copia carnetului de munca, conforma cu originalul, sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor.

Documentele se vor depune la registratura societatii din str. Valeni nr 32, pana la data de 01.08.2016, ora 16.30.

     Informatii suplimentare se pot obtine la tel.0244/525252, int.118, Compartimentul Resurse Umane. 

 


S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L.  recruteaza personal  in vederea ocuparii unui post de ingrijitor spatii verzi (cod COR 931202), pe durata nedeterminata,  in cadrul Compartimentului  Spatii Verzi.

Interviul si proba practica se vor sustine in data de 27.07.2016, ora 9, la sediul S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L., str. Valeni, nr. 32.

Conditii/aptitudini profesionale:
•    sa aiba varsta de cel putin 18 ani;
•    studii generale (8 clase);
•    sa fie apt medical pentru exercitarea functiei;
•    sa nu aiba antecedente penale pentru infractiuni savarsite cu intentie;
•    rezistenta fizica si la factori de stres, indemanare, corectitudine, spirit de ordine si disciplina;
•    abilitati de relationare-comunicare cu intreg personalul;
•    abilitati de munca in echipa;
•    abilitati de utilizare a sculelor si echipamentelor specifice.

Acte necesare:
- cerere de participare la concurs;
- copie buletin/carte de identitate;
- adeverinta medicala de la medicul de familie;
- copii documente care sa ateste nivelul studiilor;
- curriculum vitae;
- cazier judiciar;
- copie carnet munca/adeverinta vechime.

Documentele  se vor depune la registratura societatii, din str. Valeni, nr. 32, pana la data de 26.07.2016, ora 16.30. Informatii suplimentare se pot obtine la tel.0244/525252, int.118, Compartimentul Resurse Umane.

 


 

S.C. SERVICII DE GOSPODARIRE URBANA PLOIESTI S.R.Lorganizeaza concurs pentru ocuparea a 2 (doua) posturi de AGENT DE SECURITATE  INTERVENTIE, cod COR 541406, cu contract individual de munca pe perioada nedeterminata cu norma intreaga, in cadrul Compartimentului Paza.

      `Conditii /aptitudini profesionale:

 • Sa aiba varsta de cel putin 18 ani;
 • Sa fie apt medical pentru exercitarea functiei;  
 • Studii medii;
 • Sa nu aiba antecedente penale pentru infractiuni savarsite cu intentie;
 • Atestat de exercitare a profesiei de agent de paza si ordine/dovada ca provin din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala;
 • Cunoasterea legii nr.333/2003 si  H.G. nr.301/2012 privind aprobarea Normelor metodologice de  aplicare a Legii nr.333/2003;
 • Initiativa, rezistenta la efort psihic si fizic, la factori de mediu, punctualitate, rapiditate in gandire,putere de concentrare, atentie distributiva .

Activitati desfasurate :

-Paza obiectivelor, bunurilor si valorilor din cadrul postului incredintat

    Concursul va avea loc la sediul societatii din str. Valeni, nr. 32, in data de 25.07.2016, ora 9.00 si va consta in  2 etape succesive, dupa cum urmeaza:

1.Selectia dosarelor de inscriere   

2.proba scrisa.

 

      Mapa de concurs  trebuie sa contina urmatoarele documente:

 • cererea de inscriere la concurs;
 • buletin/ carte de identitate (copie);
 • act studii medii (copie);
 • adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare;
 • curriculum vitae ;
 • atestat pentru exercitarea profesiei de agent de paza si ordine/acte care se atesta ca provin din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala (copie);
 • cazier judiciar.

Documentele se vor depune la registratura societatii din str Valeni, nr 32, pana la data de 22.07.2016, ora 14.00.

     Informatii suplimentare se pot obtine la tel.0244/525252, int.118, Compartimentul Resurse Umane. 

 

BIBLIOGRAFIE

 

1. Legea nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, cu modificarile si completarile ulterioare;

2. H.G. nr.301/2012 privind aplicarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, cu modificarile si completarile ulterioare.

 


S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L.  recruteaza personal  in perioada 15.06.2016 – 21.06.2016 in vederea ocuparii a 3 (trei) posturi de casier incasator (cod COR 962302), pe durata nedeterminata,  in cadrul Comp.  Parcari si a unui post de femeie de serviciu (cod COR 911212)  pe durata determinata in cadrul Comp. Toalete Publice

Selectia/interviul se vor sustine in data de 22.06.2016, ora 10, la sediul S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L., str. Valeni, nr. 32.

Conditii/aptitudini profesionale:
• sa aiba varsta de cel putin 18 ani;
• studii generale (8 clase);
• sa fie apt medical pentru exercitarea functiei
• sa nu aiba antecedente penale pentru infractiuni savarsite cu intentie;
• abilitati de utilizare a casei de marcat fiscal;   
• atentie concentrata si distributiva, initiativa, rezistenta fizica si la factori de stress/mediu, sa dovedeasca punctualitate,   corectitudine, rapiditate in gandire, putere de concentrare si memorare;
• disponibilitate la program flexibil de lucru.

Activitati desfasurate:
Incasarea tarifelor de parcare/alte activitati specifice.

Acte necesare:
- cerere de participare la concurs;
- copie buletin/carte de identitate;
- adeverinta medicala de la medicul de familie;
- copii documente care sa ateste nivelul studiilor;
- curriculum vitae;
- cazier judiciar;
- copie carnet munca/adeverinta vechime.

Documentele  se vor depune la registratura societatii, str. Valeni, nr. 32, pana la data de 21.06.2016. Informatii suplimentare se pot obtine la tel.0244/525252, int.118, Compartimentul Resurse Umane.

 


 

S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L.  recruteaza personal  in perioada 15.06.2016 – 17.06.2016 in vederea ocuparii a 3 (trei) posturi de ingrijitor spatii verzi (cod COR 931202), pe durata nedeterminata,  in cadrul Compartimentului  Spatii Verzi:

Interviul si proba practica se vor sustine in data de 21.06.2016, ora 9, la sediul S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L., str. Valeni, nr. 32.

Conditii/aptitudini profesionale:
•    sa aiba varsta de cel putin 18 ani;
•    studii generale (8 clase);
•    sa fie apt medical pentru exercitarea functiei
•    sa nu aiba antecedente penale pentru infractiuni savarsite cu intentie;
•    rezistenta fizica si la factori de stress, indemanare, sa dovedeasca punctualitate,   corectitudine, spirit de ordine si disciplina;
•    abilitati de relationare-comunicare cu intreg personalul;
•    abilitati de munca in echipa;
•    abilitati de utilizare a sculelor si echipamentelor specific.

Acte necesare:
- cerere de participare la concurs;
- copie buletin/carte de identitate;
- adeverinta medicala de la medicul de familie;
- copii documente care sa ateste nivelul studiilor;
- curriculum vitae;
- cazier judiciar;
- copie carnet munca/adeverinta vechime

Documentele  se vor depune la registratura societatii, str. Valeni, nr. 32, pana la data de 17.06.2016. Informatii suplimentare se pot obtine la tel.0244/525252, int.118, Compartimentul Resurse Umane.

 


 

 

S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L.  organizeaza concurs pentru ocuparea a 4 (patru) posturi de AGENT DE SECURITATE  INTERVENTIE, cod COR 541406, cu contract individual de munca pe perioada nedeterminata cu norma intreaga, in cadrul Compartimentului Paza.

 

      `Conditii /aptitudini profesionale:

 

 • Sa aiba varsta de cel putin 18 ani;
 • Sa fie apt medical pentru exercitarea functiei;
 • Sa nu aiba antecedente penale pentru infractiuni savarsite cu intentie;
 • Atestat de exercitare a profesiei de agent de paza si ordine/dovada ca provin din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala;
 • Cunoasterea legii nr.333/2003 si  H.G. nr.301/2012 privind aprobarea Normelor metodologice de  aplicare a Legii nr.333/2003;
 • Initiativa, rezistenta la efort psihic si fizic, la factori de mediu, punctualitate, rapiditate in gandire,putere de concentrare, atentie distributiva .

 

Activitati desfasurate :

 

-Paza obiectivelor, bunurilor si valorilor din cadrul postului incredintat

 

Concursul va avea loc la sediul societatii din str. Valeni, nr. 32, in data de

 

20.05.2016, ora 9.00 si va consta intr-un interviu si o proba scrisa.

 

       Mapa de concurs  trebuie sa contina urmatoarele documente:

 

 • cererea de inscriere la concurs;
 • copie buletin/ carte de identitate;
 • adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare;
 • curriculum vitae;
 • copie atestat pentru exercitarea profesiei de agent de paza si ordine/acte care se atesta ca provin din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala;
  • cazier judiciar.

 

 

Documentele se vor depune la registratura societatii din str Valeni, nr 32, pana la data de 19.05.2016, ora 16.30.

 

     Informatii suplimentare se pot obtine la tel.0244/525252, int.118, Compartimentul Resurse Umane. 

BIBLIOGRAFIE

CONCURS pentru ocuparea 4 ( patru) posturi de

agent de securitate interventie, cod COR 541406

 in cadrul Compartimentului Paza

1. Legea nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, cu modificarile si completarile ulterioare;

2.H.G. nr.301/2012 privind aplicarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

 


 

S.C.SERVICII DE GOSPODARIRE URBANA PLOIESTI S.R.L. organizeaza concurs

 pentru ocuparea a 6 posturi de INGRIJITOR SPATII VERZI, cod COR  931202, cu contract individual de munca pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, in cadrul Compartimentului SPATII VERZI.

 

Concursul va avea loc la sediul societatii din str. Valeni, nr. 32, in data de 13.05.2016, ora 9.00 si va consta intr-un interviu si o proba practica.

Conditii /aptitudini profesionale:

 

 • Sa aiba varsta de cel putin 18 ani;Sa fie apt medical pentru exercitarea functiei;
  • Studii generale (8 clase);
 • Sa nu aiba antecedente penale pentru infractiuni savarsite cu intentie;
 • Initiativa, rezistenta la efort psihic si fizic, la factori de mediu, punctualitate, spirit de ordine si disciplina;
 • Abilitati de munca in echipa;
 • Abilitati de utilizare a sculelor si echipamentelor specifice.

 

Mapa de concurs  trebuie sa contina urmatoarele documente:

 

 • cererea de inscriere la concurs;
 • copie buletin/ carte de identitate;
 • adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare;
 • curriculum vitae;
 • cazier judiciar.

Documentele se vor depune la registratura societatii din str Valeni, nr 32, pana la data de 12.05.2016, ora 16.30.

Informatii suplimentare se pot obtine la tel.0244/525252, int.118, Compartimentul Resurse Umane. 

 


 

S.C. SERVICII DE GOSPODARIRE URBANA PLOIESTI S.R.L. recruteaza personal in perioada 20.04.2016-04.05.2016 in vederea ocuparii a 5 (cinci) posturi de ingrijitor spatii verzi, cod COR 931202, cu norma intreaga, pe perioada nedeterminata, in cadrul Compartimentului Spatii Verzi.

Interviul si proba practica se vor sustine in data de 05.05.2016 ora 09.00 la sediul S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L. din str. Valeni nr.32.

Conditii/aptitudini profesionale:

 • Sa aiba varsta de cel putin 18 ani;
 • Studii generale (8 clase);
 • Sa fie apt medical pentru exercitarea functiei;
 • Sa nu aiba antecedente penale pentru infractiuni savarsite cu intentie;
 • Rezistenta fizica si la factori de stres, indemanare, sa dovedeasca punctualitate, corectitudine, spirit de ordine si disciplina;
 • Abilitati de relationare-comunicare cu intreg personalul;
 • Abilitati de munca in echipa;
 • Abilitati de utilizare a sculelor si echipamentelor specifice

 

 

Mapa de concurs trebuie sa contina urmatoarele documente:

 

 • cerere de inscriere la concurs adresata directorului general al institutiei publice;
 • copie act de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
 • adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
 • copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice;
 • curriculum vitae;
 • cazier judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
 • copia carnetului de munca, conforma cu originalul, sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor.

 

 

Documentele se vor depune la registratura societatii din str. Valeni nr 32, pana la data de 04.05.2016, ora 16.30.

     Informatii suplimentare se pot obtine la tel.0244/525252, int.118, Compartimentul Resurse Umane.

 Publicat 20.04.2016


 

       S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L.  recruteaza personal  in perioada 14.04.2016 – 19.04.2016 in vederea ocuparii a 4 (patru) posturi de casier - incasator  in cadrul Compartimentului Parcari (cod COR 962302).     

           Selectia/interviul se va sustine in data de  20.04.2016, ora  10, la sediul S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L., str. Valeni, nr. 32.  

            Conditii/aptitudini profesionale:  

 • sa aiba varsta de cel putin 18 ani;
 • sa fie apt medical pentru exercitarea functiei;
 • sa nu aiba antecedente penale pentru infractiuni savarsite cu intentie;
 • studii - min. 8 clase;
 • abilitati de utilizare a casei de marcat fiscal;
 • atentie concentrata si distributiva, initiativa, rezistenta fizica si la factori de stress si mediu, sa dovedeasca punctualitate, corectitudine, rapiditate in gandire, putere de concentrare si memorare; 
 •    disponibilitate la program flexibil de lucru.                                                                              

           Activitati desfasurate:     

          Incasarea tarifelor de parcare/alte activitati specifice.       

          Acte necesare pentru recrutare:  

-  cerere de participare la concurs;

- C.V.;  

- copie buletin/carte de identitate;

- acte din care sa reiasa ca este apt din punct de vedere medical pentru exercitarea functiei;

- copie act de studii;

- cazier judiciar;

- copie carnet de munca sau alte adeverinte din care sa reiasa vechimea in specialitate;

     Informatii suplimentare se pot obtine la tel. 0244/525252, int.118, Compartimentul Resurse Umane. 

