1 008.jpgPicture 133.jpgPicture 151.jpgPicture 165.jpgtillage2.jpg

ACHIZITII          2013

 

 


INVITATIE 

 

 

     S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L., operator de servicii publice organizeaza – licitatie publica cu strigare pentru inchirierea urmatoarelor terenuri si spatii comerciale, ce constituie bunuri apartinand domeniului public al Municipiului Ploiesti, concesionate catre S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L., conform HCL nr.469/29.11.2013 si a procesului verbal de predare – primire nr. 27129/02.12.2013:

 

-             -  Spatii comerciale cu dependinte, spatii depozitare si magazine in Piata 1 Decembrie 1981 (zona Gara de Sud), cu o suprafata totala de 147.33 mp.

 

-             -  Spatii comerciale cu dependinte, spatii depozitare in str. Gageni (zona Spitalul Judetean), cu o suprafata totala de 103.84 mp.

 

-             -  Spatii comerciale cu dependinte, spatii depozitare in str. Emil Zola (zona Halele Centrale), cu o suprafata totala de 85 mp.

 

     Plicurile se vor depune pana miercuri 11.12.2013 cel tarziu ora 10:00 la sediul S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L. din str. Valeni, nr.32, la registratura, precizandu-se pe plic: “licitatie cu strigare”, iar licitatia va avea loc incepand cu ora 12:00

 

Descarcati invitatie, caiet sarcini

 


INVITATIE

 

S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L., operator de servicii publice organizeaza procedura de licitatie publica cu strigare pentru inchirierea urmatoarelor spatii construite neamenajate si necompartimentate, aflate in incinta Stadionului Ilie Oana, ce constituie bunuri apartinand domeniului public al Municipiului Ploiesti, concesionate S.C. Servicii de Gospodarire Ploiesti S.R.L., prin HCL  nr.354/28.09.2012:

- spatiu construit neamenajat - colt sud- est - parter = 133,20 mp, spatiul A

- spatiu construit neamenajat - colt sud- est - etaj 1 = 133,20 mp, spatiul B

- spatiu construit neamenajat - colt sud- est - etaj 2 = 133,20 mp, spatiul C

- spatiu construit neamenajat - colt sud- est - etaj 3 = 133,20 mp, spatiul D

Spatiile sus mentionate se afla in incinta stadionului si sunt neamenajate si necompartimentate de catre locator, identificate conform Releveu spatii conexe Stadion Ilie Oana.

Operatorii economici participanti vor depune ofertele care vor cuprinde documentatia conform caietului de sarcini atasat la prezenta invitatie.

Plicurile se vor depune  pana la data de 17.10.2013, ora 10:00 la Registratura S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L. din Ploiesti, strada Valeni, nr.32, precizandu-se pe plic: datele de identificare ale societatii si "A NU SE DESCHIDE INAINTE DE DATA DE 17.10.2013, ORA 12:00. Procedura licitatie publica cu strigare – inchiriere spatii construite Stadion Ilie Oana."

 

Descarcati caiet sarcini, invitatie


 

 

INVITATIE

 

S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L., operator de servicii publice organizeaza procedura de licitatie publica cu strigare pentru inchirierea urmatoarelor

 

spatii construite neamenajate si necompartimentate, aflate in incinta Stadionului Ilie Oana, ce constituie bunuri apartinand domeniului public al Municipiului Ploiesti,

 

concesionate S.C. Servicii de Gospodarire Ploiesti S.R.L., prin HCL  nr.354/28.09.2012:

 

- spatiu construit neamenajat - colt sud- est - parter = 133,20 mp, spatiul A

 

- spatiu construit neamenajat - colt sud- est - etaj 1 = 133,20 mp, spatiul B

 

- spatiu construit neamenajat - colt sud- est - etaj 2 = 133,20 mp, spatiul C

 

- spatiu construit neamenajat - colt sud- est - etaj 3 = 133,20 mp, spatiul D

 

- spatiu construit neamenajat - colt nord- est - etaj 1 = 133,20 mp, spatiul E

 

- spatiu construit neamenajat - colt nord- est - etaj 2 = 133,20 mp, spatiul F

 

 Spatiile sus mentionate se afla in incinta stadionului si sunt neamenajate si necompartimentate de catre locator, identificate conform Releveu spatii conexe Stadion Ilie Oana.

 

Operatorii economici participanti vor depune ofertele care vor cuprinde documentatia conform caietului de sarcini atasat la prezenta invitatie.

