1 008.jpgPicture 133.jpgPicture 151.jpgPicture 165.jpgtillage2.jpg

ACHIZITII 2013

 

 


 

INVITATIE
 

     S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L., operator de servicii publice organizeaza – licitatie publica cu strigare pentru inchirierea urmatoarelor terenuri si spatii comerciale, ce constituie bunuri apartinand domeniului public al Municipiului Ploiesti, concesionate catre S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L., conform HCL nr.469/29.11.2013 si a procesului verbal de predare – primire nr. 27129/02.12.2013:

-             -  Spatii comerciale cu dependinte, spatii depozitare si magazine in Piata 1 Decembrie 1981 (zona Gara de Sud), cu o suprafata totala de 147.33 mp.

-             -  Spatii comerciale cu dependinte, spatii depozitare in str. Gageni (zona Spitalul Judetean), cu o suprafata totala de 103.84 mp.

-             -  Spatii comerciale cu dependinte, spatii depozitare in str. Emil Zola (zona Halele Centrale), cu o suprafata totala de 85 mp.

     Plicurile se vor depune pana miercuri 11.12.2013 cel tarziu ora 10:00 la sediul S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L. din str. Valeni, nr.32, la registratura, precizandu-se pe plic: “licitatie cu strigare”, iar licitatia va avea loc incepand cu ora 12:00

 

Descarcati invitatie, caiet sarcini


 

 

INVITATIE - ANULAT

          Licitatia din data de 28.10.2013 urmeaza a se reorganiza la o data ce va fi anuntata ulterior. 

Autoritatea contractanta S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L. organizeaza procedura de licitatie publica cu strigare in vederea inchirierii

unui spatiu construit in suprafata utila de 29 mp din incinta Cimitirului Viisoara, aflat in concesiunea S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L.

Caietul de sarcini poate fi achizitionat de la Compartimentul Cimitire din Ploiesti, str. Valeni, Nr.32, iar pretul acestuia este de 50 de lei.

Invitam operatorii economici interesati sa depuna ofertele in plic inchis, in vederea participarii la procedura de "licitatie publica cu strigare" la Registratura

S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L., din Ploiesti, Str. Valeni, Nr.32, pana la data de 28.10.2013 ora 13:00.

 

 

Descarcati invitatie.

 

 


 

 

INVITATIE

 


Autoritatea contractanta S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L. organizeaza procedura de licitatie publica cu strigare in vederea inchirierii

unui spatiu construit in suprafata utila de 29 mp din incinta Cimitirului Viisoara, aflat in concesiunea S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L.

Caietul de sarcini poate fi achizitionat de la Compartimentul Cimitire din Ploiesti, str. Valeni, Nr.32, iar pretul acestuia este de 50 de lei.


Invitam operatorii economici interesati sa depuna ofertele in plic inchis, in vederea participarii la procedura de "licitatie publica cu strigare" la Registratura

S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L., din Ploiesti, Str. Valeni, Nr.32, pana la data de 21.10.2013 ora 13:00.

 

 

Descarcati invitatie.


 


 

INVITATIE

 

S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L., operator de servicii publice organizeaza procedura de licitatie publica cu strigare pentru inchirierea urmatoarelor spatii construite neamenajate si necompartimentate, aflate in incinta Stadionului Ilie Oana, ce constituie bunuri apartinand domeniului public al Municipiului Ploiesti, concesionate S.C. Servicii de Gospodarire Ploiesti S.R.L., prin HCL  nr.354/28.09.2012:

- spatiu construit neamenajat - colt sud- est - parter = 133,20 mp, spatiul A

- spatiu construit neamenajat - colt sud- est - etaj 1 = 133,20 mp, spatiul B

- spatiu construit neamenajat - colt sud- est - etaj 2 = 133,20 mp, spatiul C

- spatiu construit neamenajat - colt sud- est - etaj 3 = 133,20 mp, spatiul D

Spatiile sus mentionate se afla in incinta stadionului si sunt neamenajate si necompartimentate de catre locator, identificate conform Releveu spatii conexe Stadion Ilie Oana.