 


 

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti  in calitate de autoritate tutelara, in conformitate cu O.U.G.nr.109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta inceperea procesului de selectie/evaluare in vederea desemnarii in Consiliul de Administratie al S.C. ,,Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti’’ S.R.L. a unui membru cu experienta in activitatea de administrare/management a/al unor intreprinderi publice profitabile sau a/al unor societatilor comerciale profitabile din domeniul de activitate al S.C. ,,Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti’’ S.R.L. inclusiv a unor societati comerciale din sectorul privat.

Selectia/evaluarea prealabila se organizeaza in conditiile respectarii prevederilor legislatiei incidente in vigoare.

Descarca anunt selectie

Publicat 11.04.2016

 


 

 

 • S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L.  recruteaza personal  in perioada 05.04.2016 – 11.04.2016 in vederea ocuparii a 3 (trei) posturi de agent de interventie paza si ordine  in cadrul Compartimentului Paza (cod COR 331309).     

           Selectia/interviul se va sustine in data de 12.04.2016, ora  10, la sediul S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L., str. Valeni, nr. 32.  

            

Conditii/aptitudini profesionale:

a) sa aiba varsta de cel putin 18 ani;

b) sa fie apt medical pentru exercitarea functiei;

c) sa nu aiba antecedente penale pentru infractiuni savarsite cu intentie;

  d) atestat de exercitare a profesiei de agent de paza si ordine/ dovada ca provin din     sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala;

  e) cunoasterea Legii nr. 333/2003 si H.G. nr. 301/2012 privind paza obiectivelor;

 f) rezistenta la efort fizic si intelectual, sa dovedeasca punctualitate, corectitudine, rapiditate in gandire, putere de concentrare si memorare.

Activitati desfasurate:                                                                      

 

Paza obiectivelor, bunurilor si valorilor din cadrul postului incredintat.

      

            Acte necesare pentru recrutare:  

- cerere de participare la concurs.

- copie buletin/carte de identitate;

- acte din care sa reiasa ca este apt din punct de vedere medical pentru exercitarea functiei;

- copie act de studii atestat paza;

- C.V.;

- cazier judiciar;

- copie carnet de munca sau alte adeverinte din care sa reiasa vechimea in specialitate;


     Informatii suplimentare se pot obtine la tel.0244/525252, int.118, Compartimentul Resurse Umane.

 

 Publicat 05.04.2016

 


 

 

 

S.C. SERVICII DE GOSPODARIRE URBANA PLOIESTI S.R.L. recruteaza personal in perioada 29.03.2016-08.04.2016 in vederea ocuparii 1 (unui) post de ingrijitor spatii verzi, cod COR 931202, cu norma intreaga, pe perioada nedeterminata, in cadrul Compartimentului Spatii Verzi.

 

Interviul si proba practica se vor sustine in data de 11.04.2016 ora 09.30 la sediul S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L. din str. Valeni nr.32.

 

Conditii/aptitudini profesionale:

 

 • Sa aiba varsta de cel putin 18 ani;
 • Studii generale (8 clase);
 • Sa fie apt medical pentru exercitarea functiei;
 • Sa nu aiba antecedente penale pentru infractiuni savarsite cu intentie;
 • Rezistenta fizica si la factori de stres, indemanare, sa dovedeasca punctualitate, corectitudine, spirit de ordine si disciplina;
 • Abilitati de relationare-comunicare cu intreg personalul;
 • Abilitati de munca in echipa;
 • Abilitati de utilizare a sculelor si echipamentelor specifice.

 

Mapa de concurs trebuie sa contina urmatoarele documente:

 

 • cerere de inscriere la concurs adresata conducatorului institutiei publice;
 • copie act de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
 • adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;;
 • copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice;
 • curriculum vitae;
 • cazier judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
 • copia carnetului de munca, conforma cu originalul, sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor.

 

Documentele se vor depune la registratura societatii din str. Valeni nr 32, pana la data de 08.04.2016, ora 14.00.

     Informatii suplimentare se pot obtine la tel.0244/525252, int.118, Compartimentul Resurse Umane.

 


 

 

S.C. SERVICII DE GOSPODARIRE URBANA PLOIESTI S.R.L. recruteaza personal in perioada 22.03.2016 - 25.03.2016 in vederea ocuparii a 3 (trei) posturi de ingrijitor spatii verzi, cod COR 931202, cu norma intreaga, pe perioada nedeterminata, in cadrul Compartimentului Spatii Verzi.

 

Interviul si proba practica se vor sustine in data de 28.03.2016 ora 09:30 la sediul S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L. din str. Valeni nr.32.

 

 

 

Conditii/aptitudini profesionale:

 

 • Sa aiba varsta de cel putin 18 ani;
 • Studii generale (8 clase);
 • Sa fie apt medical pentru exercitarea functiei;
 • Sa nu aiba antecedente penale pentru infractiuni savarsite cu intentie;
 • Rezistenta fizica si la factori de stres, indemanare, sa dovedeasca punctualitate, corectitudine, spirit de ordine si disciplina;
 • Abilitati de relationare-comunicare cu intreg personalul;
 • Abilitati de munca in echipa;
 • Abilitati de utilizare a sculelor si echipamentelor specifice.

 

     

 

Mapa de concurs trebuie sa contina urmatoarele documente:

 

 • cererea de inscriere la concurs adresata conducatorului institutiei publice;
 • copie act identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
 • adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medical de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
 • copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice;
 • curriculum vitae;
 • cazier judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza
 • copia carnetului de munca, conforma cu originalul, sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor.

 

Documentele se vor depune la registratura societatii din str. Valeni nr 32, pana la data de 25.03.2016, ora 14:00.

 

Informatii suplimentare se pot obtine la tel.0244/525252, int.118, Compartimentul Resurse Umane.

 


 

S.C. SERVICII DE GOSPODARIRE URBANA PLOIESTI S.R.L. recruteaza personal in perioada 14.03.2016 - 18.03.2016 in vederea ocuparii a 5 (cinci) posturi de ingrijitor spatii verzi, cod COR 931202, cu norma intreaga, pe perioada nedeterminata, in cadrul Compartimentului Spatii Verzi.

 

Interviul si proba practica se vor sustine in data de 21.03.2016 ora 09:30 la sediul S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L. din str. Valeni nr.32.

 

 

 

Conditii/aptitudini profesionale:

 

 • Sa aiba varsta de cel putin 18 ani;
 • Studii generale (8 clase);
 • Sa fie apt medical pentru exercitarea functiei;
 • Sa nu aiba antecedente penale pentru infractiuni savarsite cu intentie;
 • Rezistenta fizica si la factori de stres, indemanare, sa dovedeasca punctualitate, corectitudine, spirit de ordine si disciplina;
 • Abilitati de relationare-comunicare cu intreg personalul;
 • Abilitati de munca in echipa;
 • Abilitati de utilizare a sculelor si echipamentelor specifice.

 

     

 

Mapa de concurs trebuie sa contina urmatoarele documente:

 

 • cererea de inscriere la concurs;
 • copie buletin/ carte de identitate;
 • adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare pentru exercitatea functiei;
 • copie act de studii;
 • curriculum vitae;
 • cazier judiciar;
 • copie carnet de munca sau alte adeverinte din care sa reiasa vechimea in specialitate.

 

Documentele se vor depune la registratura societatii din str. Valeni nr 32, pana la data de 18.03.2016, ora 14:00.

 

Informatii suplimentare se pot obtine la tel.0244/525252, int.118, Compartimentul Resurse Umane.

 


 

S.C. SERVICII DE GOSPODARIRE URBANA PLOIESTI S.R.L. recruteaza personal in perioada 29.02.2016-08.03.2016 in vederea ocuparii a 8 (opt) posturi de ingrijitor spatii verzi, cod COR 931202, cu norma intreaga, pe perioada nedeterminata, in cadrul Compartimentului Spatii Verzi.

Interviul si proba practica se vor sustine in data de 09.03.2016 ora 10.00 la sediul S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L. din str. Valeni nr.32.

 

Conditii/aptitudini profesionale:

 • Sa aiba varsta de cel putin 18 ani;
 • Studii generale (8 clase);
 • Sa fie apt medical pentru exercitarea functiei;
 • Sa nu aiba antecedente penale pentru infractiuni savarsite cu intentie;
 • Rezistenta fizica si la factori de stres, indemanare, sa dovedeasca punctualitate, corectitudine, spirit de ordine si disciplina;
 • Abilitati de relationare-comunicare cu intreg personalul;
 • Abilitati de munca in echipa;
 • Abilitati de utilizare a sculelor si echipamentelor specifice.

     

Mapa de concurs trebuie sa contina urmatoarele documente:

 • cererea de inscriere la concurs;
 • copie buletin/ carte de identitate;
 • adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare pentru exercitatea functiei;
 • copie act de studii;
 • curriculum vitae;
 • cazier judiciar;
 • copie carnet de munca sau alte adeverinte din care sa reiasa vechimea in specialitate.

Documentele se vor depune la registratura societatii din str. Valeni nr 32, pana la data de 08.03.2016, ora 16.30.

Informatii suplimentare se pot obtine la tel.0244/525252, int.118, Compartimentul Resurse Umane.

 


 

 • REZULTATUL selectiei dosarului depus pentru desemnarea unui membru in Consiliul de Administratie al S.C. ,,Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti’’ S.R.L

DESCARCA

 


 

 •  Consiliul Local al Municipiului Ploiesti  in calitate de autoritate tutelara, in conformitate cu O.U.G.nr.109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta inceperea procesului de selectie/evaluare in vederea desemnarii in Consiliul de Administratie al S.C. ,,Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti’’ S.R.L. a unui membru cu experienţă în activitatea de administrare/management a/al unor întreprinderi publice profitabile sau a/al unor societăţilor comerciale profitabile din domeniul de activitate al S.C. ,,Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti’’ S.R.L. inclusiv a unor societăţi comerciale din sectorul privat

 

                 Descarca anunt selectie

 


 

 

 

26.01.2016 001

 


S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L. recruteaza personal in perioada 19.01.2016 – 22.01.2016 in vederea ocuparii unui post de operator devize in cadrul Comp. Urmariea Productiei, Ofertare, Proiectare, (cod COR 431103).

           Interviul si proba practica se vor sustine in data de 25.01.2015, ora 10, la sediul S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L., str. Valeni, nr. 32.

           Conditii/aptitudini profesionale:

            Studii medii; corectitudine, fidelitate, rezistenta la factori de stress, cunostinte operare PC.

 

        Activitati desfasurate:

-      selectarea si introducerea datelor in calculator, primite de la alte servicii ale societatii, in vederea intocmirii devizelor;

 

         Acte necesare pentru recrutare:

- cerere de participare la concurs;

 - copie buletin/carte de identitate;

 - adeverinta medicala din care sa reiasa ca este apt din punct de vedere medical pentru

    exercitarea functiei;

 - copie act de studii;

 - C.V.;

 - copie carnet de munca sau alte adeverinte din care sa reiasa vechimea in specialitate;

 - cazier judiciar.

      Informatii suplimentare se pot obtine la tel.0244/525252, int.118, Compartimentul Resurse Umane.

 


 

 

S.C. SERVICII DE GOSPODARIRE URBANA PLOIESTI S.R.L. recruteaza personal in perioada 13.01.2016-20.01.2016 in vederea ocuparii unui post de muncitor necalificat la intretinerea de drumuri, sosele, poduri, baraje, cu norma intreaga, pe perioada nedeterminata, in cadrul Compartimentului Constructii Metalice si Edilitare.

Interviul si proba practica se vor sustine in data de 21.01.2016 ora 10.00 la sediul S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L. din str. Mircea cel Batran nr.81.

 

Conditii/aptitudini profesionale:

 • ØSa aiba varsta de cel putin 18 ani;
 • ØStudii primare;
 • ØSa fie apt medical pentru exercitarea functiei;
 • ØSa nu aiba antecedente penale pentru infractiuni savarsite cu intentie;
 • ØRezistenta fizica si la factori de stress, indemanare, sa dovedeasca punctualitate, corectitudine, spirit de ordine si disciplina;
 • ØAbilitati de relationare-comunicare cu intreg personalul;
 • ØAbilitati de munca in echipa;
 • ØAbilitati de utilizare a sculelor si echipamentelor specifice.

     

Mapa de concurs  trebuie sa contina urmatoarele documente:

 • cererea de inscriere la concurs;
 • copie buletin/ carte de identitate;
 • adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare pentru exercitatea functiei;
 • copie act de studii;
 • curriculum vitae;
 • cazier judiciar;
 • copie carnet de munca sau alte adeverinte din care sa reiasa vechimea in specialitate.

Documentele se vor depune la registratura societatii din str. Valeni nr 32, pana la data de 20.01.2016, ora 16.30.

     Informatii suplimentare se pot obtine la tel.0244/525252, int.118, Compartimentul Resurse Umane. 

 

 


 

S.C. SERVICII DE GOSPODARIRE URBANA PLOIESTI S.R.L. recruteaza personal in perioada 13.01.2016-15.01.2016 in vederea ocuparii unui post de ingrijitor spatii verzi cu norma intreaga, pe perioada nedeterminata, in cadrul Compartimentului Spatii Verzi.

Interviul si proba practica se vor sustine in data de 18.01.2016 ora 12.00 la sediul S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L. din str. Valeni nr.32.

Conditii/aptitudini profesionale:

 • ØSa aiba varsta de cel putin 18 ani;
 • ØStudii primare;
 • ØSa fie apt medical pentru exercitarea functiei;
 • ØSa nu aiba antecedente penale pentru infractiuni savarsite cu intentie;
 • ØRezistenta fizica si la factori de stress, indemanare, sa dovedeasca punctualitate, corectitudine, spirit de ordine si disciplina;
 • ØAbilitati de relationare-comunicare cu intreg personalul;
 • ØAbilitati de munca in echipa;
 • ØAbilitati de utilizare a sculelor si echipamentelor specifice
 •  Mapa de concurs  trebuie sa contina urmatoarele documente:

 

 • cererea de inscriere la concurs;
 • copie buletin/ carte de identitate;
 • adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare pentru exercitatea functiei;
 • copie act de studii;
 • curriculum vitae;
 • cazier judiciar;
 • copie carnet de munca sau alte adeverinte din care sa reiasa vechimea in specialitate.