 

Plicurile se vor depune  pana la data de 03.10.2013, ora 10:00 la Registratura S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L. din Ploiesti, strada Valeni, nr.32,

 

precizandu-se pe plic: datele de identificare ale societatii si "A NU SE DESCHIDE INAINTE DE DATA DE 03.10.2013, ORA 12:00. Procedura licitatie publica cu

 

strigare – inchiriere spatii construite Stadion Ilie Oana."

 

 

 

 

         Descacrcati  Caiet sarcini, invitatie

 

 


 

 

INVITATIE


 

 

S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L., operator de servicii publice organizeaza - Achizitite de materiale pentru iluminat public, pentru iluminatul public stradal din municipiul Ploiesti

Societatile participante vor depune o oferta completa , in plic inchis in vederea participarii la procedura de „cerere de oferte" la Registratura S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L., str. Valeni nr. 32, pana la data de 22.07.2013, ora 10:00 cu mentiunea pe plic "A nu se deschide inainte 22.07.2013, ora 11:00: materiale pentru iluminat public si datele de identificare ale societatii, in atentia Compartimentului Marketing, Aprovizionare, Achizitii.

 

Alte detalii le obtineti la Compartimentul Marketing, Aprovizionare. Achizitii al S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L., telefon 0244 525252 interior 127.

Descarcati documente

  

 INVITATIE


Autoritatea contractanta S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L. organizeaza procedura de selectie de oferte in vederea atribuirii contractului de prestari servicii pentru efectuare de studii topografice - vizat OCPI, necesare pentru intocmirea documentatiilor tehnice din cadrul Serviciului Productie – Compartimentul Urmarirea Productie, Ofertare, Proiectare, intocmite in cursul anului 2013. 

Operatorii economici vor prezenta o oferta financiara astfel:

-          Pret/mp pentru teren intravilan

-          Pret/mp pentru constructii

-          Pret/ha pentru teren extravilan.

           Valoarea estimata maxima a achizitiei pentru prestarea serviciilor este de 60.000 lei (fara TVA). 

Operatorii economici participanti vor depune documentatia care va cuprinde:

-         C.U.I. – xerocopie certificata pentru conformitate cu originalul

-         Certificat constator, din care sa reiasa ca intreprind activitati de cadastru – valabil la data depunerii ofertei - in original, xerocopie certificata pentru conformitate cu originalul sau copie legalizata

-          oferta financiara si oferta tehnica – in original

-          prezentare autorizatie de cadastru eliberata de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara, clasa I sau II – xerocopie certificata pentru conformitate cu originalul

-          Experienta similara: lista principalelor servicii similare prestate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de prestare, beneficiari – in original.

Se va dovedi prin prezentare: un contract de prestari servicii si recomandarea emisa de beneficiarul lucrarii – xerocopie certificata pentru conformitate cu originalul 

Invitam operatorii economici interesati sa depuna ofertele in vederea participarii la procedura de selectie de oferte, in plic inchis, la Registratura S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L., str Valeni nr. 32, Ploiesti, pana la data de 04.07.2013, ora 10,00

Va multumim anticipat pentru interes si participare.  

Descarcati invitatia

 


 

 

 INVITATIE


 

Autoritatea contractanta S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L. organizeaza procedura de selectie de oferte in vederea atribuirii de prestari servicii pentru efectuarea de studii geo-tehnice, necesare pentru intocmirea documentatiilor tehnice din cadrul serviciului, ce se vor efectua in cursul anului 2013, in urma careia se va incheia un acord cadru urmat de contracte subsecvente pentru fiecare obiectiv de investitii.

 

Operatorii economici vor prezenta o oferta financiara reprezentand pret/studiu. Valoarea estimata a achizitiei pentru efectuarea de studii geo-tehnice este de 40.000 lei (fara TVA ).

 

Operatorii economici participanti vor depune documentatia care va cuprinde:  

 

-         C.U.I. – xerocopie certificata pentru conformitate cu originalul

 

-         Informatii generale ale societatii (sediu, obiectul principal de activitate, adresa, numar telefon si fax, cifra de afaceri pe ultimii 3 ani) – in original 

 

-         Certificat constator - in original, xerocopie certificata pentru conformitate cu originalul sau copie legalizata 

 

-         Experienta similara: - Declaratie privind lista principalelor servicii, prestate in ultimii 3 (trei) ani, continand valori, perioade de prestare, beneficiari – in original.  

 

Se va dovedi prin prezentarea a min. 1 contract – xerocopie certificata pentru conformitate cu originalul 

 

-         Dovada ca detine sau are un contract de colaborare cu un laborator de incercari de Gradul II - xerocopie certificata pentru conformitate cu originalul sau copie legalizata

 

-         Oferta financiara si oferta tehnica – in original

 

          Invitam operatorii economici interesati sa depuna ofertele in plic inchis, in vederea participarii la procedura de „selectie de oferte”, la Registratura S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L., Str Valeni nr 32, pana la data de 05.07.2013, ora 10.00

              Va multumim anticipat pentru interes si participare.  

