Autoritatea contractanta S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L. aduce la cunostinta operatorilor economici interesati sa participe la aceasta procedura de achizitie publica modificarea conform erata.