 

Documentele se vor depune la registratura societatii din str. Valeni nr 32, pana la data de 15.01.2016, ora 14.00.

 

     Informatii suplimentare se pot obtine la tel.0244/525252, int.118, Compartimentul Resurse Umane.

 

 


 

S.C. SERVICII DE GOSPODARIRE URBANA PLOIESTI S.R.L. recruteaza personal in perioada 11.01.2016-15.01.2016 in vederea ocuparii unui post de femeie de serviciu cu norma de 4 ore/zi, cod COR – 911212, in cadrul Compartimentului Administrativ, Mentenanta Unitati Invatamant.

Interviul si proba de lucru se vor sustine in data de 18.01.2016 ora 10.00 la sediul S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L. din str. Valeni nr.32.

 Conditii/aptitudini profesionale:

 

 • ØSa aiba varsta de cel putin 18 ani;
 • ØSa fie apt medical pentru exercitarea functiei;
 • ØSa nu aiba antecedente penale pentru infractiuni savarsite cu intentie;
 • ØRezistenta fizica si la factori de stress, indemanare, sa dovedeasca punctualitate, corectitudine, spirit de ordine si disciplina;
 • ØScoala generala.        
 • Activitati desfasurate:

   Activitati gospodaresti de curatenie.

 Mapa de concurs  trebuie sa contina urmatoarele documente:

 • cererea de inscriere la concurs;
 • copie buletin/ carte de identitate;
 • adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare pentru exercitatea functiei;
 • copie act de studii;
 • curriculum vitae;
 • cazier judiciar;
 • copie carnet de munca sau alte adeverinte din care sa reiasa vechimea in specialitate.

     Informatii suplimentare se pot obtine la tel.0244/525252, int.118, Compartimentul Resurse Umane

 

 


 

S.C. SERVICII DE GOSPODARIRE URBANA PLOIESTI S.R.L.

                         Regulament privind organizarea si functionarea targului : "Sarbatori de iarna" si "Oraselul copiilor" in Municipiul Ploiesti - 2015

Descarca aici

 


 

organizeaza concurs pentru ocuparea a 3 (trei) posturi de GROPAR, cod COR 962202, cu contract individual de munca pe perioada nedeterminata cu norma intreaga, in cadrul Compartimentului Cimitire.

 

Conditii /aptitudini profesionale:

 

 • Sa aiba varsta de cel putin 18 ani;
 • Studii generale ( 8 clase);
 • Sa fie apt medical pentru exercitarea functiei;
 • Indemanare, concentrare, atentie, punctualitate, incredere in sine, conditie fizica;
 • Cunostinte minime de geometrie plana si utilizare a uneltelor specific activitatii;
 • Sa stie sa utilizeze materiale, unelte, motounelte (trimer, secator, drujba), necesare pentru desfasurarea activitatii.

 

- Activitati desfasurate :

 

- Efectueaza inhumarile si/sau deshumarile decedatilor;

 

- Executa operatiunile specific inhumarilor in locurile stabilite si indicate de coordonatorul de echipa, in limita locului concesionat si fara afectarea mormintelor invecinate;

 

- Efectueaza activitati zilnice, cat si cele periodice de curatenie, salubrizare, deszapezirea cailor de acces si intretinere a cimitirului, in perioadele in care nu sunt inhumari.

 

Concursul va consta intr-un interviu si proba practica.  Interviul va avea loc la sediul societatii din str. Valeni, nr. 32, in data de 19.11.2015, ora 10.00, iar proba practica va avea loc la Cimitirul Mihai Bravu, ora. 12.00 (in situatie meteorologica favorabila).

 

Mapa de concurs  trebuie sa contina urmatoarele documente:

 

 • cererea de inscriere la concurs;
 • copie buletin/ carte de identitate;
 • adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare;
 • cazier judiciar.

 

Documentele se vor depune la registratura societatii din str Valeni, nr 32, pana la data de 18.11.2015, ora 16.30.

 

     Informatii suplimentare se pot obtine la tel.0244/525252, int.118, Compartimentul Resurse Umane. 

 


 

organizeaza concurs pentru ocuparea a 3 (trei) posturi de GROPAR, cod COR 962202, cu contract individual de munca pe perioada nedeterminata cu norma intreaga, in cadrul Compartimentului Cimitire.

 

Conditii /aptitudini profesionale:

 

 • Sa aiba varsta de cel putin 18 ani;
 • Studii generale ( 8 clase);
 • Sa fie apt medical pentru exercitarea functiei;
 • Indemanare, concentrare, atentie, punctualitate, incredere in sine, conditie fizica;
 • Cunostinte minime de geometrie plana si utilizare a uneltelor specific activitatii;
 • Sa stie sa utilizeze materiale, unelte, motounelte (trimer, secator, drujba), necesare pentru desfasurarea activitatii.

 - Activitati desfasurate :

 - Efectueaza inhumarile si/sau deshumarile decedatilor;

 - Executa operatiunile specific inhumarilor in locurile stabilite si indicate de coordonatorul de echipa, in limita locului concesionat si fara afectarea mormintelor invecinate;

- Efectueaza activitati zilnice, cat si cele periodice de curatenie, salubrizare, deszapezirea cailor de acces si intretinere a cimitirului, in perioadele in care nu sunt inhumari.

 Concursul va consta intr-un interviu si proba practica. Interviul va avea loc la sediul societatii din str. Valeni, nr. 32, in data de 29.10.2015, ora 10.00, iar proba practica va avea loc la Cimitirul Mihai Bravu, ora. 12.00 (in situatie meteorologica favorabila).

  Mapa de concurs  trebuie sa contina urmatoarele documente:

 -                                                                                                               cererea de inscriere la concurs;

 • copie buletin/ carte de identitate;
 •       adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare;
 • cazier judiciar.

 

Documentele se vor depune la registratura societatii din str Valeni, nr 32, pana la data de 28.10.2015, ora 16.30.

      Informatii suplimentare se pot obtine la tel.0244/525252, int.118, Compartimentul Resurse Umane.

 


 

 organizeaza concurs pentru ocuparea unui post de casier incasator, cod COR 962302, cu contract individual de munca pe perioada nedeterminata cu norma intreaga, in cadrul Compartimentului Parcari.

Conditii /aptitudini profesionale:

 • Studii generale;
 • Sa fie apt medical pentru exercitarea functiei;
 • Abilitati de relationare-comunicare cu intreg personalul;
 • Indemanare, concentrare, atentie, punctualitate;
 • Disponibilitate la program flexibil de lucru;
 • Indemanare in utilizarea casei de marcat fiscale.

- Activitati desfasurate :

- Incaseaza tariful de parcare, in conformitate cu Regulamentul pentru infiintarea, organizarea si exploatarea parcarilor publice cu plata aflate pe domeniul public al municipiului Ploiesti;

- Asigura fluiditatea vehiculelor in parcare;

- Utilizeaza casa de marcat fiscala numai in scopul incasarii tarifului de parcare;

- Colecteaza banii din aparatele de taxat automate si monitorizeaza buna functionare a acestora;

- Intocmeste borderouri cu situatia incasarilor din parcometre si a caselor de marcat fiscal cu care se incaseaza tariful de parcare.

 

Concursul va consta intr-un interviu.                                                                                                  Interviul va avea loc la sediul societatii din str. Valeni, nr. 32, in data de 28.10.2015, ora 10.00.

 

Mapa de concurs  trebuie sa contina urmatoarele documente:

 • cererea de inscriere la interviu;
 • adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare;
 • curriculum vitae;
 • certificat de atestare a studiilor;
 • copie buletin/ carte de identitate;
 • cazier judiciar.

Documentele se vor depune la registratura societatii din str Valeni, nr 32, pana la data de 27.10.2015, ora 16.30.

     Informatii suplimentare se pot obtine la tel.0244/525252, int.118, Compartimentul Resurse Umane.

 


           S.C. SERVICII DE GOSPODARIRE URBANA PLOIESTI S.R.L. recruteaza personal in  vederea ocuparii unui post de consilier-juridic cod COR – 261103, in cadrul Compartimentului Juridic-Contencios.

 

Interviul si proba scrisa se vor sustine in data de 16.10.2015 ora 10.00 la sediul S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L. din str. Valeni nr.32.

 

 Conditii/aptitudini profesionale:

 

 • ØPregatire profesionala superioara de specialitate;
 • Ø Solide cunostinte juridice;
 • ØCapacitate de analiza si sinteza;
 • ØObiectivitate;
 • ØRezistenta fizica si la factori de stres.         

           

Mapa de concurs  trebuie sa contina urmatoarele documente:

 

 • cererea de inscriere la concurs;
 • copie buletin/ carte de identitate;
 • adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare pentru exercitatea functiei;
 • acte studii;
 • curriculum vitae;
 • cazier judiciar;
 • copie carnet de munca sau alte adeverinte din care sa reiasa vechimea in specialitate.

 

Bibliografia este atasata prezentului anunt.

     Informatii suplimentare se pot obtine la tel.0244/525252, int.118, Compartimentul Resurse Umane.

 


 

 

S.C. SERVICII DE GOSPODARIRE URBANA PLOIESTI S.R.L.

 organizeaza concurs pentru ocuparea a 3 (trei) posturi de GROPAR, cod COR 962202, cu contract individual de munca pe perioada nedeterminata cu norma intreaga, in cadrul Compartimentului Cimitire.

Conditii /aptitudini profesionale:

 • Sa aiba varsta de cel putin 18 ani;
 • Studii generale ( 8 clase);
 • Sa fie apt medical pentru exercitarea functiei;
 • Indemanare, concentrare, atentie, punctualitate, incredere in sine, conditie fizica;
 • Cunostinte minime de geometrie plana si utilizare a uneltelor specific activitatii;
 • Sa stie sa utilizeze materiale, unelte, motounelte (trimer, secator, drujba), necesare pentru desfasurarea activitatii.

- Activitati desfasurate :

- Efectueaza inhumarile si/sau deshumarile decedatilor;

- Executa operatiunile specific inhumarilor in locurile stabilite si indicate de coordonatorul de echipa, in limita locului concesionat si fara afectarea mormintelor invecinate;

- Efectueaza activitati zilnice, cat si cele periodice de curatenie, salubrizare, deszapezirea cailor de acces si intretinere a cimitirului, in perioadele in care nu sunt inhumari.

   Concursul va consta intr-un interviu si proba practica. 

 Interviul va avea loc la sediul societatii din str. Valeni, nr. 32, in data de 19.10.2015, ora 10.00, iar proba practica va avea loc la Cimitirul Mihai Bravu, ora.12.00 (in situatie meteorologica favorabila).

Mapa de concurs  trebuie sa contina urmatoarele documente:

 • cererea de inscriere la concurs;
 • copie buletin/ carte de identitate;
 • adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare;
 • cazier judiciar.

Documentele se vor depune la registratura societatii din str Valeni, nr 32, pana la data de 16.10.2015, ora 14.00.

     Informatii suplimentare se pot obtine la tel.0244/525252, int.118, Compartimentul Resurse Umane.

 


 

 

S.C. SERVICII DE GOSPODARIRE URBANA PLOIESTI S.R.Lcu sediul pe str Valeni nr 32 

 

      Avand in vedere suspendarea contractelor individuale de munca ale unor salariati incadrati pe posturi de ingrijitor spatii verzi, se suplimenteaza posturile scoase la concurs, conform anuntului nr.18689/16.09.2015, cu 5 (cinci) posturi de ingrijitor spatii verzi, in cadrul Compartimentului Spatii Verzi, cu contract individual de munca pe perioada determinata cu norma intreaga.

 

      Conditiile si actele necesare pentru paricipare sunt cele precizate in anuntul nr.18689/16.09.2015

 

     Informatii suplimentare se pot obtine la tel.0244/525252, int.118, Compartimentul Resurse Umane. 

 

 

 


 

Rezultate concurs post referent descarca aici

 


 

S.C. SERVICII DE GOSPODARIRE URBANA PLOIESTI S.R.Lcu sediul pe str Valeni nr 32 

 

 Organizeaza concurs pentru ocuparea a 3 (trei) posturi de AGENT DE INTERVENTIE PAZA SI ORDINE, cod COR 541406, cu contract individual de munca pe perioada nedeterminata cu norma intreaga, in cadrul Compartimentului Paza.

 

Conditii /aptitudini profesionale:

 

 • Sa aiba varsta de cel putin 18 ani;
 • Sa fie apt medical pentru exercitarea functiei;
 • Sa nu aiba antecedente penale pentru infractiuni savarsite cu intentie;
 • Atestat de exercitare a profesiei de agent de paza si ordine/dovada ca provin din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala;
 • Cunoasterea legii nr.333/2003 si  H.G. nr.301/2012 privind aprobarea Normelor metodologice de  aplicare a Legii nr.333/2003;
 • Initiativa, rezistenta la efort psihic si fizic, la factori de mediu, punctualitate, rapiditate in gandire,putere de concentrare, atentie distributiva .

 

Activitati desfasurate :

 

-Paza obiectivelor, bunurilor si valorilor din cadrul postului incredintat

 

Concursul va avea loc la sediul societatii din str. Valeni, nr. 32, in data de 01.10.2015, ora 10.00 si va consta intr-un interviu si o proba scrisa.

 

Mapa de concurs  trebuie sa contina urmatoarele documente:

 

 • cererea de inscriere la interviu;
 • copie buletin/ carte de identitate;
 • adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare;
 • curriculum vitae;
  • copie atestat pentru exercitarea profesiei de agent de paza si ordine/acte care se atesta ca provin din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala;
  • cazier judiciar.

 

 

Documentele se vor depune la registratura societatii din str Valeni, nr 32, pana la data de 30.09.2015, ora 16.30.

 

     Informatii suplimentare se pot obtine la tel.0244/525252, int.118, Compartimentul Resurse Umane. 

 

 


 

 

S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L. recruteaza personal in perioada 16.09.2015 – 22.09.2015 in vederea ocuparii unui post de floricultor (cod COR 611204) in cadrul Comp. Spatii Verzi, Sere si Pepiniere, pe perioada nedeterminata.