Operatorii economici participanti vor depune ofertele care vor cuprinde documentatia conform caietului de sarcini atasat la prezenta invitatie.

Plicurile se vor depune  pana la data de 17.10.2013, ora 10:00 la Registratura S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L. din Ploiesti, strada Valeni, nr.32, precizandu-se pe plic: datele de identificare ale societatii si "A NU SE DESCHIDE INAINTE DE DATA DE 17.10.2013, ORA 12:00. Procedura licitatie publica cu strigare – inchiriere spatii construite Stadion Ilie Oana."

 

Descarcati caiet sarcini, invitatie 

 


 

INVITATIE

 

S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L., operator de servicii publice organizeaza procedura de licitatie publica cu strigare pentru inchirierea urmatoarelor Spatii construite neamenajate si necompartimentate, aflate in incinta Stadionului Ilie Oana, ce constituie bunuri apartinand domeniului public al Municipiului Ploiesti, concesionate S.C. Servicii de Gospodarire Ploiesti S.R.L., prin HCL  nr.354/28.09.2012:
- spatiu construit neamenajat - colt sud- est - parter = 133,20 mp, spatiul A
- spatiu construit neamenajat - colt sud- est - etaj 1 = 133,20 mp, spatiul B
- spatiu construit neamenajat - colt sud- est - etaj 2 = 133,20 mp, spatiul C
- spatiu construit neamenajat - colt sud- est - etaj 3 = 133,20 mp, spatiul D
- spatiu construit neamenajat - colt nord- est - etaj 1 = 133,20 mp, spatiul E
- spatiu construit neamenajat - colt nord- est - etaj 2 = 133,20 mp, spatiul F
 Spatiile sus mentionate se afla in incinta stadionului si sunt neamenajate si necompartimentate de catre locator, identificate conform Releveu spatii conexe Stadion Ilie Oana.
Operatorii economici participanti vor depune ofertele care vor cuprinde documentatia conform caietului de sarcini atasat la prezenta invitatie.
Plicurile se vor depune  pana la data de 03.10.2013, ora 10:00 la Registratura S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L. din Ploiesti, strada Valeni, nr.32,
precizandu-se pe plic: datele de identificare ale societatii si "A NU SE DESCHIDE INAINTE DE DATA DE 03.10.2013, ORA 12:00. Procedura licitatie publica cu strigare – inchiriere spatii construite Stadion Ilie Oana."

 

 

         Descacrcati  Caiet sarcini, invitatie

 

 


 

 

Licitatie deschisa:

 

1.Achizitie publica de produse motorina euro 5 si benzina fara plumb euro 5 pentru aprovizionarea periodica, din statiile de comercializare a carburantilor, a autovehiculelor si motouneltelor din dotarea S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L.

 

Cod CPV:   -     09134200-9 „motorina”

           -     09132100-4 „benzina fara plumb”

 

Procedura de atribuire a contractului: licitatie deschisa, cu faza finala de licitatie electronica, cu o runda

Criteriul de evaluare:   pretul cel mai scazut.

 

S-a publicat in S.E.A.P. anunt de participare nr. 142559/19.03.2013 si pe site-ul autoritatii 

 

Data si ora limita de depunere a ofertelor = 30.04.2013, ora 09:00

Data si ora de deschidere a ofertelor = 30.04.2013, ora 10:00

 

Oferta primite:   - S.C. LUKOIL ROMANIA S.R.L.

-   S.C. ROMPETROL DOWNSTREAM S.R.L.

 

Oferta castigatoare S.C. Rompetrol Downstream S.R.L., cu o oferta financiara de 1.475.480 lei, la care se adauga TVA, valabila pe toata durata de derulare a contractului.

