Convocare a ședinței extraordinare a Adunarii Generale a Asociatilor in data de 03.06.2019