 

             Selectia/proba practica se va sustine in data de 23.09.2015, ora 10, la sediul S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L., str. Mircea cel Batran, nr. 81.

 

Conditii/aptitudini profesionale:

 

Curs de calificare de specialitate, cunostinte in domeniul floricol si horticol, indemanare practica, corectitudine, rezistenta fizica si la factori de mediu.

 

 

        Activitati desfasurate:

 

-      lucrari specifice in domeniul horticol desfasurate in sere si pepiniere (producerea si intretinerea materialului floricol).

 

 

         Acte necesare pentru recrutare:

 

- copie buletin/carte de identitate;

 

- copie act studii/curs calificare;

 

- adeverinta medicala de la medicul de familie;

 

- cerere de participare la concurs;

 

 

Actele mentionate mai sus se vor depune la registratura societatii pana la data de 22.09.2015

Informatii suplimentare se pot obtine la tel.0244/525252, int.118, Compartimentul Resurse Umane.

 

       S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L. recruteaza personal in perioada 16.09.2015 – 23.09.2015 in vederea ocuparii a 4 (patru) posturi de ingrijitor spatii verzi - cod COR 931202 - in cadrul Compartimentului Spatii Verzi (3 posturi pentru perioada nedeterminata si 1 post pentru perioada determinata):

 

  

 

           Proba practica se va sustine in data de 24.09.2015, ora 10, la sediul S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L., str. Valeni, nr. 32.    

 

 

Conditii/aptitudini profesionale:

 

scoala generala (8 clase);

 

indemanare practica, corectitudine, rezistenta fizica si la factori de mediu

 

 

 

 

        Activitati desfasurate:

 

-   lucrari specifice domeniului de activitate al spatiilor verzi.

 

 

         Acte necesare pentru recrutare:

 

- copie buletin/carte de identitate;

 

- copie act studii;

 

- adeverinta medicala de la medicul de familie;

 

- cerere de participare la concurs;

 

 

Actele mentionate mai sus se vor depune la registratura societatii pana la data de 23.09.2015.

     Informatii suplimentare se pot obtine la tel.0244/525252, int.118, Compartimentul Resurse Umane.

 

S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L. recruteaza personal in perioada 14.09.2015 – 16.09.2015 in vederea ocuparii unui post de referent in cadrul Comp. Cimitire (cod COR 330309), pe durata determinata de 2(doua) luni.

 

 

          Interviul se va sustine in data de 17.09.2015, ora 10, la sediul S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L., str. Valeni, nr. 32.

 

 

           Conditii/aptitudini profesionale:

 

           Studii medii; corectitudine, fidelitate, rezistenta la factori de stress,

 

                                                                             

 

 

        Activitati desfasurate:

 

-      operatiuni specifice inhumarilor, concesionarilor, arhivarii documentelor, alte activitati conexe cu caracter specific.

 

  

 

         Acte necesare pentru recrutare:

 

- copie buletin/carte de identitate;

 

- acte din care sa reiasa ca este apt din punct de vedere medical pentru exercitarea functiei;

 

- copie act de studii;

 

- cerere de participare la concurs;

 

- copie carnet de munca sau alte adeverinte din care sa reiasa vechimea in specialitate.

 

 

     Informatii suplimentare se pot obtine la tel.0244/525252, int.118, Compartimentul Resurse Umane.

 

 

 

 

       S.C. Servicii de Gospodarire Urbana S.R.L. Ploiesti recruteaza personal in perioada 11.09.2015 – 23.09.2015 in vederea ocuparii a 2 (doua) posturi de sofer autoturisme si camionete si a unui post de masinist la masini pentru terasamente, in cadrul Compartimentului Parc Auto.

 

 

 

Interviul si proba practica se vor sustine in data de 24.09.2015, ora 10.00, la sediul din str. Mircea cel Batran, nr. 81.

 

 

 

 

 

 

 

Conditii/aptitudini profesionale:

 

 

 

- scoala profesionala de specialitate;

 

 

 

- experienta profesionala - 2 ani;

 

 

 

- posesor al permisului de conducere corespunzator postului;

 

 

 

- rezistenta la factori de stres.

 

 

 

Activitati desfasurate pentru postul de MASINIST LA MASINI PENTRU TERASAMENTE:

 

 

 

   Conducerea utilajului multifunctional, efectuarea lucrarilor de sapare, incarcarea materialelor in mijloacele de transport, efectuarea lucrarilor de curatare, nivelare si afanare a terenurilor, efectuarea de compactare precum si intretinerea utilajelor pentru lucrari de terasamente. 

 

 

Activitati desfasurate pentru postul de SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE:

 

 

 

   Conducerea autovehiculului, revizia, controlul, reglarea si alimentarea autovehiculului; executa operatii scriptice ocazionate de transporturile efectuate; transporta marfuri, ajuta la incarcarea si descarcarea materialelor, pieselor; transporta salariati catre locatiile stabilite; mentine autovehiculul curat si in stare buna de functionare; utilizeaza unelte/instrumente de intretinere; permis categoria B, C.

 

 

 

Acte necesare pentru recrutatare:

 

 

 

- copie buletin/carte de identitate;

 

 

 

- adeverinta medicala din care sa reiasa ca este apt din punct de vedere medical pentru exercitarea functiei;

 

 

 

- copie act de studii/act calificare, copie permis de conducere corespunzator postului;

 

 

 

- C.V.;

 

 

 

- copie carnet de munca sau alte adeverinte din care sa reiasa vechimea in specialitate.

 

 

 

Cererea de participare/inscriere la concurs si actele necesare se vor depune la sediul din str. Valeni, nr.32, pana miercuri 23.09.2015, ora 16.30.  

 

   Informatii suplimentare se pot obtine la tel.0244/525252, int.118, Compartimentul Resurse Umane.

 


         

 

                       S.C. Servicii de Gospodarire Urbana S.R.L. Ploiesti recruteaza personal in perioada 27.08.2015 – 02.09.2015 in vederea ocuparii a  2 (doua)  posturi de sofer autoturisme si camionete si a unui post de masinist la masini pentru terasamente, in cadrul Compartimentului Parc Auto.

 

 

Interviul si proba practica se vor sustine in data de 03.09.2015, ora 10.00, la sediul din str. Mircea cel Batran, nr. 81.

 

 

 

Conditii/aptitudini profesionale:

 

-  scoala profesionala de specialitate;

 

-  experienta profesionala  - 2 ani;

 

- posesor al permisului de conducere corespunzator postului;

 

- rezistenta la factori de stres.

 

Activitati desfasurate pentru postul de MASINIST LA MASINI PENTRU TERASAMENTE:

 

    Conducerea utilajului multifunctional, efectuarea lucrarilor de sapare, incarcarea materialelor in mijloacele de transport, efectuarea lucrarilor de curatare, nivelare si afanare a terenurilor, efectuarea de compactare precum si intretinerea utilajelor pentru lucrari de terasamente; permis de conducere categoria Tr.

 

Activitati desfasurate pentru postul de SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE:

 

    Conducerea autovehiculului, revizia, controlul, reglarea si alimentarea autovehiculului; executa operatii scriptice ocazionate de transporturile efectuate; transporta marfuri, ajuta la incarcarea si descarcarea materialelor, pieselor; transporta salariati catre locatiile stabilite; mentine autovehiculul curat si in stare buna de functionare; utilizeaza unelte/instrumente de intretinere; permis categoria B.

 

Acte necesare pentru recrutatare:

 

- copie buletin/carte de identitate;

 

- adeverinta medicala din care sa reiasa ca este apt din punct de vedere medical pentru exercitarea functiei;

 

- copie act de studii/act calificare, copie permis de conducere corespunzator postului;

 

- C.V.;

 

- copie carnet de munca sau alte adeverinte din care sa reiasa vechimea in specialitate.

 

Cererea de participare/inscriere la concurs si actele necesare se vor depune la sediul din str. Valeni, nr.32, pana miercuri 02.09.2015, ora 16.00.   

 

     Informatii suplimentare se pot obtine la tel.0244/525252, int.118, Compartimentul Resurse Umane. 

 


 

               S.C. SERVICII DE GOSPODARIRE URBANA PLOIESTI S.R.L. cu sediul pe str Valeni nr 32, organizeaza concurs pentru ocuparea a 2(doua) posturi  de casier-incasator, cu contract individual de munca pe perioada nedeterminata cu norma intreaga, in cadrul Compartimentului Parcari.

Conditii specifice pentru ocuparea postului vacant de casier-incasator:

 

 • Scoala generala
 • Abilitati de relationare-comunicare cu intreg personalul
 • Abilitati de utilizare a casei de marcat fiscala
 • Atentie concentrata si distributiva
 • Initiativa, rezistenta fizica si la factori de mediu
 • Disponibilitate la program flexibil de lucru.

Interviul va  avea loc la sediul societatii din str. Valeni nr. 32, in data de 26.08.2015, ora 10.00.

In vederea participarii la interviu, se va depune un dosar care trebuie sa contina urmatoarele documente:

 • cererea de inscriere la interviu;
 • certificat de atestare a studiilor;
 • copie buletin/ carte de identitate;
 • adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare;
 • curriculum vitae.

Documentele se vor depune la registratura societatii din str Valeni nr 32, pana la data de 25.08.2015, ora 16.00.

     Informatii suplimentare se pot obtine la tel.0244/525252, int.118, Compartimentul Resurse Umane. 

 


 

 

S.C. SERVICII DE GOSPODARIRE URBANA PLOIESTI S.R.Lcu sediul pe str Valeni nr 32

  Organizeaza concurs pentru ocuparea unui post de lucrator de salubrizare, cu contract individual de munca pe perioada nedeterminata cu norma intreaga, in cadrul Compartimentului Parcari.

Conditii specifice pentru ocuparea postului vacant de lucrator de salubrizare:

 

 • Studii primare
 • Abilitati de relationare-comunicare cu intreg personalul
 • Initiativa, rezistenta fizica si la factori de mediu
 • Disponibilitate la program flexibil de lucru.

Concursul consta in 2 etape succesive, dupa cum urmeaza:

 1. 1.Selectia dosarelor de inscriere
 2. 2.Proba practica,

 vor avea loc la sediul societatii din str. Valeni nr. 32, in data de 06.08.2015, ora 10.00.

Mapa de concurs (depus intr-un singur exemplar) trebuie sa contina urmatoarele documente:

 • cererea de inscriere la concurs;
 • copie buletin/ carte de identitate;
 • adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare;
 • curriculum vitae.

Documentele se vor depune la registratura societatii din str Valeni nr 32, pana la data de 05.08.2015, ora 16.00.

     Informatii suplimentare se pot obtine la tel.0244/525252, int.118, Compartimentul Resurse Umane

 


 

S.C. SERVICII DE GOSPODARIRE URBANA PLOIESTI S.R.Lcu sediul pe str Valeni nr 32

 

       Organizeaza concurs pentru ocuparea unui post de casier-incasator, cu contract individual de munca pe perioada nedeterminata cu norma intreaga, in cadrul Compartimentului Parcari.

Conditii specifice pentru ocuparea postului vacant de casier-incasator:

 

 • Studii primare
 • Abilitati de relationare-comunicare cu intreg personalul
 • Abilitati de utilizare a casei de marcat fiscala
 • Atentie concentrata si distributiva
 • Initiativa, rezistenta fizica si la factori de mediu
 • Disponibilitate la program flexibil de lucru.

Concursul consta in 2 etape succesive, dupa cum urmeaza:

                                                                                1.Selectia dosarelor de inscriere

                                                                                                2.Interviul

vor avea loc la sediul societatii din str. Valeni nr. 32, in data de 06.08.2015, ora 10.00.

Mapa de concurs (depus intr-un singur exemplar) trebuie sa contina urmatoarele documente:

 • cererea de inscriere la concurs;
 • copie buletin/ carte de identitate;
 • adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare;
 • curriculum vitae.

Documentele se vor depune la registratura societatii din str Valeni nr 32, pana la data de 05.08.2015, ora 16.00.

     Informatii suplimentare se pot obtine la tel.0244/525252, int.118, Compartimentul Resurse Umane. 

 

 


 

S.C. SERVICII DE GOSPODARIRE URBANA PLOIESTI S.R.Lcu sediul pe str Valeni nr 32

  organizeaza concurs pentru ocuparea unui post de ingrijitor spatii verzi, cu contract individual de munca pe perioada nedeterminata cu norma intreaga, in cadrul Compartimentul Spatii Verzi.

Conditii specifice pentru ocuparea postului vacant de ingrijitor spatii verzi:

 

 • Studii primare
 • Abilitati de relationare-comunicare cu intreg personalul
 • Abilitati de munca in echipa
 • Abilitati de utilizare a sculelor si echipamentelor specifice
 • Indemanare practica, corectitudine, rezistenta fizica si la factori de mediu.

Concursul consta in 3 etape succesive, dupa cum urmeaza:

1.Selectia dosarelor de inscriere

2.Interviul

3.Proba practica

 vor avea loc la sediul societatii din str. Valeni nr. 32, in data de 30.07.2015, ora 10.00.

Mapa de concurs (depus intr-un singur exemplar) trebuie sa contina urmatoarele documente:

            cererea de inscriere la concurs;

            copie buletin/ carte de identitate;

            adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare;

            curriculum vitae.

      Documentele se vor depune la registratura societatii din str Valeni nr 32, pana la data de 29.07.2015, ora 16.00.

     Informatii suplimentare se pot obtine la tel.0244/525252, int.118, Compartimentul Resurse Umane. 

  

 

 


 

S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L.  recruteaza personal  in perioada 29.06.2015 – 09.07.2015 in vederea ocuparii unui post de ingrijitor spatii verzi (cod COR 931202) in cadrul Compartimentului  Spatii Verzi:   

 

           Selectia/proba practica se va sustine in data de 10.07.2015, ora 10, la sediul S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L., str. Valeni, nr. 32.

 

          Conditii/aptitudini profesionale:

 

indemanare practica, corectitudine, rezistenta fizica si la factori de mediu.

