1 008.jpgPicture 133.jpgPicture 151.jpgPicture 165.jpgtillage2.jpg

Compartiment Cimitire

Director Directie - Păun Mihail Cristian

Coordonator Compartiment:

Iulia Voicu

Telefon serviciu:  0244.52.52.52 int.120

Coordonatori Echipe:

- Cimitirul Bolovani – Baicoianu Dragos – 0244.541.916

- Cimitirul Mihai Bravu – Bucurica Marina – 0244.543.361

- Cimitirul Viisoara – Ardeleanu Hanelore – 0244.532.047

- Cimitirul Eternitatea – Constanda Cornelia – 0244.571.557

Program cu publicul:

- Luni - Vineri: 08:00 – 16:00

- Sambata: 08:00 – 12:00

Programul de acces in cimitire:

- in perioada 01.10 – 31.03 intre orele 08:00 – 17:30;

- in perioada 01.04 – 30.09 intre orele 07:00 – 21:00;

- accesul in capela este permis intre orele 08:00 – 16:00; la solicitarea familiei decedatului, se permite prelungirea duratei numai in prezenta personalului angajat (ingrijitor, gropar, paznic) cu respectarea stricta a normelor de protectie impotriva incendiilor.

cimitir1cimitir2cimitir3cimitir4

Infiintarea, organizarea si functionarea   cimitirelor , ca serviciu public, se realizeaza prin hotarari ale Consiliului Local al municipiului Ploiesti, in calitate de autoritate publica locala, pe terenuri ce apartin patrimoniului public, cu destinatia de cimitire;

Gestionarea si administrarea patrimoniului cimitirelor se realizeaza de catre S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L., in numele si in interesul colectivitatilor locale pe care le reprezinta, cu diligenta unui bun proprietar;

Terenul aferent fiecarui cimitir este sistematizat de catre S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L. prin serviciile de specialitate in clase, parcele si randuri delimitate prin cai de acces, asigurandu-se protectia, conservarea si punerea in valoare a monumentelor istorice si de arta, a spatiilor verzi si a vegetatiei existente, conform legii;

Preturile practicate pentru serviciile funerare si prestarile din cimitire se supun aprobarii Consiliulul Local al municipiului Ploiesti.

Compartimentul cimitire are urmatoarele atributii :

- presteaza activitati specifice pentru inhumarea decedatilor;

- asigura respectarea prevederilor legale referitoare la protectia mediului pentru domeniul sau de activitate;

- asigura intretinerea si curatenia aleilor de circulatie, a cladirilor, imprejmuirilor, integritatea instalatiilor edilitare (apa, canal, gaze, instalatii electrice);

- asigura calitatea prestatiilor necesare inhumarii;

- urmareste respectarea prevederilor regulamentului in vigoare de catre salariati, persoane fizice si juridice care isi desfasoara activitatea in cimitir;

- urmareste modul in care se respecta intretinerea locurilor concesionate, cat si lucrarile prestate de catre S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L.;

- excuta lucrari de intretinere si amenajare morminte;

- cerceteaza sesizarile si reclamatiile cetatenilor privind activitatea cimitirului;

- asigura paza, integritatea, protectia lucrarilor de arta, in limita posibilitatilor existente la fiecare cimitir;

- controleaza igiena si salubritatea platformelor de deseuri de orice fel special amenajate, asigurand efectuarea evacuarii deseurilor;

- raspunde de gestionarea tuturor bunurilor date in folosinta sau administrare;

- asigura si raspunde de aplicarea prevederilor legale pentru domeniul sau de activitate.

 Concesionarii/mostenitorii locurilor de inhumare au obligatia de a achita pretul esalonat anual pana la data de 30 decembrie a fiecarui an.

Relații de serviciu:

1. Se subordonează Directorului General, Directorului General Adjunct și Directorului Directiei Servicii Publice;

2. Colaborează cu toate compartimentele din cadrul S.G.U. Ploiești.

 

Hotãrârea nr. 195 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Cimitirelor din Municipiul Ploieşti.

 
SGU Ploiesti