 

Contract de furnizare nr. 24/29.05.2013 inregistrat la S.C. S.G.U.P. S.R.L. cu nr. 13297/29.05.2013 incheiat cu S.C. Rompetrol Downstream S.R.L. cu valoarea de 1.829.595,20 lei cu TVA inclus.

Durata contract: 31.12.2013, cu posibilitatea de prelungire pentru 4 luni, pentru 2014.

 

 

Cerere de oferta:

 

1.Achizitie publica de produse masina cu nacela brat 14 m- 2 buc, necesare pentru activitatea de iluminat public, conform HCL nr 490/20.12.2012, in Municipiul Ploiesti.

 

Cod CPV:     42415210-3 “camioane dotate cu echipamente de manipulare”

 

Procedura de atribuire a contractului: cerere de oferta.

Criteriul de atribuire: oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic.

 

S-a publicat invitatie de participare in S.E.A.P., avand nr. 341957/22.01.2013

 

Data si ora limita de depunere a ofertelor = 31.01.2013, ora 10:00

Data si ora de deschidere a ofertelor = 30.01.2013, ora 11:00

 

Oferta primite:     - S.C. TTA ECHIPAMENTE S.R.L.

-  S.C. TIRIAC AUTO S.R.L.

 

Oferta castigatoare   S.C. TIRIAC AUTO S.R.L., cumuland un punctaj de 100 puncte, pret 404.998 lei, la care se adauga TVA; termen de livrare 10 zile, oferta financiara valabila pe toata perioada de derulare a contractului.

Contract de furnizare nr. 10/12.02.2013 inregistrat la S.C. S.G.U.P. S.R.L. cu nr. 3695/12.02.2013 incheiat cu S.C. TIRIAC AUTO S.R.L. cu valoarea de 502.197,52 lei cu TVA inclus.

Durata contract: 31.12.2013.

 

 

2.Achizitie publica de produse materiale pentru iluminat public, pentru iluminatul public stradal din municipiul Ploiesti.

 

Cod CPV:   34928500-3 ’’Echipament de iluminat stradal”

 

Procedura de atribuire a contractului: cerere de oferta, cu faza finala de licitatie electronica, cu o runda

Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut

 

S-a publicat invitatie de participare in S.E.A.P. nr. 350180/09.07.2013 si pe site-ul autoritatii

 

Data si ora limita de depunere a ofertelor = 22.07.2013, ora 10:00

Data si ora de deschidere a ofertelor = 22.07.2013, ora 11:00

 

Oferta primite:     - S.C. Instal Generation S.R.L.

 

Oferta castigatoare S.C. Instal Generation S.R.L., cu o oferta financiara de 305.243 lei fara TVA, valabila pe toata durata de derulare a contractului.

Contract de furnizare nr. 42/22.08.2013 inregistrat la S.C. S.G.U.P. S.R.L. cu nr. 19568/22.08.2013, incheiat cu S.C. Instal Generation S.R.L. cu valoarea de 378.501,32 lei cu TVA inclus.

Durata contract: 31.12.2013, cu posibilitatea de prelungire pentru 4 luni, pentru 2014.

 

3.Achizitie publica de produse piese de schimb, consumabile si accesorii pentru motoutilaje,

aflate in dotarea SC Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L.

 

Cod CPV:  - 16820000-9 ,,piese pentru utilaje forestiere”

-   16810000-6 ,,piese pentru utilaje agricole“.

 

Procedura de atribuire a contractului: cerere de oferta

Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut

 

S-a publicat invitatie de participare in S.E.A.P. nr. 352049/06.08.2013 si pe site-ul autoritatii

 

Data si ora limita de depunere a ofertelor = 19.08.2013, ora 10:00

Data si ora de deschidere a ofertelor = 19.08.2013, ora 10.30

 

Oferta primite: - S.C. Metatools S.R.L.

 

Oferta castigatoare S.C. Metatools S.R.L., cu o oferta financiara de 105.000 lei, la care se adauga TVA, valabila pe toata durata de derulare a contractului.