 

           Activitati desfasurate:

 

-   lucrari specifice domeniului de activitate al spatiilor verzi.

 

          Acte necesare pentru recrutare:

 

- copie buletin/carte de identitate;

 

- adeverinta medicala de la medicul de familie;

 

- cerere de participare la concurs;

 

Actele mentionate mai sus se vor depune la registratura societatii pana la data de 09.07.2015.  

 

     Informatii suplimentare se pot obtine la tel.0244/525252, int.118, Compartimentul Resurse Umane. 

 


              

 

               S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L.  recruteaza personal  in perioada 16.06.2015 – 18.06.2015 in vederea ocuparii unui post de agent de interventie paza si ordine  in cadrul Compartimentului Paza (cod COR 331309).     

           Selectia/interviul se va sustine in data de 19.06.2015, ora  10, la sediul S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L., str. Valeni, nr. 32.  

           Conditii/aptitudini profesionale:  

a) sa aiba varsta de cel putin 18 ani;

b) sa fie apt medical pentru exercitarea functiei;

c) sa nu aiba antecedente penale pentru infractiuni savarsite cu intentie;

  d) atestat de exercitare a profesiei de agent de paza si ordine/ dovada ca provin din     sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala;

  e) cunoasterea Legii nr. 333/2003 si H.G. nr. 301/2012 privind paza obiectivelor;

   f) rezistenta la efort fizic si intelectual, sa dovedeasca punctualitate, corectitudine, rapiditate in gandire, putere de concentrare si memorare.   

                                                                             

           Activitati desfasurate:     

-      Paza obiectivelor, bunurilor si valorilor din cadrul postului incredintat.       

          Acte necesare pentru recrutare:  

- copie buletin/carte de identitate;

- acte din care sa reiasa ca este apt din punct de vedere medical pentru exercitarea functiei;

- copie act de studii atestat paza;

- C.V.;

- cazier judiciar;

- copie carnet de munca sau alte adeverinte din care sa reiasa vechimea in specialitate;

- cerere de participare la concurs.

     Informatii suplimentare se pot obtine la tel.0244/525252, int.118, Compartimentul Resurse Umane. 

 


                                                                    REZULTATUL

          selectiei dosarului depus pentru desemnarea membrului in Consiliul de Administratie al  S.C. ,,Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti’’ S.R.L cu studii economice si experienta in domeniul economic, contabilitate, de audit sau financiar de cel putin 5 ani.

      Comisia stabilita conform dispozitiei nr.1743/22.05.2015, dupa verificarea documentatiei, a declarat ca eligibil in vederea desemnarii ca membru in Consiliul de Administratie al S.C. ,,Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti’’ S.R.L cu studii economice si experienta in domeniul economic, contabilitate, de audit sau financiar de cel putin 5 ani, candidatul:  ISTRATESCU IOAN

          Desemnarea membrului in Consiliul de Administratie se va face de catre Adunarea Generala a Actionarilor a S.C. ,,Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti’’ S.R.L (in urma evaluarii prin interviu) conform art. 29 alin. (1) din O.U.G nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, actualizata.

 

 


 

           S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L.  recruteaza personal  in perioada 09.06.2015 – 11-06.2015 in vederea ocuparii unui post de femeie de serviciu cu norma de 4 ore/zi, in cadrul Compartimentului Administrativ, Mentenanta si Unitati de Invatamant (cod COR 911212).   

 

           Proba de lucru se va sustine in data de 12.06.2015, ora  10, la sediul S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L., str. Valeni, nr. 32.  

 

            Conditii/aptitudini profesionale:  

a) sa aiba varsta de cel putin 18 ani;

b) sa fie apt medical pentru exercitarea functiei;

c) sa nu aiba antecedente penale pentru infractiuni savarsite cu intentie;

  d) indemanare, rezistenta la efort fizic, sa dovedeasca punctualitate, corectitudine, spirit de ordine si disciplina;

  e) scoala generala.      

 

                                                                             

 

                     Activitati desfasurate:

 

         -      Activitati gospodaresti de curatenie. 

 

    Acte necesare pentru recrutare:

 

- copie buletin/carte de identitate;

 

- acte din care sa reiasa ca este apt din punct de vedere medical pentru exercitarea functiei;

 

- copie act de studii;

 

- C.V.;

 

- copie carnet de munca sau alte adeverinte din care sa reiasa vechimea in specialitate.

 

Informatii suplimentare se pot obtine la tel.0244/525252, int.118, Compartimentul Resurse Umane. 

 

 


 

 

         de selectie/evaluare pentru functia de Administrator

                al S.C. ,,Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti’’ S.R.L.

 

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti  in calitate de autoritate tutelara, in conformitate cu O.U.G.nr.109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta inceperea procesului de selectie/evaluare in vederea desemnarii in Consiliul de Administratie al S.C. ,,Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti’’ S.R.L. a unui membru cu experienta in activitatea de administrare/management a/al unor intreprinderi publice profitabile sau a/al unor societatilor comerciale profitabile din domeniul de activitate al intreprinderii publice care sa aiba studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalent\, economice si experienta în domeniul economic, contabilitate, de audit sau financiar de cel putin 5 ani.

 

Majoritatea membrilor Consiliului de Administratie selectati trebuie sa fie formata din administratori neexecutivi si independenti în sensul art 138² din Legea nr. 31/1990.

 

Durata mandatului: 4 ani
Procedura de selectie/evaluare cuprinde doua etape:

 

 1. 1.Selectia dosarelor de înscriere;
 2. 2.Evaluarea candidatilor selectati (Interviu).

Criteriile de selectie/evaluare sunt:

 

 1. 1.Indeplinirea conditiilor de participare, dovedite prin continutul dosarului de participare;
 2. 2.Cunostinte privind guvernanta corporativa;
 3. 3.Abilitati manageriale evaluate prin urmatoarele competente:
       a) Capacitate de luare a deciziei;
       b) Orientare catre rezultate;
       c) Capacitatea de rezolvare de probleme;
       d) Capacitatea de analiza si sinteza;
       e) Capacitate de control;
       Abilitati de comunicare.

 

Conditii generale si specifice:

 

- cetatenie romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand spatiului Economic European si domiciliul in Romania;

- cunoastea limbii romane scris si vorbit;

- studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta, in domeniul economic. Constituie avantaj prezentarea de catre candidati a altor alte diplome sau certificate de absolvire a unor cursuri de specialitate;

- experienta minim 5 ani in activitatea de administrare / management a/al unor intreprinderi publice profitabile sa a/al unor societati comerciale profitabile din domeniul de activitate al societatii comerciale pentru care candideaza.

- experienta in domeniul economic, contabilitate, audit sau financiar de minim 5 ani;

- capacitate deplina de exercitiu;

- nu pot fi administratori persoanele care potrivit legii sunt incapabile ori care au fost condamnate pentru gestiune frauduloasa, abuz de incredere, fals, uz de fals, inselaciune, delapidare, marturie mincinoasa, dare sau luare de mita, pentru infractiunile prevazute de Legea nr.656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism, cu modificarile si completarile ulterioare; pentru încalcarea dispozitiilor legale în domeniul fiscal; pentru acte de concurenta neloiala;

-sa nu exercite concomitent mai mult de 5 mandate de administrator si/sau membru al consiliului de supraveghere în societati pe actiuni/ întreprinderi publice al caror sediu se afla pe teritoriul Romaniei;

- sa fie apti din punct de vedere medical, dovada facându-se prin adeverinta eliberata  conform prevederilor legale.

 

Documente necesare pentru depunerea candidaturii pentru functia de membru in Consiliul de Administratie al S.C. ,,Servicii de Gospodarire  Urbana Ploiesti ’’ S.R.L.

 

1. Cerere de inscriere, si un OPIS al documentelor dosarului;

 

                    2. Copie act de identitate;

 

                    3. Curriculum vitae – in  format Europass ;

 

                 4. Copii legalizate dupa actele de studii - diploma de studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta, in domeniul economic precum si dupa alte diplome sau certificate de absolvire a unor cursuri de specialitate;

 

5.Documente/adeverinta in original din care sa ateste experienta in administrarea/ managementul unor intreprinderi publice (regii autonome) sau societati comerciale profitabile din domeniul de activitate al intreprinderii publice (regiei autonome), inclusiv societati comerciale din sectorul privat;

 

6. Cazier judiciar;

 

7. Adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 30 de zile anterior depunerii candidaturii de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate. Adeverinta va contine in clar numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii Publice;

 

8. Aviz psihologic pentru functia pentru care candideaza;

 

9. Copie carnet de munca si extras REVISAL sau Adeverinta dupa caz;

 

10. Dosarul candidatului pentru postul de membru al Consiliului de Administratie cu studii economice si  experinta in domeniul economic, contabilitate, de audit sau financiar de cel putin 5 ani trebuie sa contina documente doveditoare privind studiile si experienta de cel putin 5 ani in domeniul economic, contabilitate, audit sau financiar;

 

11. Declaratie-notariala pe propria raspundere, din care sa rezulte numarul de mandate ca administrator si/sau de membru al consiliului de supraveghere in societati pe actiuni al caror sediu se afla pe teritoriul Romaniei, precum si mentiunea ca are/nu are statut independent potrivit art.1382 din Legea nr. 31/1990;

 

12. Declaratie-notariala pe propria raspundere, prin care candidatul va confirma ca nu se afla intr-una din situatiile prevazute la art. 6 alin. (2) coroborat cu art.731 din Legea 31/1990, nu a suferit vreo condamnare pentru o infractiune legata de conduita profesionala si ca nu se afla in conflict de interese sau in incompatibilitate conform celor stipulate prin Legea nr. 161/2003;

 

13. Declaratie scrisa pe proprie raspundere, din care sa reiasa ca aplicantul nu a fost sanctionat pentru acte de concurenta neloiala;

 

14. Declaratie – notariala pe propria raspundere prin care candidatul va confirma acordul pentru procesarea datelor sale personale in cadrul procedurii de recrutare si selectie, precum si de a putea fi verificate informatiile furnizate;

 

15. Scrisoare de recomandare (optional).

 

 

Bibliografie:

1. O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

2. Ordonanta de Guvern   nr. 26 din 21 august 2013 privind întarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara;

3. Legea nr. 31/1990, privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

4. Legea  nr.53/2003-Codul Muncii cu modificarile si completarile ulterioare;

5. Legea nr. 82/1991- Legea contabilitatii cu modificarile si completarile ulterioare;

6. Legea 273/2006publice  locale cu modificarile si completarile ulterioare;

7. Legea 51/2006 Legea serviciilor comunitare de servicii publice cu modificarile si completarile ulterioare;

8. O.U.G. 34/2006 Privind atribuirea contractelor de achizitii publice cu modificarile si completarile ulterioare;

9. Hotararile adoptate de Consiliul Local al Municipiului Ploiesti a caror prevederi sunt aplicabile societatii.

 

 

Selectia/evaluarea se realizeaza cu respectarea principiilor nediscriminarii, tratamentului egal si transparentei si cu luarea în considerare a specificului domeniului de activitate al societatii.
          Candidaturile si documentele solicitate se depun in termen de 5 zile lucrǎtoare de la data publicarii anuntului, la Registratura Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii, nr.2-4, Palatul Administrativ, Intrarea C, camera 6, parter, în programul de lucru (luni si miercuri : 08.30 – 13.30, marti si joi : 08.30-16.00, vineri: 08.30-13.00). Acestea vor fi prezentate în plic închis si sigilat, pe care va fi mentionat numarul de înregistrare, data si ora depunerii la registratura.

 

            Pe plic se va mentiona :

 

- ,,Candidatura pentru 1 post vacant – membru al Consiliului de Administratie al S.C. ,,Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti’’ S.R.L. Ploiesti cu studii superioare si experienta in domeniul economic, contabilitate, audit sau financiar de minim 5 ani”,  precum si numele si prenumele candidatului in clar.

 

Doar candidatii eligibili vor fi contactati.

 

Rezultatul selectiei dosarelor se va publica pe site-ul Municipiului Ploiesti (www.ploiesti.ro) si al S.C. ,,Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti’’ S.R.L (www.sguploiesti.ro)

 

Candidatii declarati admisi la etapa de selectie a dosarelor vor fi evaluati în cadrul unui interviu, data, ora si locul desfasurarii interviului urmând sa fie anuntate pe site-ul S.C. ,,Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti’’ (www.sguploiesti.ro).

publicat 05.06.2015 ora 8.50


 

S.C. SERVICII DE GOSPODARIRE URBANA PLOIESTI S.R.L.

           organizeaza concurs pentru ocuparea unui post de ingrijitor spatii verzi, cu contract individual de munca pe perioada nedeterminata cu norma intreaga, in cadrul Compartimentul Spatii Verzi – activitatea specifica serelor si pepinierelor

     Conditii de participare:

 Indemanare practica, corectitudine, rezistenta fizica si la factori de mediu.

     Concursul va avea loc la sediul societatii din str Mircea cel Batran nr 81 in data de 09.06.2015, ora 10.00, proba         practica.

                 Sarcini specifice postului:

 

 • Lucrari de pregatire  a solului
 • Defrisat culturi si carat resturi vegetale
 • Manipulat material floricol si arbusti

            Mapa de concurs (depus intr-un singur exemplar) trebuie sa contina urmatoarele documente:

 • curriculum vitae;
 • copie buletin/ carte de identitate;
 • cerere de inscriere la concurs;
 • adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare;

        Documentele se vor depune la registratura societatii din str Valeni nr 32, pana la data de 08.06.2015, ora 16.30.

     Informatii suplimentare se pot obtine la tel.0244/525252, int.118, Compartimentul Resurse Umane. 

 

 


 

      S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L.  recruteaza personal  in perioada 27.05.2015 – 03.06.2015 in vederea ocuparii a 2 (doua) posturi de referent in cadrul Comp. Cimitire (cod COR 330309).

 

           Interviul se va sustine in data de 04.06.2015, ora 10, la sediul S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L., str. Valeni, nr. 32.

