Autoritatea contractanta S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L. organizeaza achizitie directa prin catalogul electronic SICAP

Autoritatea contractanta S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L. organizeaza achizitie directa prin catalogul electronic SICAP, in vederea atribuirii contractului de prestari servicii de mentenanta cu persoane juridice autorizate de C.N.C.I.R., pentru functionarea in conditiile legale a utilajelor.

Descarca documente licitatie

S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L.

Serviciul Comercial, Achizitii si Urmarire Contracte

Prahova, Ploiesti, str. Valeni, nr. 32

Tel.: 0244 525252 interior 127

Fax: 0244 510353

www.sguploiesti.ro

 

Autoritatea contractanta S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L. organizeaza licitatie deschisa online pentru incheierea unui contract de furnizare, instalare si punere in functiune a 45 de parcometre.

Autoritatea contractanta S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L. organizeaza licitatie deschisa online pentru incheierea unui contract de furnizare, instalare si punere in functiune a 45 de parcometre. Societatile interesate sa participe vor transmite ofertele online in SEAP, in vederea participarii la procedura de licitatie deschisa, pana la data de 09.12.2019, ora 15.00.

Descarca documente licitatie parcometre

Alte detalii le obtineri de la Serviciul Comercial, Achizitii si Urmarire Contracte al S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L., telefon 0244 525252 interior 127.

Procedura de atribuire:  licitatie deschisa online.

Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut.

Data si ora limita de depunere oferte:  09.12.2019, ora 11.00

Anunt de participare simplificat:  CN1016689/08.11.2019

S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L.

Serviciul Comercial, Achizitii si Urmarire Contracte

Prahova, Ploiesti, str. Valeni, nr. 32

Tel.: 0244 525252 interior 127

Fax: 0244 510353

 

Autoritatea contractanta S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L. operator de servicii publice, organizeaza achizitie directa prin catalogul electronic SICAP, in vederea achizitionarii unui tractor

Autoritatea contractanta S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L. operator de servicii publice, organizeaza achizitie directa prin catalogul electronic SICAP, in vederea achizitionarii unui tractor, pentru efectuarea de lucrari ale solului, transport de material denrofloricol si alte lucrari specifice (arat, frezat, dislocat solul, etc.), necesar desfasurarii activitatii din cadrul Serviciului Sere si Pepiniere.

Descarca documente licitatie tractor

S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L.

Serviciul Comercial, Achizitii si Urmarire Contracte

Prahova, Ploiesti, str. Valeni, nr. 32

Tel.: 0244 525252 interior 127

Fax: 0244 510353

S.C. S.G.U. PLOIESTI S.R.L organizeaza licitatie publica cu strigare în vederea închirierii a doua suprafeţe de teren din Cimitirul Viisoara

“S.C. S.G.U. PLOIESTI S.R.L organizeaza licitatie publica cu strigare în vederea închirierii a doua suprafeţe de teren din Cimitirul Viisoara – lot nr.2 si lotul nr.5, aflate in concesiunea societatii pentru desfasurarea activitatii de constructii funerare, in data de 11.11.2019, ora 13.00 la sediul din Ploiesti, str. Valeni nr. 32. Caietul de sarcini se poate achizitiona de la Serviciul Administrarea Cimitirelor.

Relatii  suplimentare :  0244/ 525252  – interior 120. ’’

 

Autoritatea contractanta S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L. organizeaza selectie de oferte in vederea valorificarii deseurilor de echipamente electrice si electronice (DEEE).

Autoritatea contractanta S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L. organizeaza selectie de oferte in vederea valorificarii deseurilor de echipamente electrice si electronice (DEEE).

Descarca documente

S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L.

Serviciul Comercial, Achizitii si Urmarire Contracte

Prahova, Ploiesti, str. Valeni, nr. 32

Tel.: 0244 525252 interior 127

Fax: 0244 510353

www.sguploiesti.ro

 

 

Autoritatea contractanta S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L. organizeaza selectie de oferte in vederea valorificarii deseurilor din sticla.

Autoritatea contractanta S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L. organizeaza selectie de oferte in vederea valorificarii deseurilor din sticla.

Descarca documente

 

S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L.

Serviciul Comercial, Achizitii si Urmarire Contracte

Prahova, Ploiesti, str. Valeni, nr. 32

Tel.: 0244 525252 interior 127

Fax: 0244 510353

www.sguploiesti.ro

Achizitie directa prin catalogul electronic SICAP, in vederea atribuirii contractului de prestari servicii de mentenanta cu persoane juridice autorizate de C.N.C.I.R.

Autoritatea contractanta S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L. organizeaza achizitie directa prin catalogul electronic SICAP, in vederea atribuirii contractului de prestari servicii de mentenanta cu persoane juridice autorizate de C.N.C.I.R., pentru functionarea in conditiile legale a utilajelor.

Descarca documentatie

 

luminita.dimache@sguploiesti.ro

Tel.: 0244 525252 interior 127

Achizitie directa prin catalogul electronic SICAP, in vederea achizitionarii de asigurare de raspundere civila fata de terti

Autoritatea contractanta S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L. organizeaza achizitie directa prin catalogul electronic SICAP, in vederea achizitionarii de asigurare de raspundere civila fata de terti pentru 8 autovehicule inmatriculate

Descarca documentatie

S.C. S.G.U. PLOIESTI S.R.L. ORGANIZEAZA LICITATIE PUBLICA CU STRIGARE PENTRU INCHIRIERE MINIMAGAZINE

ANUNŢ

 

S.C. S.G.U. PLOIESTI S.R.L. ORGANIZEAZA

LICITATIE PUBLICA CU STRIGARE

PENTRU  INCHIRIERE MINIMAGAZINE

CALLIOPE

LA DATA DE   17.10.2019   – ORA 12.00

         OFERTELE SE POT DEPUNE IN PLIC INCHIS PANA LA DATA DE 17.10.2019, ORA 10.00, POTRIVIT CERINTELOR DIN CAIETUL DE SARCINI CARE SE POATE CUMPARA DE LA SEDIUL S.C. S.G.U.PLOIESTI S.R.L., STR.VALENI, nr. 32- BIROUL ADMINISTRARE PARCARI, TOALETE PUBLICE.

RELATII:  0244 /525252  – int. 115.

S.C. S.G.U. PLOIESTI S.R.L organizeaza licitatie publica cu strigare în vederea închirierii a 18 de loturi de teren

S.C. S.G.U. PLOIESTI S.R.L organizeaza licitatie publica cu strigare în vederea închirierii a 18 de loturi de teren, in suprafata de (2,50×1,00) m.p. fiecare, in Cimitirul Mihai Bravu, aflate in concesiunea societatii, in vederea comercializarii de flori, in data de 21.10.2019, ora 13.00 la sediul din Ploiesti, str. Valeni nr. 32. Caietul de sarcini se poate achizitiona de la Serviciul Administrarea Cimitirelor.

                      Relatii suplimentare: 0244/525252 – Serviciul Administrarea Cimitirelor