 

Contract de furnizare incheiat cu S.C. Metatools S.R.L. cu valoarea de 130.200 lei cu TVA inclus.

(la data de 23.08.2013 contractul este in curs de a semna conducerea S.C. S.G.U.P. S.R.L. si urmeaza a se inregistra)

Durata contract: 31.12.2013, cu posibilitatea de prelungire pentru 4 luni, pentru 2014.

 

 

 

 


 

 

INVITATIE

 

 

 

SC Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti SRL operator de servicii publice organizeaza – licitatie cu strigare pentru arendarea urmatoarelor terenuri agricole dispuse pe mai mult parcele dupa cum urmeaza:

 

 

-       T13/A197 – 11.4 HA

 

-       T13/A208 – 3.38 HA

 

-       T14/A228 – 33.22 HA

 

-       T23/A320 – 45.53 HA

 

-       T34/A483 – 106 HA

 

-       T35/A493 – 40.29 HA

 

-       T36/A495 – 54 HA

 

-       T38/A531 – 24.5 HA

 

 

           Plicurile se vor depune pana vineri 09.08.2013 cel tarziu ora 10.00 la sediul SC Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti SRL din strada Valeni, nr 32 la registratura,    precizandu-se pe plic: “licitatie cu strigare.”, urmand ca licitatia cu strigare sa aiba loc in data de 09.08.2013 la sediu sediul SC Servicii de Gospodarire Urbana             Ploiesti SRL din strada Valeni, nr 32 ora 12:00.

 

 

 

            Descarcati caiet sarcini

 

 


 

 

INVITATIE

 

 

 
 

 

S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L., operator de servicii publice organizeaza - Achizitite de materiale pentru iluminat public, pentru iluminatul public stradal din municipiul Ploiesti

 

 

 

Societatile participante vor depune o oferta completa , in plic inchis in vederea participarii la procedura de „selectie de oferte" la Registratura S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L., str. Valeni nr. 32, pana la data de 22.07.2013, ora 10:00 cu mentiunea pe plic "A nu se deschide inainte 22.07.2013, ora 11:00: materiale pentru iluminat public  si datele de identificare ale societatii, in atentia Compartimentului Marketing, Aprovizionare, Achizitii.

 

Alte detalii le obtineti la Compartimentul Marketing, Aprovizionare. Achizitii al S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L., telefon 0244 525252 interior 127.

Descarcati documente

 


 

 

 INVITATIE

 

S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L., operator de servicii publice organizeaza - licitatie cu strigare pentru inchirierea urmatoarelor spatii comerciale neamenajate si necompartimentate, aflate in incinta Stadionului Ilie Oana, ce constituie bunuri apartinand domeniului public al Municipiului Ploiesti, concesionate S.C. Servicii de Gospodarire Ploiesti S.R.L., prin HCL nr.354/28.09.2012.

 

- spatiu construit neamenajat – 386.95 mp; - Spatiul A

- spatiu construit neamenajat – 111.36 mp; - Spatiul B

- spatiu construit neamenajat – 673.86 mp; - Spatiul C

- spatiu construit neamenajat – 566.40 mp; - Spatiul D

- spatiu construit neamenajat – 133.20 mp; - Spatiul E

Spatiile sus mentionare se afla in incinta stadionului si sunt neamenajate si necompartimentate de catre locator, identificate conform Releveu spatii conexe Stadion Ilie Oana.

Plicurile se vor depune  pana vineri cel tarziu ora 10:00 la sediul S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L. din strada Veleni, nr.32, la registratura, precizandu-se pe plic: "licitatie cu strigare."

Descarcati caiet de sarcini

 


           

 INVITATIE

 

 
 

S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L., operator de servicii publice organizeaza - selectie de oferte pentru atribuirea contractului de servicii de asigurare de viata/accidente pentru 18 angajati din cadrul Formatiei Taieri Arbori.