 

                Conditii/aptitudini profesionale:  

 

           Studii medii; corectitudine, fidelitate, rezistenta la factori de stress,

 

                    Activitati desfasurate:

 

-      operatiuni specifice inhumarilor, concesionarilor, arhivarii documentelor, alte activitati  conexe cu caracter specific.

 

  Acte necesare pentru recrutare:

 

- copie buletin/carte de identitate;

 

- acte din care sa reiasa ca este apt din punct de vedere medical pentru exercitarea functiei;

 

- copie act de studii;

 

- cerere de participare la concurs;

 

- copie carnet de munca sau alte adeverinte din care sa reiasa vechimea in specialitate.

 

Informatii suplimentare se pot obtine la tel.0244/525252, int.118, Compartimentul Resurse Umane. 

 


 

 

        S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L. recruteaza personal in perioada 19.05.2015 – 26.05.2015 in vederea ocuparii unui post de consilier-juridic (COR – 261103), in cadrul Comp. Juridic-Contencios.

           Interviul si proba scrisa se vor sustine in data de 27.05.2015 ora 10 la sediul S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L., str. Valeni, nr. 32.

           Conditii/aptitudini profesionale:

-     pregatire profesionala superioara de specialitate; solide cunostinte juridice; minim 3 ani vechime in specialitate; capacitate de analiza si sinteza; obiectivitate; rezistenta fizica si la factori de stres.

                                                                             

           Activitati desfasurate:

-  incheierea contractelor, conventiilor, inscrisurilor, din punct de vedere al legalitatii pentru directiile si serviciile din cadrul societatii; pledeaza si promoveaza actiuni in Instanta in favoarea societatii; acorda consultanta juridica pentru elaborarea hotararilor, regulamentelor si altor acte emise de societate; urmareste obtinerea titlurilor executorii pentru creantele societatii; participarea in diverse comisii (achizitii publice, solutionarea contestatiilor, cercetari disciplinare, etc); alte lucrari dispuse pe linie ierarhica.

 Acte necesare pentru recrutare:

- copie buletin/carte de identitate;

- acte studii;

- adeverinta eliberata de medicul de familie din care reiese ca este apt din punct de vedere

   medical pentru exercitarea functiei;

- cazier juridic;

- copie carnet de munca sau alte adeverinte din care sa reiasa vechimea in specialitate.

    BIBLIOGRAFIA este atasata prezentului anunt.

      Informatii suplimentare se pot obtine la tel.0244/525252, int.118, Compartimentul Resurse Umane.

 

B I B L I O G R A F I E

 

pentru postul de consilier-juridic

 

             Generalitati din:

 

-       Codul Civil;

 

-      Codul Penal;

         -       Codul de Procedura Civila;

 

         -         Codul de Procedura Penala;

 

-       O.U.G. nr. 34/2006;

 

-       Legea nr. 31/1990;

 

-       Legea nr. 51/2006;

          -       Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii.

 


 

S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploieşti S.R.L. recruteaza personal in perioada 18.05.2015 - 21.05.2015 in vederea ocupării unui post de lacatus-mecanic (COR - 721410), in cadrul Comp. Constructii Metalice si Edilitare.

Interviul si proba practica se vor susţine in data de 22.05.2015, astfel: ora 10 - pentu interviu la sediul S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploieşti S.R.L., str. Văleni, nr. 32 si ora 11.30 - pentru proba practica la sediul din str. Mircea cel Batran, nr. 81.

 

Conditii/aptitudini profesionale:

 

-     pregătire profesionala - calificare lacatus mecanic, experienţa minim 2 ani, cunostinte solide de specialitate, corectitudine, fidelitate, promptitudine, abilitatea de a asculta, citi si intelege informaţiile si ideile prezentate oral si scris, abilitatea de comunicare, indemanare, concentrare, atentie;

 

Activităţi desfasurate:

 

-   executarea diverselor operaţii de lacatuserie (taiere, indoire, debavurare, pilire, polizare, asamblari demontabile si nedemontabile, operaţii montaj, intretinere si reparaţii utilaje, alte lucrări dispuse pe linie ierarhica, etc);

 

Acte necesare pentru recrutare:

 

-    copie buletin/carte de identitate;

 

-    acte/certificate calificare;

 

-    adeverinţa eliberata de medicul de familie din care reiese ca este apt din punct de vedere medical pentru exercitarea funcţiei;

 

-   copie carnet de munca sau alte adeverinţe din care sa reiasa vechimea in specialitate.

Informaţii suplimentare se pot obţine la tel.0244/525252, int.118, Compartimentul Resurse Umane

 


 

 

S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploieşti S.R.L. recruteaza personal in perioada 18.05.2015 - 21.05.2015 in vederea ocupării unui post de muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptuşeli zidărie, placi mozaic, faianţa, gresie (COR - 931301) si a unui post de muncitor necalificat la întreţinerea de drumuri, sosele, poduri, baraje (COR - 931203), in cadrul Comp. Constructii Metalice si Edilitare.

Interviul si proba practica se vor susţine in data de 22.05.2015, astfel: ora 10 - pentu interviu la sediul S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploieşti S.R.L., str. Văleni, nr. 32 si ora 11.30 - pentru proba practica la sediul din str. Mircea cel Batran, nr. 81.

 

Conditii/aptitudini profesionale:

 

-      Studii generale, cunostinte generale; condiţie si rezistenta fizica, indemanare, concentrare, atentie;

 

Activităţi desfasurate:

-    Execuţie lucrări de refacere a covorului asfaltic; execuţie amorsarea suprafeţelor ce urmeaza a fi imbracate cu covor asfaltic; prepararea si asternerea manuala sau mecanica a mixturilor, mortarelor, lianţilor bituminosi; incarcare, descarcare, stocare material solicitat in utilizarea procesului de munca; lucrări de vopsitorie la subansamble metalice sau lemn; intretinerea echipamentelor de lucru: compresor de alimentare, aparat de vopsit; alte iucrari dispuse pe linie ierarhica.

            Acte necesare pentru recrutare:

 

                                   -   copie buletin/carte de identitate;

 

 -   acte studii;

 

                          -   adeverinţa eliberata de medicul de familie din care reiese ca este apt din punct de vedere medical pentru exercitarea funcţiei;

-  copie carnet de munca sau alte adeverinţe din care sa reiasa vechimea in specialitate.

 


 

 

 

                S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploieşti S.R.L. recruteaza personal in perioada 18.05.2015 - 22.05.2015 in vederea ocupării unui post de zugrav (COR - 713102) in cadrul Comp. Constructii metalice si Edilitare :

 

Interviul si proba practica se vor susţine in data de 25.05.2015, astfel: ora 10 - pentru interviu la sediu! S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploieşti S.R.L., str. Văleni, nr. 32, respectiv ora 11.30 - pentru proba practica ia sediul din str. Mircea ce! Batran, nr. 81.

 

Conditii/aptitudini profesionale:

 

calificare profesionala de profil, experienţa minim 2 ani, condiţie si rezistenta fizica, corectitudine, indemanare, promptitudine, concentrare, atentie.

Activităţi desfasurate:

 

executarea lucrărilor specifice pentru zugrăvit (pregatirea suprafeţelor si a vopselurilor, zugravirea propriu-zisa, manual sau cu aparate speciale);

Acte necesare pentru recrutare:

 

-    copie buletin/carte de identitate;

 

-    acte/certificate calificare;

 

-    adeverinţa eliberata de medicul de familie din care reiese ca este apt din punct de vedere medical pentru exercitarea funcţiei;

 

-  copie carnet de munca sau alte adeverinţe din care sa reiasa vechimea in specialitate.

 

Informaţii suplimentare se pot obţine la tel.0244/525252, int.118 Compartimentul Resurse Umane.

 


 

 

S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploieşti S.R.L. recruteaza personal in perioada

 

18.05.2015 - 22.05.2015 in vederea ocupării unui post de fierar-betonist (COR -

 

711402) in cadrul Comp. Constructii metalice si Edilitare :

 

Interviul si proba practica se vor susţine in data de 25.05.2015, astfel: ora 10 - pentru interviu la sediul S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploieşti S.R.L., str. Văleni, nr. 32, respectiv ora 11.30 - pentru proba practica la sediul din str. Mircea cel Batran, nr. 81.

 

Conditii/aptitudini profesionale:

 

calificare profesionala de profil, experienţa minim 2 ani, condiţie si rezistenta fizica, corectitudine, indemanare, promptitudine, concentrare, atentie.

 

Activităţi desfasurate:

 

lucrări pregătitoare si de sortare a otel-betonului, lucrări de asamblare si de montare a armaturilor pentru elemente prefabricate mici sau simple, lucrări de fasonare a barelor de otel - beton, montarea armaturilor in elemente de rezistenta.

 

Acte necesare pentru recrutare:

 

           -    copie buletin/carte de identitate;

 

-    acte/certificate calificare;

 

-    adeverinţa eliberata de medicul de familie din care reiese ca este apt din punct de vedere medical pentru exercitarea funcţiei;

 

-  copie carnet de munca sau alte adeverinţe din care sa reiasa vechimea in specialitate.

Informaţii suplimentare se pot obţine la tel.0244/525252, int.118 Compartimentul Resurse Umane.

 


 

            

             S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L. recruteaza personal in perioada 13.05.2015 – 19.05.2015 in vederea ocuparii unui post de femeie de serviciu in cadrul Compartimentului Administrativ, Mentenanta si Unitati de Invatamant (cod COR 911212).

 

           Proba de lucru se va sustine in data de 20.05.2015, ora 10, la sediul S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L., str. Valeni, nr. 32.

 

            Conditii/aptitudini profesionale:

 

a) sa aiba varsta de cel putin 18 ani;

 

b) sa fie apt medical pentru exercitarea functiei;

 

c) sa nu aiba antecedente penale pentru infractiuni savarsite cu intentie;

 

d) indemanare, rezistenta la efort fizic, sa dovedeasca punctualitate, corectitudine, spirit de ordine si disciplina;

 

        e) scoala generala.                                                                                 

 

        Activitati desfasurate:

 

-      Activitati gospodaresti de curatenie.

 

        Acte necesare pentru recrutare:

 

- copie buletin/carte de identitate;

 

- acte din care sa reiasa ca este apt din punct de vedere medical pentru exercitarea functiei;

 

- copie act de studii;

 

- C.V.;

 

- copie carnet de munca sau alte adeverinte din care sa reiasa vechimea in specialitate.

 

      Informatii suplimentare se pot obtine la tel.0244/525252, int.118, Compartimentul Resurse Umane.

 

 


 

 

 

                  S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L. recruteaza personal in perioada 13.05.2015 – 20.05.2015 in vederea ocuparii a 3 (trei) posturi de gropar (2 posturi pe durata nedeterminata, 1 post pe durata determinata) in cadrul Comp. Cimitire (cod COR 962203).

 

         Interviul si proba practica se vor sustine in data de 21.05.2015, astfel:

 

         ora 10 – pentu interviu la sediul S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L., str. Valeni, nr. 32 ;

 

         ora 11.30 – pentru proba practica la Cimitirul Bolovani Ploiesti.

 

 

           Conditii/aptitudini profesionale:

 

           conditie fizica, indemanare, concentrare, atentie, incredere in sine.

 

                                                                             

 

           Activitati desfasurate:

 

-      Executarea operatiunilor specific inhumarilor (sapat gropi, deshumari, alte activitati conexe cu caracter specific).

 

    

 

         Acte necesare pentru recrutare:

 

- copie buletin/carte de identitate;

 

- acte din care sa reiasa ca este apt din punct de vedere medical pentru exercitarea functiei;

 

- copie carnet de munca sau alte adeverinte din care sa reiasa vechimea in specialitate.

 

   Informatii suplimentare se pot obtine la tel.0244/525252, int.118, Compartimentul Resurse Umane.

 

 

 


 

 

                                              

 

                                                           S.C. S.G.U. PLOIESTI S.R.L. ORGANIZEAZA

 

 

                                  LICITATIE CU STRIGARE

 

 

                                PENTRU INCHIRIERE TEREN - ACTIVITATEA DE      LUCRARI FUNERARE

 

 

                                                                 CIMITIR VIISOARA - lot nr. 3

 

 

                                                              La data de 18.05.2015 – ORA 12,00

 

 

                                                     CAIETUL DE SARCINI SE POATE CUMPARA

 

 

                                     DE LA SEDIUL S.C. S.G.U.P. S.R.L. din Ploiesti, str. Valeni nr. 32

 

 

                                               RELATII: 0244 /525252 - COMPARTIMENTUL CIMITIRE

 

 

 


 

 

           S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L. recruteaza personal in perioada 20.04.2015 – 24.04.2015 in vederea ocuparii a 3 (trei) posturi de ingrijitor spatii verzi (cod COR 931202) in cadrul Compartimentului Spatii Verzi:  

 

           Proba practica se va sustine in data de 27.04.2015, ora 10, la sediul S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L., str. Valeni, nr. 32.

 

Conditii/aptitudini profesionale:

 

indemanare practica, corectitudine, rezistenta fizica si la factori de mediu.

 

        Activitati desfasurate:

 

-   lucrari specifice domeniului de activitate al spatiilor verzi.

 

 

         Acte necesare pentru recrutare:

 

- copie buletin/carte de identitate;

 

- adeverinta medicala de la medicul de familie;

 

- cerere de participare la concurs;

 

 Actele mentionate mai sus se vor depune la registratura societatii pana la data de 24.04.2015.

 

     Informatii suplimentare se pot obtine la tel.0244/525252, int.118, Compartimentul Resurse Umane.

 

 


 

 

         S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L. recruteaza personal in perioada 14.04.2015 – 17.04.2015 in vederea ocuparii a 3 (trei) posturi de ingrijitor spatii verzi (cod COR 931202) in cadrul Compartimentului Spatii Verzi:

 

              Proba practica se va sustine in data de 20.04.2015, ora 10, la sediul S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L., str. Valeni, nr. 32.

 

Conditii/aptitudini profesionale:

 

indemanare practica, corectitudine, rezistenta fizica si la factori de mediu.