              Descarcati invitatia 

 

 


 

 

INVITATIE

 

Autoritatea contractantă S.C. Servicii de Gospodarire Urbană Ploieşti S.R.L. organizează selecţie de oferte pentru atribuirea contractului de asigurare răspundere civilă faţă de terţi’’.

 

Acest contract trebuie să acopere acordarea de despăgubiri pentru prejudicii directe cauzate terţilor prin vătămare corporală, deces, avariere sau distrugere de bunuri din culpa instituţiei, ca urmare a unor evenimente neprevăzute în spaţiile verzi sau calamităţi naturale.

 

           

 

Limita răspunderii pe perioada asigurată – min 400.000 lei,

 

Limita răspunderii pe eveniment – min 30.000 lei,

 

Limită pentru deces\persoană\eveniment – min 20.000 lei,

 

Limită pentru invaliditate permanentă\persoană\eveniment – min 20.000 lei.

 

 

 

                        Invitam operatorii economici interesati sa depuna ofertele in plic inchis, in vederea participarii la procedura de „selectie de oferte”, la Registratura S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L., Str Valeni nr 32, pana la data de 03.07.2013 ora 10:00

 

Va multumim anticipat pentru interes si participare.

 

Descarcati invitatie

 

 

 

 


 

 

 

INVITATIE

 

 

 

 ANULAT

 

Autoritatea contractanta S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L. organizeaza procedura de selectie de oferte in vederea atribuirii de prestari servicii pentru efectuarea de studii geo-tehnice, necesare pentru intocmirea documentatiilor tehnice din cadrul serviciului, ce se vor efectua in cursul anului 2013, in urma careia se va incheia un acord cadru urmat de contracte subsecvente pentru fiecare obiectiv de investitii.

 

Operatorii economici vor prezenta o oferta financiara reprezentand pret/studiu. Valoarea estimata a achizitiei pentru efectuarea de studii geo-tehnice este de 40.000 lei (fara TVA ).

 

Operatorii economici participanti vor depune documentatia care va cuprinde:

 

-         C.U.I. – xerocopie certificata pentru conformitate cu originalul

 

-         Informatii generale ale societatii (sediu, obiectul principal de activitate, adresa, numar telefon si fax, cifra de afaceri pe ultimii 3 ani) – in original

 

-         Certificat constator - in original, xerocopie certificata pentru conformitate cu originalul sau copie legalizata

 

-         Experienta similara: - Declaratie privind lista principalelor servicii, prestate in ultimii 3 (trei) ani, continand valori, perioade de prestare, beneficiari – in original.

 

Se va dovedi prin prezentarea a min. 1 contract – xerocopie certificata pentru conformitate cu originalul

 

-         Dovada ca detine sau are un contract de colaborare cu un laborator de incercari de Gradul II - xerocopie certificata pentru conformitate cu originalul sau copie legalizata

 

-         Oferta financiara si oferta tehnica – in original

 

 

 

          Invitam operatorii economici interesati sa depuna ofertele in plic inchis, in vederea participarii la procedura de „selectie de oferte”, la Registratura S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L., Str Valeni nr 32, pana la data de 25.06.2013..........ora .....12.00

 

Va multumim anticipat pentru interes si participare.

Descarcati invitatia

 

 


 

 

 INVITATIE

 

 ANULAT

 

Autoritatea contractanta S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L. organizeaza procedura de selectie de oferte in vederea atribuirii contractului de prestari servicii pentru efectuare de studii topo - vizat OCPI, necesare pentru intocmirea documentatiilor tehnice din cadrul serviciului Proiectare, Terenuri Agricole, IT, intocmite in cursul anului 2013.

 

Operatorii economici vor prezenta o oferta financiara astfel:

-          Pret/mp pentru teren intravilan

-          Pret/mp pentru constructii

-          Pret/ha pentru teren extravilan.

           Valoarea estimata maxima a achizitiei pentru prestarea serviciilor este de 60.000 lei (fara TVA).

 

Operatorii economici participanti vor depune documentatia care va cuprinde:

-         C.U.I. – xerocopie certificata pentru conformitate cu originalul

-         Certificat constator, din care sa reiasa ca intreprind activitati de cadastru – valabil la data depunerii ofertei - in original, xerocopie certificata pentru conformitate cu originalul sau copie legalizata

-          oferta financiara si oferta tehnica – in original

-          prezentare autorizatie de cadastru eliberata de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara, clasa I sau II xerocopie certificata pentru conformitate cu originalul

-          Experienta similara: lista principalelor servicii similare prestate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de prestare, beneficiari – in original.

