Tarife abonamente parcări publice cu plată

Tarife si program parcari publice cu plata

Informaţie de presă

Informaţie de presă

 

Servicii de Gospodărire Urbană Ploieşti SRL aduce la cunoştinţa opiniei publice faptul că, în prezent, desfăşoară un amplu program de verificare a activităţii şi serviciilor derulate în cadrul parcărilor publice cu plată din municipiu, aflate în administrarea societăţii, precum şi a conformităţii legitimaţiilor/permiselor de parcare, prezentate de cetăţeni.

În acest sens, precizăm faptul că producerea de legitimaţii pentru persoane cu dizabilităţi/permise/abonamente/carduri magnetice de parcare false constituie fapte cu incidenţă penală, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi sunt sancţionate, de organele abilitate, în consecinţă.

Pe cale de consecinţă, menţionăm că, în cazul în care, în urma controalelor, se vor depista astfel de situaţii, personalul societăţii va sesiza entităţile de control competente.

Serviciul Comunicare

Adela Frăţilă

Măsuri specifice sezonului cald

Informație de presă- modificare Hotărâre Consiliu Local privind administrarea parcărilor cu plată din municipiu

Servicii de Gospodărire Urbană SRL aduce la cunoștința cetățenilor municipiului faptul că, în urma aprobării HCL nr.120/25.04.2018 privind modificarea și completarea HCL nr.263/2013 – administrarea parcărilor cu plată aflate în concesiunea societății- tarifele percepute pentru aceste servicii se modifică după cum urmează:

  1. Abonamente societăți comerciale, persoane fizice autorizate, instituții publice, organizații non – guvernamentale, alte persoane juridice fără scop lucrativ: 180lei/auto/luna (inclusiv TVA);
  2. Abonamente persoane fizice: 80lei/auto/luna (inclusiv TVA);

La achiziția de abonamente, pentru perioade mai mari de o lună, cu plata în avans, se acordă următoarele reduceri: 20% pentru un trimestru; 30% pentru un semestru; 40% pentru un an.

Societatea noastră poate închiria spații cu destinația de parcare, aflate în concesiunea sa, dacă activitatea unor persoane juridice impune rezervarea unui loc de parcare și numai în cazurile în care se îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiții: aprobarea Comisiei Municipale pentru Transport şi Siguranţa Circulaţiei; numărul de ore/loc de parcare să nu fie mai mic de 8 ore/zi (interval Luni-Vineri).

Persoanele fizice/juridice, interesate în achiziția de abonamente, pot depune solicitări, având atașate copii ale cărții de identitate/certificat înregistrare ORC și ale talonului autovehiculului, la Registratura SGU Ploiești, din str. Văleni nr.32.

Precizăm că, nu se vor elibera abonamente pentru solicitanți persoane fizice în cazul autovehiculelor înregistrate pe firmă(persoană juridică).

În ceea ce privește tichetele de parcare, rămâne valabil, în continuare, tariful de 2lei/oră/loc de parcare, împreună cu alternativele achitării acestuia prin intermediul casierilor, parcometrelor(în parcările dotate cu acestea) și prin SMS la numărul unic 7420.

Informatie de presa

În vederea evitării incidentelor în incinta cimitirului Mihai Bravu, în perioada Sărbătorilor Pascale – cu precădere în noaptea Învierii, societatea noastră face apel la deținătorii/conducătorii de autoturisme să se deplaseze fără acestea la biserica din incinta cimitirului.

Solicităm acest lucru, în baza experienței anilor anteriori, având în vedere numărul mare de cetățeni prezenți în această perioadă, la cimitirul menționat mai sus.

În același timp, rugăm cetățenii să respecte indicațiile personalului societății, care se ocupă cu asigurarea pazei în incinta cimitirului, pentru accesul, în mod civilizat, pe aleile acestuia.

Vă mulțumim

Conducerea SGU Ploiești

Activități deszăpezire 23.03.2018

Activități deszăpezire

În cadrul activităților de deszăpezire, derulate în municipiu, SC SGU Ploiești SRL participă cu peste 160 angajați. Astfel, în conformitate cu atribuţiile societăţii, precum şi cele stabilite de Comandamentul pentru Deszăpezire al Municipiului Ploieşti, personalul intervine în scopul îndepărtării stratului de zăpadă de pe aleile parcurilor, grădinilor publice precum și vegetației din incinta acestora, din perimetrul parcărilor cu plată și de pe aleile din incinta cimitirelor – administrate de societate.

Precizăm că majoritatea activităților de deszăpezire se realizează manual, în special în parcările administrate de societate, un impediment fiind existența unui număr mare de autovehicule aparținând riveranilor, staționate în aceste perimetre.

În sprijinul celor descrise, însoțim acest material cu fotografii sugestive.

Serviciul Comunicare

Adela Frăţilă