Ultimele decizii luate in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor

RAPORTUL ANUAL AL ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR PRIVIND EVALUAREA PLANULUI DE ADMINISTRARE ȘI A INDICATORILOR DE PERFORMANTA AI CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE