1 008.jpgPicture 133.jpgPicture 151.jpgPicture 165.jpgtillage2.jpg

Compartiment Spatii Verzi

 

Director Directie - Păun Mihail Cristian

 

Coordonatori Compartiment:

- Ing. Stoica Silviu – Zonele

Centru-Est - Sef Sector - Viorel Tudor - Telefon contact: 0728.28.10.78

Vest - Sef Sector - Dragomir Valentin - Telefon contact: 0751.415.585

- Ing. Văraru Adriana – Zona 

Nord - Sef Sector - Ilie Cristian - Telefon contact: 

 

Telefon serviciu coordonatori:

- Ing. Stoica Silviu – 0244 52 52 52 int.113; Mobil: 0751.415.581

- Ing. Văraru Adriana – 0244 52 52 52 int.113; 0751.415.578

 

Program  cu publicul:

Luni - Vineri: 09:00 - 11:00

 

Programul de lucru:

Perioada de vara: Luni – Joi: 07:30 – 16:00 , Vineri: 07:30 – 13:30

In restul anului:    Luni – Joi: 08:00 – 16:30 , Vineri: 08:00 – 14:00

s.v. 1s.v. 3s.v. 4s.v. 7

Atributii si responsabilitati:

 • administrează şi întreţine spaţiile verzi de pe teritoriul municipiului Ploiești;
 • răspunde de aplicarea prevederilor legale, actelor normative şi a instrucţiunilor ce vizează activitatea compartimentului ;
 • elaborează programele de lucru săptămânale şi zilnice pentru activitatea proprie;
 • se îngrijeşte de asigurarea necesarului de forţă de muncă astfel încât să realizeze activităţile programate;
 • răspunde de respectarea programelor de lucru şi a normelor locale de muncă, stabilite şi aprobate de conducerea unităţii;
 • întreţine pomii de pe alianiamentele stradale (săpare alveole, formare coroană, curăţire ramuri uscate, udare în caz de necesitate);
 • s.v. 5s.v. 8s.v. 2s.v. 6
 • plantează materiale dendrofloricole: în parcuri, scuaruri, pastile de spaţii verzi, zone verzi stradale şi spaţiile verzi din ansamblurile de locuinţe;
 • plantează arbori şi arbuşti decorativi;
 • plantează arbori pe aliniamente stradale;
 • efectuează curăţenia în parcuri şi pe zonele verzi stradale;
 • amenajează zone verzi în zonele nou construite şi le reamenajează pe cele existente din ansamblurile de locuinţe;
 • defrişează arborii uscaţi din parcuri şi de pe aliniamentele stradale şi dirijează, în diferite forme ale vegetaţiei, arborii aflaţi în declin biologic;
 • participă la programul de deszăpezire al S.G.U Ploiești;
 • urmăreşte şi avizează calitatea lucrărilor de pe domeniul public privind scuarurile, parcurile şi fântânile arteziene, realizate, prin verificarea respectării proiectelor de execuţie;
 • primește, cercetează și transmite răspuns la reclamațiile și sesizările cetățenilor municipiului Ploiești în termenul prevăzut de lege, cu modul de soluționare, din punct de vedere al activității compartimentului.

Relații de serviciu:

 1. Se subordonează Directorului General, Directorului General Adjunct și Directorului Directiei Servicii Publice;
 2. Colaborează cu toate compartimentele din cadrul S.G.U. Ploiești.

SGU Ploiesti