 

         Activitati desfasurate:

 

-   lucrari specifice domeniului de activitate al spatiilor verzi.

 

 

         Acte necesare pentru recrutare:

 

- copie buletin/carte de identitate;

 

- adeverinta medicala de la medicul de familie;

 

- cerere de participare la concurs;

 

 

Actele mentionate mai sus se vor depune la registratura societatii pana la data de 17.04.2015.

 

     Informatii suplimentare se pot obtine la tel.0244/525252, int.118, Compartimentul Resurse Umane.

 


       S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L. recruteaza personal in perioada 14.04.2015 – 17.04.2015 in vederea ocuparii unui post de referent in cadrul Comp. Cimitire (cod COR 330309).

           Interviul si proba practica se vor sustine in data de 17.04.2015, ora 10, la sediul S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L., str. Valeni, nr. 32.

            Conditii/aptitudini profesionale:

           Studii medii; corectitudine, fidelitate, rezistenta la factori de stress,

                                                                             

         Activitati desfasurate:

-      operatiuni specifice inhumarilor, concesionarilor, arhivarii documentelor, alte activitati conexe cu caracter specific.

  

         Acte necesare pentru recrutare:

- copie buletin/carte de identitate;

- acte din care sa reiasa ca este apt din punct de vedere medical pentru exercitarea functiei;

- copie act de studii;

- C.V.;

- copie carnet de munca sau alte adeverinte din care sa reiasa vechimea in specialitate.

     Informatii suplimentare se pot obtine la tel.0244/525252, int.118, Compartimentul Resurse Umane.

 

 


 

 

       S.C. SERVICII DE GOSPODARIRE URBANA PLOIESTI S.R.L. organizeaza in data de 16.04.2015, ora 10.00, la sediul societatii din Str.Valeni, nr.32, Compartimentul Resurse Umane, interviu si proba practica in vederea ocuparii postului de - fasonator mecanic (cod COR 621003) in cadrul Compartimentului Spatii Verzi.

 

 

 

Conditii:

 

- Scoala profesionala/ Curs de calificare de fasonator mecanic;

 

- Experienta minim 2 ani in domeniu;

 

- Rezistenta fizica si la factori de mediu, apt pentru lucrul la inaltime.

 

 

Activitati desfasurate:

 

- Taierea fragmentata definitiva si partiala a arborilor;

 

- Sectionarea trunchiurilor si degajarea zonei de lucru.

 

 

Cunostinte profesionale:

 

- Solide cunostinte in domeniul activitatii de intretinere spatiilor verzi, a arborilor si arbustilor.

 

 

Calitati si aptitudini profesionale:

 

- Disciplina la locul de munca, indemanare practica, fidelitate, rezistenta fizica si psihica.

 

 

Acte necesare pentru participarea la interviu:

 

- cerere de participare;

 

- copie buletin/carte de identitate;

 

- acte din care sa reiasa ca este apt din punct de vedere medical pentru exercitarea functiei;

 

- C.V.;

 

- adeverinte din care sa reiasa vechimea in specialitate.

 

 

Documentele se vor depune pana in data de 15.04.2015, ora 16.30, la Registratura societatii.

 

  

 

     Informatii suplimentare se pot obtine la tel.0244/525252, int.118, Compartimentul Resurse Umane.

 


 

 

               S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L. recruteaza personal in perioada 23.03.2015 – 31.03.2015 in vederea ocuparii a 2 (doua) posturi de ingrijitor spatii verzi (cod COR 931202) in cadrul Compartimentului Spatii Verzi:  

           Proba practica se va sustine in data de 31.03.2015, ora 10, la sediul S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L., str. Valeni, nr. 32.

 Conditii/aptitudini profesionale:

indemanare practica, corectitudine, rezistenta fizica si la factori de mediu.

         Activitati desfasurate:

-   lucrari specifice domeniului de activitate al spatiilor verzi.

         Acte necesare pentru recrutare:

- copie buletin/carte de identitate;

- adeverinta medicala de la medicul de familie;

- cerere de participare la concurs;

Actele mentionate mai sus se vor depune la registratura societatii pana la data de 30.03.2015.

     Informatii suplimentare se pot obtine la tel.0244/525252, int.118, Compartimentul Resurse Umane.


 


          

 

       S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L. recruteaza personal in perioada 17.03.2015 – 23.03.2015 in vederea ocuparii unui post de femeie de serviciu in cadrul Compartimentului Administrativ, Mentenanta si Unitati de Invatamant (cod COR 911212), cu program de 4 ore/zi.

 

 

          Proba de lucru se va sustine in data de 23.03.2015, ora 10, la sediul S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L., str. Valeni, nr. 32.

 

 

           Conditii/aptitudini profesionale:

 

a) sa aiba varsta de cel putin 18 ani;

 

b) sa fie apt medical pentru exercitarea functiei;

 

c) sa nu aiba antecedente penale pentru infractiuni savarsite cu intentie;

 

d) indemanare, rezistenta la efort fizic, sa dovedeasca punctualitate, corectitudine, spirit de ordine si disciplina;

 

e) scoala generala.    

 

                                                                             

 

        Activitati desfasurate:

 

-      Activitati gospodaresti de curatenie in cadrul Gradinitei “Raza de Soare”.  

 

  

 

         Acte necesare pentru recrutare:

 

- copie buletin/carte de identitate;

 

- acte din care sa reiasa ca este apt din punct de vedere medical pentru exercitarea functiei;

 

- copie act de studii;

 

- C.V.;

 

- copie carnet de munca sau alte adeverinte din care sa reiasa vechimea in specialitate.

 

 

    Informatii suplimentare se pot obtine la tel.0244/525252, int.118, Compartimentul Resurse Umane.

 

 


 

        

           S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L. reorganizeaza in data de 12.03.2015, ora 10.00, la sediul societatii din Str.Valeni, nr.32, Compartimentul Resurse Umane, interviu in vederea ocuparii urmatorului post: electrician exploatare retele electrice in cadrul Compartimentului Iluminat Public.

Conditii:

- scoala profesionala ;

- minim 3 ani experienta in domeniu;

- detinerea autorizatiei de electrician constituie un avantaj.

- apt pentru lucru la inaltime (in nacela).

Calitati si aptitudini profesionale:

-          corectitudine, indemanare practica, rezistenta fizica si la factori de stres.

Acte necesare pentru participarea la interviu:

- copie buletin/carte de identitate;

- acte din care sa reiasa ca este apt din punct de vedere medical pentru exercitarea functiei;

- copie act de studii;

- C.V.;

- copie carnet de munca sau alte adeverinte din care sa reiasa vechimea in specialitate.

Documentele se vor depune pana in data de 11.03.2015, ora 16.30, la Registratura societatii.

  

     Informatii suplimentare se pot obtine la tel.0244/525252, int.118, Compartimentul Resurse Umane.

 


 

 

S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploieşti S.R.L. organizeaza in data de 06.03.2015, ora 10.00, la sediul societatii din Str.Valeni, nr.32, Compartimentul Resurse Umane, interviu in vederea ocupării următoarelor posturi: electrician exploatare reţele electrice in cadrul Compartimentului Iluminat Public, electrician exploatare centrale si statii electrice in cadrul Compartimentului Constructii Metalice si Edilitare.

 

Condiţii:

 

-    şcoala profesionala ;

 

-  minim 3 ani experienţa in domeniu;

 

-  deţinerea autorizaţiei de electrician constituie un avantaj.

 

-  apt pentru lucru la inaltime (in nacela).

Calitati si aptitudini profesionale:

- corectitudine, indemanare practica, rezistenta fizica si la factori de stres.

 

Acte necesare pentru participarea la interviu:

 

-  copie buletin/carte de identitate;

 

-  acte din care sa reiasa ca este apt din punct de vedere medical pentru exercitarea funcţiei;

 

-  copie act de studii;

 

-  C.V.;

 

-  copie carnet de munca sau alte adeverinţe din care sa reiasa vechimea in specialitate.

Documentele se vor depune pana in data de 05.03.2015, ora 16.30, la Registratura societatii

Informaţii suplimentare se pot obţine la tel.0244/525252, int.118, Compartimentul Resurse Umane.

 


 

        

       S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L. recruteaza personal in perioada 21.01.2015 – 28.01.2015 in vederea ocuparii unui post de referent in cadrul Comp. Cimitire (cod COR 330309).

 

 

          Interviul se va sustine in data de 29.01.2015, ora 9, la sediul S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L., str. Valeni, nr. 32.

 

 

           Conditii/aptitudini profesionale:

 

           Studii medii; corectitudine, fidelitate, rezistenta la factori de stress,

 

                                                                             

 

 

        Activitati desfasurate:

 

-      operatiuni specifice inhumarilor, concesionarilor, arhivarii documentelor, alte activitati conexe cu caracter specific.

 

  

 

         Acte necesare pentru recrutare:

 

- copie buletin/carte de identitate;

 

- acte din care sa reiasa ca este apt din punct de vedere medical pentru exercitarea functiei;

 

- copie act de studii;

 

- C.V.;

 

- copie carnet de munca sau alte adeverinte din care sa reiasa vechimea in specialitate.

 

 

     Informatii suplimentare se pot obtine la tel.0244/525252, int.118, Compartimentul Resurse Umane.

 

 


 

S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L. recruteaza personal in perioada 21.01.2015 – 23.01.2015 in vederea ocuparii urmatoarelor posturi:

 

 

       - ingrijitor spatii verzi - (cod COR 931202) in cadrul Comp. Spatii Verzi – 1 post;

 

 

       - lucrator calificat in floricultura si arboricultura - (cod COR 611206) in cadrul

 

         Comp. Sere si Pepiniere – 1 post.

 

        

 

           Interviul si proba practica se vor sustine in data de 26.01.2015, ora 9, la sediul S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L., str. Valeni, nr. 32.

 

 

Conditii/aptitudini profesionale:

 

curs de calificare de specialitate (pentru lucratori calificati in floricultura si arboricultura); indemanare practica, corectitudine, rezistenta fizica si la factori de mediu.

 

 

        Activitati desfasurate:

 

-   lucrari specifice domeniului de activitate al spatiilor verzi

 

 

         Acte necesare pentru recrutare:

 

- copie buletin/carte de identitate;

 

- acte din care sa reiasa ca este apt din punct de vedere medical pentru exercitarea functiei;

 

- copie act de studii;

 

- C.V.;

 

- copie carnet de munca sau alte adeverinte din care sa reiasa vechimea in specialitate.

 

 

     Informatii suplimentare se pot obtine la tel.0244/525252, int.118, Compartimentul Resurse Umane.

 

 


 

S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L. organizeaza in data de 22.09.2014, ora 10.00, la sediul societatii din Str.Valeni, nr.32, Compartimentul Resurse Umane, interviu in vederea ocuparii unui post de electrician pentru utilizarea energiei electrice in cadrul Compartimentului Iluminat Public.

 

 

Conditii:

 

- scoala profesionala ;

 

- minim 5 ani experienta in domeniu;

 

- detinerea autorizatiei de electrician constituie un avantaj.

 

- apt pentru lucru la inaltime (in nacela).

 

 

Calitati si aptitudini profesionale:

 

-          corectitudine, indemanare practica, rezistenta fizica si la factori de stres.

 

 

Acte necesare pentru participarea la interviu:

 

- copie buletin/carte de identitate;

 

- acte din care sa reiasa ca este apt din punct de vedere medical pentru exercitarea functiei;

 

- copie act de studii;

 

- C.V.;

 

- copie carnet de munca sau alte adeverinte din care sa reiasa vechimea in specialitate.

 

Documentele se vor depune pana in data de 19.09.2014, ora 14.00, la Registratura societatii.

 

  

     Informatii suplimentare se pot obtine la tel.0244/525252, int.118, Compartimentul Resurse Umane.

 


 

’’S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L., operator de servicii publice, intentioneaza sa achizitioneze material dendrologic si anume:

 

 

-          TAXUS BACCATA = 200 buc

 

-          THUJA OCC.SMARAGD = 600 buc

 

-          THUJA PLICATA CAN CAN = 200 buc

 

-          THUJA OCC.YELLOW RIBBON = 400 buc

 

-          THUJA AUREA NANA = 300 buc

 

-          THUJA OCC. PIRAMILDALIS = 400 buc

 

-          PICEA OMORIKA KAREL = 300 buc

 

-          JUNIPERUS MED.OLD GPLD = 200 buc

 

-          JUNIPERUS SQUAMATA BLUE ALPS = 200 buc

 

-          CUPRESSOCYPARIS LEYLANDI = 500 buc

 

-          CHAMENCYPARIS P.SUNGOLD = 500 buc

 

-          CHAMENCYPARIS LAWSONIANA CRE = 600 buc

 

-          CHAMENCYPARIS COLUMNARIS = 600 buc

 

-          MAGNOLIA STELATA = 50 buc

 

-          MAGNOLIA SUSAN = 50 buc

 

-          BERBERIS THUMBERGI I = 200 buc

 

-          COTONEASTER DAMMERI = 200 buc

 

 

Societatile comerciale interesate vor depune o oferta financiara insotita de un catalog de produse/plinte pentru a putea vizualiza materialul, la Registratura S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L., str Valeni nr. 32, Ploiesti sau la adresa de email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. pana la data de 10.09.2014, ora 12:00.

 

 

Alte detalii le obtineti la Compartimentul Marketing, Aprovizionare, Achizitii al S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L., telefon  0244 525252 interior 127.’’

         

 


 

          S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L. recruteaza personal in perioada 24.06.2014 – 15.07.2014 in vederea ocuparii a doua posturi de fasonator mecanic (cod C.O.R. 621003) in cadrul Compartimentului Sere si Pepiniere.

 

 

 

Conditii:

 

- Calificare de fasonator mecanic;

 

- Minim 1 an experienta in domeniu;

 

- Apt pentru lucrul la inaltime.

 

 

        Activitati desfasurate:

 

-   Taierea fragmentata definitiva si partiala a arborilor;

 

-   Sectionarea trunchiurilor si degajarea zonei de lucru.

