1 008.jpgPicture 133.jpgPicture 151.jpgPicture 165.jpgtillage2.jpg

 

 

Comunicate ale Consiliului de Administraţie a S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L.

 

 

 

Decizie a Consiliului de Administratie al SC Servicii de Gospodarire Urbana SRL Ploiesti din data de 04.07.2017 

Descarca aici


Decizie a Consiliului de Administratie al SC Servicii de Gospodarire Urbana SRL Ploiesti din data de 07.06.2017 

Descarca aici


Decizie a Consiliului de Administratie al SC Servicii de Gospodarire Urbana SRL Ploiesti din data de 30.05.2017

Descarca aici


Decizie a Consiliului de Administratie al SC Servicii de Gospodarire Urbana SRL Ploiesti din data de 26.05.2017

Descarca aici

 


Decizie a Consiliului de Administratie al SC Servicii de Gospodarire Urbana SRL Ploiesti din data de 03.05.2017

Descarca aici


Decizie a Consiliului de Administratie al SC Servicii de Gospodarire Urbana SRL Ploiesti din data de 13.04.2017

Descarca aici


 

Decizie a Consiliului de Administratie al SC Servicii de Gospodarire Urbana SRL Ploiesti din data de 31.03.2017

Descarca aici


Decizie a Consiliului de Administratie al SC Servicii de Gospodarire Urbana SRL Ploiesti din data de 27.03.2017

Descarca aici


 


Informare din data de 19.07.2016

Descarca aici


      Decizie a Consiliului de Administratie al SC Servicii de Gospodarire Urbana SRL Ploiesti din data de 29.09.2016

Descarca aici


       Decizie a Consiliului de Administratie al SC Servicii de Gospodarire Urbana SRL Ploiesti din data de 23.09.2016

Descarca aici


              Decizie a Consiliului de Administratie al SC Servicii de Gospodarire Urbana SRL Ploiesti din data de 21.09.2016

Descarca aici


                                     REZULTATUL

 

selectiei dosarului depus pentru desemnarea unui membru in

 

Consiliul de Administratie al S.C. ,,Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti’’ S.R.L

 

Comisia stabilita conform dispozitiei nr.23756/07.04.2016, dupa verificarea documentatiei, a declarat ca eligibil in vederea desemnarii ca membru in Consiliul de Administratie al S.C. ,,Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti’’ S.R.L cu experienta in administrarea/managementul a/al unor intreprinderi publice ori a/al unor societati comerciale profitabile din domeniul de activitate al S.C. ,,Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti’’ S.R.L.  inclusiv a unor societati comerciale din sectorul privat, urmatorul candidat:

 §RISTULESCU GHEORGHE

Desemnarea membrului in Consiliul de Administratie se va face de catre Adunarea Generala a Actionarilor a S.C. ,,Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti’’ S.R.L. (in urma evaluarii prin interviu - data, ora si locul desfasurarii interviului urmând sa fie anuntate pe site-ul S.C. ,,Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti’’, www.sguploiesti.ro) conform art.29 alin.(1) din O.U.G nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, actualizata.

 

 


 

Decizii ale Consiliului de Administratie al SC Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti SRL

Descarca aici

 


 

 

REZULTATUL

 

selecției dosarelor depuse pentru desemnarea membrilor ȋn

 

Consiliul de Administrație al S.C. ,,Servicii de Gospodărire Urbană Ploieşti’’ S.R.L

 

 

Comisia stabilitǎ conform dispoziției nr.30.949/08.12.2015, dupǎ verificarea documentațiilor, a declarat ca eligibili ȋn vederea desemnǎrii ca membri ȋn Consiliul de Administrație al S.C. ,,Servicii de Gospodărire Urbană Ploieşti’’ S.R.L urmǎtorii candidați:

GHEORGHE IOAN

SCARLAT MARIA MANUELA (studii economice şi experiențǎ ȋn domeniul economic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puţin 5 ani)

 

 

            Candidatul DOBRE ROMULUS a fost declarat neeligibil ca urmare a depunerii documentației incompletǎ cu cerințele referitoare la documentele necesare pentru depunerea candidaturilor pentru funcțiile de membri ai Consiliului de Administrație al  S.C. ,,Servicii de Gospodǎrire Urbanǎ Ploieşti’’ S.R.L.,  menționate ȋn anunț.

 

Desemnarea membrilor ȋn Consiliul de Administrație se va face de cǎtre Adunarea Generalǎ a Acționarilor a S.C. ,,Servicii de Gospodǎrire Urbanǎ Ploieşti’’ S.R.L. (ȋn urma evaluǎrii prin interviu - data, ora şi locul desfăşurării interviului urmând să fie anunţate pe site-ul S.C. ,,Servicii de Gospodărire Urbană Ploieşti’’, www.sguploiesti.ro) conform art. 29 alin.(1) din O.U.G nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, actualizatǎ.

 

 


 

Consiliul Local al Municipiului Ploieşti  în calitate de autoritate tutelară, în conformitate cu O.U.G.nr.109/2011 cu modificările şi completările ulterioare, anunţă începerea procesului de selecţie/evaluare în vederea desemnării în Consiliul de Administraţie al S.C. ,,Servicii de Gospodărire Urbană Ploieşti’’ S.R.L. a doi membri. Descarca aici 

 

Proces Verbal al Consiliului de Administratie al Servicii de Gospodarire Urbana SRL. Descarca aici 

Decizie Consiliul de Administratie al Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L. din data de 22.09.2015. Descarca aici

Decizie Consiliul de Administratie al Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L. din data de 06.10.2015. Descarca aici

Decizie Consiliul de Administratie al Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L. din data de 13.10.2015. Descarca aici

SGU Ploiesti