 

Societatile de asigurare participante vor depune documentatia care va cuprinde:

 

 

 

           - Declaratiile privind neincadrarea in situatiile art. 180 si art. 181 din O.U.G. nr.34/2006 – se vor completa formularele din anexa

 

           - Copie C .U.I. – xerocopie certificata pentru conformitate cu originalul

 

         - Certificat de Atestare Fiscala (Directia de Taxe si Impozite Locale) - acesta sa prezinte situatia datoriilor scadente in luna anterioara celei care se depune oferta - in original, xerocopie certificata pentru conformitate cu originalul sau copie legalizata

 

         - Autorizatie Comisia de Supraveghere a Asigurarilor de desfasurare a activitatii in domeniul asigurarilor in termen de valabilitate - xerocopie certificata pentru conformitate cu originalul sau copie legalizata

 

          - Dovada privind reasiguratori - xerocopie certificata pentru conformitate cu originalul

 

         - Oferta financiara - in original

 

         - Prezentare a companiei - in original

 

Societatile de asigurare vor depune o oferta completa de servicii, in plic inchis in vederea participarii la procedura de „selectie de oferte" la Registratura S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L., str. Valeni nr. 32, pana la data de 01.04.2013 ora 9:00 cu mentiunea pe plic "A nu se deschide inainte 01.04.2013 ora 12:00: servicii de asigurare viata/accidente pentru 18 angajati din cadrul Formatiei Taieri Arbori" si datele de identificare ale societatii, in atentia Compartimentului Marketing, Aprovizionare, Achizitii.

 

Alte detalii le obtineti la Compartimentul Marketing, Aprovizionare. Achizitii al S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L., telefon 0244 525252 interior 127.

Descacarcati invitatie, erata si formulare.

 

 

 


 

 INVITATIE

 

 

Autoritatea contractanta SC SGU Ploiesti SRL organizeaza procedura de selectie de oferte in vederea inchirierii unor spatii comerciale si spatii de birouri aflate in incinta stadionului ILIE OANA dupa cum urmeaza :

 

 

 

-       Spatiu PUB (parter B1) – 386.95 mp;

 

-       Spatiu magazine suporteri (parter B1) – 111.36 mp;

 

-       Sala Multifunctionala (etaj 1 B1) – 673.86 mp;

 

-       Spatii birouri (colt) – 566.40 mp.  

 

            In baza referatului nr. 7135 din 21.03.2013,emis de Directia de Servicii Publice si a calculatiei de pret intocmita de Serviciul Financiar Contabilitate nivelul minim al chiriei per mp este de 1.5 euro.

 

 

 

            Persoanele interesate vor depune documentatia care va cuprinde :

 

-          Dovada inregistrarii si functionarii legale (act constitutiv, certificat de inmatriculare);

 

-          Certificat fiscal SPFL Ploiesti;

 

-          Certificat de atestare fiscala DGFP;

 

-          Cazier fiscal DGFP;

 

 

 

Astfel va rugam sa depuneti oferta dumneavoastra in plic inchis pana la data de 28.03.2013 ora 10.00 la registratura SC SGU Ploiesti din strada Valeni nr. 32 Ploiesti.

 

      Deschiderea si evaloarea ofertelor se va face la data de 28.03.2013 ora 14 la sediul societatii.

Descarcati invitatie

 

 

 


 

INVITATIE

 

 

            Autoritatea contractanta SC SGU Ploiesti SRL reia procedura de selectie de oferte in vederea arendarii unor terenuri agricole dispuse pe mai multe parcele dupa cum urmeaza :

-            T34 A4863 – 85 ha;

-            T14 A228 – 33,22 ha;

-            T13 A197 – 10,40 ha;

-            T13 A208 – 3,38 ha;

-            T38 A531 – 23 ha.

 

Astfel va rugam sa depuneti oferta dumneavoastra in plic inchis pana la data de 08.03.2013 ora 9.00 la registratura SC SGU Ploiesti din strada Valeni nr. 32 Ploiesti.