 

 

 

Cunostinte profesionale solide in domeniul activitatii de intretinere a arborilor si arbustilor

 

 

           Calitati si aptitudini profesionale:

 

-    Corectitudine, fidelitate, indemanare practica, rezistenta fizica si la factori de stres.

 

 

         Acte necesare pentru participarea la recrutare:

 

- copie buletin/carte de identitate;

 

- acte din care sa reiasa ca este apt din punct de vedere medical pentru exercitarea functiei;

 

- copie act de studii;

 

- C.V.;

 

- copie carnet de munca sau alte adeverinte din care sa reiasa vechimea in specialitate.

 

 

     Informatii suplimentare se pot obtine la tel.0244/525252, int.118, Compartimentul Resurse Umane.

 


 

       S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L. recruteaza personal incepand cu data de 24.06.2014 in vederea ocuparii unui post de tehnician devize si masuratori in constructii (cod C.O.R. 311215) in cadrul Compartimentului Urmarirea Productiei, Ofertare, Proiectare.

 

Conditii: studii medii

Cunostinte profesionale solide in intocmirea devizelor

           Calitati si aptitudini profesionale: corectitudine, fidelitate, responsabilitate, rezistenta la factori de stres

         Acte necesare pentru participarea la recrutare:

- copie buletin/carte de identitate;

- acte din care sa reiasa ca este apt din punct de vedere medical pentru exercitarea functiei;

- copie act de studii;

- C.V.;

- copie carnet de munca sau alte adeverinte din care sa reiasa vechimea in specialitate.

     Informatii suplimentare se pot obtine la tel.0244/525252, int.118, Compartimentul Resurse Umane.

 

 

 

 


 

 

            Autoritatea contractana S.C. Societatea de Gospodarire Urbana Ploiesti SRL intentioneaza sa achizitioneze urmatoarele materiale :

-       800 kg vopsea marcaj rutier culoare alb;

-       800 kg vopsea marcaj rutier culoare rosu;

-       500 kg diluant pentru vopsea de marcaj rutier.

Societatile interesate sunt rugate sa depuna pana la data de 14.05.2014 la

registratura societatii din loc. Ploiesti, str. Valeni nr. 32, sa transmita pe fax la nr. 0244-510353, sau la e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. oferte ferme pentru materialele mai sus mentionate.


 

 

Informatii privind comercializarea martisoarelor

in zonele Centru-Civic(McDonaid's) si Parc Aurora - Vest 


In urma cererilor depuse in scopul comercializarii martisoarelor va comunicam ca, anul acesta, societatea noastra se ocupa de organizarea evenimentului numai in zonele: Centru Civic - McDonald's si Parc Aurora - Vest.

 

Totodata, in vederea obtinerii dreptului de comercializare pe zonele mentionate mai sus, se impun urmatoarele conditii:

 

-         prezentarea unei copii a certificatului de inregistrare in cazul in care aceasta nu a fost atasata cererii depuse la societatea noastra;

 

-         prezentarea unui certificat fiscal care atesta achitarea impozitelor la bugetul local, la zi;

 

-         amplasarea, obligatoriu, pe spatiul inchiriat din zona centrala (McDonald's) a unui cort de culoare alba.

 

Persoanele, care intrunesc conditiile de mai sus, sunt rugate sa se prezinte la sediul societatii noastre incepand cu data de 18.02.2014, ora 8.00 pentru incheierea de conventii, avand asupra lor stampila societatii.

 

Comercializarea martisoarelor se va face in perioada 21.02.2014 - 09.03.2014 iar tariful de inchiriere nu se fractioneaza.

 

Tariful pe toata aceasta perioada este (9mp/17zile):

 

-         Centru Civic McDonald's - 634.97 lei

 

-         Parc Aurora -604.37 lei

 

In zona centrala, expunerea produselor comercializate se va face, obligatoriu, pe un suport - tip sevalet. Acesta din urma va fi pus la dispozitie de societatea noastra pentru primii 130 de comercianti. Acesta va fi predat, in baza unui proces verbal in data de 21.02.2014, incepand cu ora 8.00, odata cu fixarea amplasamentului de comercializare. De asemenea, comercializarea de flori nu este permisa, in zona centrala, decat pe latura corespunzatoare strazii Toma Caragiu.

 

Dupa incheierea perioadei de comercializare a martisoarelor, comerciantii vor preda sevaletul, reprezentantilor societatii noastre, in data de 09.03.2014 incepand cu ora 10.00.

 

 

In cazul nepredarii suportului tip sevalet, comerciantii vor fi obligati sa achite, societatii noastre, contravaloarea acestuia.

 

 

 


 

 

       S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L. organizeaza in data de 20.01.2014, ora 10.00, la sediul societatii din Str.Valeni, nr.32, Compartimentul Resurse Umane, interviu si proba practica in vederea ocuparii unui post de strungar universal in cadrul Compartimentului Constructii Metalice si Edilitare.

 

 

Conditii:

 

- scoala profesionala ;

 

- minim 5 ani experienta in domeniu;

 

 

Calitati si aptitudini profesionale:

 

-         Corectitudine, indemanare practica, rezistenta fizica si la factori de stres.

 

 

Acte necesare pentru participarea la interviu:

 

- copie buletin/carte de identitate;

 

- acte din care sa reiasa ca este apt din punct de vedere medical pentru exercitarea functiei;

 

- copie act de studii;

 

- C.V.;

 

- copie carnet de munca sau alte adeverinte din care sa reiasa vechimea in specialitate.

 

Documentele se vor depune pana in data de 17.01.2014, ora 14.00, la Registratura societatii    

 

     Informatii suplimentare se pot obtine la tel.0244/525252, int.118, Compartimentul Resurse Umane.

 


 

 

 

„S.C. S.G.U. Ploiesti S.R.L. cu sediul in str. Valeni nr. 32, convoaca concesionarii sau mostenitorii legali ai locurilor de inhumare din cimitirele Bolovani, Mihai Bravu, Viisoara si Eternitatea sa achite contributia/redeventa anuala restanta sau sa-si rezolve situatia juridica a locului, avand in vedere prevederile art. 30 lit. e) din Regulamentul de Organizare si Functionare a cimitirelor din Mun. Ploiesti, aprobat prin H.C.L. nr. 433/28.11.2012.

 

Mentionam ca, in cazul neachitarii contributiei/redeventei anuale timp de

 

2 (doi) ani consecutiv concesiunea locurilor de inhumare încetează, acesta      

 

   rămânand la dispoziţia S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L. .

 

In cazul neprezentarii pana la data de 31.12.2013 pentru achitarea debitelor restante sau clarificarea situatiei juridice asupra locurilor de inhumare, dreptul de concesiune inceteaza de drept ”.

 


 

 

 

Incepand cu data de 30.10.2013, S.C. Societatea de Gospodarire Urbana Ploiesti pune in vanzare plante si pomi din productia proprie, puteti descarca de aici lista de preturi.

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Ploieşti ȋn calitate de autoritate tutelară, ȋn conformitate cu O.U.G.nr.109/2011, anunţă ȋnceperea procesului de evaluare/selecţie pentru membru ȋn Consiliul de Administraţie al S.C. ,,Servicii de Gospodărire Urbană Ploieşti’’ S.R.L. astfel :

 

Cerinte pentru evaluare/selecţie membru ȋn Consiliul de Administraţie:

 

-          persoană fizică ;

 

-          experienţă ȋn activitatea de administrare/ management a/al unor ȋntreprinderi publice profitabile sau a/al unor societatilor comerciale profitabile din domeniul de activitate al ȋntreprinderii publice.

 

 

Criterii de evaluare a candidaţilor pentru Consiliul de Administraţie:

 

 1. 1.Abilităţi manageriale ;
 2. 2.Capacitate de analiză şi sinteză ;
 3. 3.Ȋndeplinirea cerinţelor referitoare la experienţă ;
 4. 4.Abilităţi de comunicare ;
 5. 5.Capacitate de luare a deciziei .

 

 

Documente comune necesare pentru depunerea candidaturii pentru membru ȋn Consiliul de Administraţie :

 

-          Curriculum Vitae ȋn format Europass ;

 

-          Cazier judiciar ;

 

-          Copie act identitate ;

 

-          Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzatoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate care să conţină în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia;

 

-          Copie Carnet de Muncă / documente doveditoare ;

 

-          Declaraţie pe proprie răspundere din care să rezulte experienţa ȋn administrare/ management a/al unor ȋntreprinderi publice profitabile sau a/al unor societatilor comerciale profitabile din domeniul de activitate al ȋntreprinderii publice ;

 

Candidaturile si documentele solicitate se depun pana la data de 31.10.2013, ora limita de depunere 12.00 la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, Palatul Administrativ, B-dul Republicii, nr. 2, parter, camera 69  ȋn plic ȋnchis şi sigilat unde vor primi un număr de ȋnregistrare şi data certă a depunerii.

 

Plicul va avea mentionat “Candidatura pentru membru persoana fizica al Consiliului de Administratie al S.C. ,,Servicii de Gospodărire Urbană Ploieşti’’ S.R.L. ‘’

 

Evaluarea candidaţilor se va desfăşura ȋn data de 01.11.2013 la sediul Primăriei Municipiului Ploieşti. Doar candidaţii eligibili vor fi contactaţi.

 

 

 


 

 

      S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L. organizeaza in data de 12.06.2013, ora 10.00, la sediul societatii din Str.Valeni, nr.32, Compartimentul Resurse Umane preselectie de personal in vederea ocuparii urmatoarelor posturi : electrician pentru utilizarea energiei electrice in cadrul Compartimentului Iluminat Public, electrician exploatare centrale si statii electrice in cadrul Compartimentului Constructii Metalice si Edilitare.

 

 

Conditii:

 

- studii medii;

 

- calificare -profil electric;

 

- minim 3 ani experienta in domeniu;

 

- apt medical pentru lucrul la inaltime.

 

Calitati si aptitudini profesionale:

 

- Corectitudine, meticulozitate, indemanare practica, rezistenta fizica si la factori de stres.

 

Acte necesare pentru participarea la preselectie:

 

- copie buletin/carte de identitate;

 

- acte din care sa reiasa ca este apt din punct de vedere medical pentru exercitarea functiei;

 

- copie act de studii;

 

- C.V.;

 

- copie carnet de munca sau alte adeverinte din care sa reiasa vechimea in specialitate.

 

                                      

 

   C.V-urile se vor depune pana in data de 11.06.2013, ora 16.00, la Registratura societatii    

     Informatii suplimentare se pot obtine la tel.0244/525252, int.118, Compartimentul Resurse Umane.


 

În urma finalizării procedurii de preluare, de către SC. SGU Ploieşti SRL, a Serviciului de Iluminat Public, societatea noastră aduce la cunoştinţa cetăţenilor că, începând cu data de 19 aprilie a.c., numărul unic de telefon al dispeceratului de primire a solicitărilor/ sesizărilor cu acest profil este 0244/977.

De asemenea, în scopul soluţionării eficiente a sesizărilor cetăţenilor, menţionăm faptul că personalul societăţii asigură permanenţa acestui serviciu, numărul de telefon menţionat mai sus fiind apelabil non-stop.


 

Ca urmare a Deciziei Consiliului de Administratie nr 27808/28.11.2012 precum si a Procesului Verbal nr 3237/07.02.2013 prin care se aproba valorificarea rezultateloer inventarierii la Magazia Centrala, inclusiv valorificarea elementelor de patrimoniu cu miscare lenta si fara miscare, va punem la dispozitie lista cu materialele propuse pentru casare a S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L.

Multumim.

O zi buna!

 


 

 

Ca urmare a Deciziei Consiliului de Administratie nr 27808/28.11.2012 precum si a Procesului Verbal nr 3237/07.02.2013 prin care se aproba valorificarea rezultateloer inventarierii la Magazia Centrala, inclusiv valorificarea elementelor de patrimoniu cu miscare lenta si fara miscare, va punem la dispozitie lista cu materialele propuse pentru casare a S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L.

Multumim.

O zi buna!

 


 

 

Ca urmare a Deciziei Consiliului de Administratie nr 27808/28.11.2012 precum si a Procesului Verbal nr 3237/07.02.2013 prin care se aproba valorificarea rezultateloer inventarierii la Magazia Centrala, inclusiv valorificarea elementelor de patrimoniu cu miscare lenta si fara miscare, va punem la dispozitie lista cu materialele propuse pentru casare a S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L.

Multumim.

O zi buna!

S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L.  recruteaza personal  in vederea ocuparii unui post de ingrijitor spatii verzi (cod COR 931202), pe durata nedeterminata,  in cadrul Compartimentului  Spatii Verzi.

Interviul si proba practica se vor sustine in data de 27.07.2016, ora 9, la sediul S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L., str. Valeni, nr. 32.

Conditii/aptitudini profesionale:
•    sa aiba varsta de cel putin 18 ani;
•    studii generale (8 clase);
•    sa fie apt medical pentru exercitarea functiei;
•    sa nu aiba antecedente penale pentru infractiuni savarsite cu intentie;
•    rezistenta fizica si la factori de stres, indemanare, corectitudine, spirit de ordine si disciplina;
•    abilitati de relationare-comunicare cu intreg personalul;
•    abilitati de munca in echipa;
•    abilitati de utilizare a sculelor si echipamentelor specifice.

Acte necesare:
- cerere de participare la concurs;
- copie buletin/carte de identitate;
- adeverinta medicala de la medicul de familie;
- copii documente care sa ateste nivelul studiilor;
- curriculum vitae;
- cazier judiciar;
- copie carnet munca/adeverinta vechime.

Documentele  se vor depune la registratura societatii, din str. Valeni, nr. 32, pana la data de 26.07.2016, ora 16.30. Informatii suplimentare se pot obtine la tel.0244/525252, int.118, Compartimentul Resurse Umane.

v  Constantin Donald Nicolae – Director general - Presedinte

v  Constantin Gheorghe – Director D.J.C.R.U.- Membru (inlocuitor presedinte)

v  Musat Vasile – agent de securitate interventie, coordonator Comp. Paza – Membru

v  Georgescu Gheorghe – agent de Securitate interventie - Membru

SGU Ploiesti