      Deschiderea si evaloarea ofertelor se va face la data de 08.03.2013 ora 12 la sediul societatii.

Puteti descarca invitatia de aici.

 


 

 

Autoritatea contractanta S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L, demareaza procedura de selectie oferta in vederea incheierii unui acord cadru - prestari servicii, urmat de contracte subsecvente pentru servicii de , expertize tehnice si verificari pentru fundamentarea proiectelor aferente realizarii obiectivelor de investitii.

          Depunerea ofertelor se face pana la :04.02.2013, ora 10,00, pentru:

       1. Atribuirea serviciilor de expertize tehnice si verificare pentru parcari si drumuri Depunerea ofertelor se face pana la data de 04.02.2013, ora 12:00, pentru

         2. Atribuirea serviciilor de expertize tehnice si verificare pentru rezistenta in domeniul constructiilor.

        Lista documente: Invitatie 1, Invitatie 2. Va stam la dispozitie pentru orice detalii si clarificari prin Serviciul Marketing, Aprovizionare, Achizitii, la tel 0244 52.52.52 int. 127 din cadrul firmei.

 

 

 


 

 

 

INVITATIE

 

 

 

 

            Autoritatea contractanta S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L., va invita sa depuneti oferte pentru prestari servicii furnizare internet, necesare imbunatatirii acestora.

 

 

 

           Cerinte tehnice minim necesare :

 

1.Acces fara fir de banda larga in retelele metropolitan

 

            1.1. frecventa 3.3GHz- 3.65 GHz

 

            1.2  garantare a parametrilor conexiunii

 

            1.3. 5,7,10 MHz Channel Bandwidth

 

2. Acces pe fibra optica in retelele metropolitan

 

            2.1. Banda garantata 50Mb

 

            2.2. Posibilitate VPN intre locatii

 

            2.3. IP fix pe fiecare locatie

 

Operatorii economici participanti vor depune documentatia care va cuprinde :

 

-          Copie C.U.I. – xerocopie certificata pentru conformitate cu originalul

 

           - Certificat privind implementarea si mentinerea unui sistem de management in conformitate cu standardul ISO 9001acordat operatorului economic de un organism de certificare recunoscut- xerocopie certificata pentru conformitate cu originalul

 

-             Informatii generale ale societatii ( adresa sediu societate, obiectul principal de activitate, C.U.I., numar telefon si fax, adresa e-mail, cont bancar, cifra de afaceri pe ultimii 3 ani) – in original

 

-          Oferta financiara si oferta tehnica – in original

 

Criteriul de atribuire : pretul cel mai scazut.

 

     Operatorii economici interesati, vor depune ofertele in plic inchis la Registratura- S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L., din str. Valeni nr.32, Ploiesti, pana la data de 25.01.2013, ora.10.    

Pentru orice alte detalii, va stam la dispozitie la nr. de tel. 0751415022- Sorin Tudorancea.

 

 

 


 

 

 

 

     Autoritatea contractanta S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L, demareaza procedura de selectie oferta in vederea incheierii unui contract de prestari servicii , cu firma specializata, pentru inchirierea unui buldo-excavator, cu operator.

 

Inchirierea buldo- excavatorului este necesara pentru executarea lucrarilor specifice de nivelare in rampa Teleajen.

 

     Caracteristicile tehnice minime pe care ar trebui sa le aiba utilajul, sunt urmatoarele:

 

     - cale rulare-senile,

 

     - masa operationala-minim 19.000 kg

 

     - putere motor -minim 150CP

 

     - cupa-1,5 mc

 

     - latime lama-minim 3 m

 

       Depunerea ofertelor se face pana la data de 24.01.2013, ora 10:00.

 

       Va stam la dispozitie pentru orice detalii si clarificari prin Serviciul Marketing, Aprovizionare, Achizitii, la tel 0244

 

52.52.52 int. 127 din cadrul firmei.

 

 


 

 

Autoritatea contractanta S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L, doreste sa achizitioneze:

 

-       motoferastrau Stihl MST 200                           – 4 buc

 

-       motoferastrau Stihl MST 270                           – 4 buc

 

-       ham Navaho complet                                       – 2 buc

 

-       Grillon Hook 3m                                               – 2 buc

 

-       Casca Elios                                                      – 2 buc

 

-       Carabiniera Jumbo 2500 HMS                         – 6 buc

 

-       Scara aluminiu (3x11 trepte)                            – 3 buc

 

-       Coarda statica 10,5m (productie Romania)     – 200 m

 

-       Aparat foto (cu afisaj data, ora)                        – 1 buc

 

 

 

Depunerea ofertelor se face pana la data de 18.01.2013, ora 10,00.

 

Va stam la dispozitie pentru orice detalii si clarificari prin Compartimentul Marketing, Aprovizionare, Achizitii, la tel 0244 52.52.52 int. 127 din cadrul firmei. 

 

 

 


 

 

 

Autoritatea contractanta S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploieşti S.R.L. organizeaza selecţie de oferta pentru atribuirea contractului dc asigurare de raspundere civila fata de terti pentru mijloacele de transport din cadrul Parcului Auto, cod CPV 66516100-1 "Servicii de asigurare de răspundere civilă auto”

 

Procedura de atribuire a contractului: selecţie de oferte

 

Criteriul de atribuire: preţul cel mai scăzut

 

Documentatia de atribuire: caietul de sarcini, tabelul cu datele de identificare si cartile de indentitate a autovehicolelor sunt atasate la prezenta invitatie. Acest contract trebuie sa acopere acordarea de despagubiri pentru prejudicii directe cauzate tertilor, ca urmare a unor evenimente neprevazute in timpul folosirii mijloacelor de transport de catre angajatii societatii pentru desfasurarea activitatilor.

 

Operatorii economici participanti vor depune documentatia care va cuprinde:

 

Declaraţiile privind neincadrarea in situatiiIe art. 180 si art. 181 din O.U.G. nr.34/2006 se vor completa formularele din anexa.

 

Certificat constator - valabil la data depunerii ofertei - in original, xerocopie certificata pentru conformitate cu originalul sau copie legalizata

 

Certificat de Atestare Fiscala (Direcţia de taxe si Impozite Locale) - acesta sa prezinte situatia datoriilor scadente in luna anterioara celei care se depune oferta - in original, xerocopie certificata pentru conformitate cu originalul sau copie legalizata

 

Certificat de Atestare Fiscala (Agenţia Naţionala de Administrare Fiscala) - acesta sa prezinte situatia datoriilor scadente in luna anterioara celei care se depune oferta - in original, xerocopie certificata pentru conformitate cu originalul sau copie legalizata

 

Informaţii generale ale societatii (adresa sediu, obiectul principal de activitate, număr telefon si fax, cont bancar, cifra de afaceri pe ultimii 3 ani) - se va completa formular din anexa

Autorizaţie Comisia de Supraveghere a Asigurărilor de desfasurare a activitatii in domeniul asigurărilor, in termen de valabilitate - xerocopie certificata pentru conformitate cu originalul sau copie legalizata Oferta financiara - in original

Astfel, va invitam sa depuneţi oferte financiare complete de servicii, in plic închis, pana la data de 21.01.2013 ora 10:00 la Registratura S.C. Servicii de Gospodărire Urbana S.R.L. din Ploieşti, str. Văleni nr. 32, cu menţiunea pe plic "Procedura de selecţie de oferte - Asigurare de răspundere civila fata de terti" si datele de identificare ale societatii, in atentia Compartimentului Marketing. Aprovizionare, Achiziţii.

Pentru alte detalii va stam la dispoziţie prin pers. de contact: dl. Cocan Teodor - Coordonator Parc Auto. tel: 0751.415567.

Lista documentelor: invitatie, caiet sarcini, tabel autovehicole, carti masini 1, carti masini 2.

 

SGU Ploiesti