Se va dovedi prin prezentare: un contract de prestari servicii si recomandarea emisa de beneficiarul lucrarii xerocopie certificata pentru conformitate cu originalul

 

Invitam operatorii economici interesati sa depuna ofertele in vederea participarii la procedura de selectie de oferte, in plic inchis, la Registratura S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L., str Valeni nr. 32, Ploiesti, pana la data de 25.06.2013..... ora ..10.00

Va multumim anticipat pentru interes si participare.

            Descarcati invitatia

 

 

 


 

 

 INVITATIE

 

S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L., operator de servicii publice organizeaza - licitatie cu strigare pentru inchirierea urmatoarelor spatii comerciale neamenajate si necompartimentate, aflate in incinta Stadionului Ilie Oana, ce constituie bunuri apartinand domeniului public al Municipiului Ploiesti, concesionate S.C. Servicii de Gospodarire Ploiesti S.R.L., prin HCL nr.354/28.09.2012.

 

- spatiu construit neamenajat – 386.95 mp; - Spatiul A

- spatiu construit neamenajat – 111.36 mp; - Spatiul B

- spatiu construit neamenajat – 673.86 mp; - Spatiul C

- spatiu construit neamenajat – 566.40 mp; - Spatiul D

- spatiu construit neamenajat – 133.20 mp; - Spatiul E

Spatiile sus mentionare se afla in incinta stadionului si sunt neamenajate si necompartimentate de catre locator, identificate conform Releveu spatii conexe Stadion Ilie Oana.

Plicurile se vor depune  pana miercuri  12.06.2013 cel tarziu ora 12:45 la sediul S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L. din strada Veleni, nr.32, la registratura, precizandu-se pe plic: "licitatie cu strigare."

 

 

Descarcati caiet de sarcini.

 

 


 

 INVITATIE

 

    

S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L., operator de servicii publice a organizat - licitatie cu strigare pentru inchirierea urmatoarelor spatii comerciale neamenajate si necompartimentate, aflate in incinta Stadionului Ilie Oana, ce constituie bunuri apartinand domeniului public al Municipiului Ploiesti, concesionate S.C. Servicii de Gospodarire Ploiesti S.R.L., prin HCL nr.354/28.09.2012.

Deoarece nu au fost depuse plicuri cu oferte pentru licitatia mai sus mentionata, anuntam ca procedura de licitatie cu strigare se va relua la o data ulterioara care va vi publicata pe site-ul societatii.

 

 


           

 INVITATIE

 

 

S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L., operator de servicii publice organizeaza - licitatie cu strigare pentru inchirierea urmatoarelor spatii comerciale neamenajate si necompartimentate, aflate in incinta Stadionului Ilie Oana, ce constituie bunuri apartinand domeniului public al Municipiului Ploiesti, concesionate S.C. Servicii de Gospodarire Ploiesti S.R.L., prin HCL nr.354/28.09.2012.

 

 

 

- spatiu construit neamenajat – 386.95 mp; - Spatiul A

 

- spatiu construit neamenajat – 111.36 mp; - Spatiul B

 

- spatiu construit neamenajat – 673.86 mp; - Spatiul C

 

- spatiu construit neamenajat – 566.40 mp; - Spatiul D

 

- spatiu construit neamenajat – 133.20 mp; - Spatiul E

 

Spatiile sus mentionare se afla in incinta stadionului si sunt neamenajate si necompartimentate de catre locator, identificate conform Releveu spatii conexe Stadion Ilie Oana.

Plicurile se vor depune  pana vineri cel tarziu ora 12:45 la sediul S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L. din strada Veleni, nr.32, la registratura, precizandu-se pe plic: "licitatie cu strigare."

 

 

 

 

Descarcati caiet de sarcini.

 

 

 


 

INVITATIE

 

S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L., operator de servicii publice organizeaza - selectie de oferte pentru atribuirea contractului de servicii de asigurare de viata/accidente pentru 18 angajati din cadrul Formatiei Taieri Arbori.

Societatile de asigurare participante vor depune documentatia care va cuprinde:

 

           - Declaratiile privind neincadrarea in situatiile art. 180 si art. 181 din O.U.G. nr.34/2006 – se vor completa formularele din anexa

           - Copie C .U.I. – xerocopie certificata pentru conformitate cu originalul

         - Certificat de Atestare Fiscala (Directia de Taxe si Impozite Locale) - acesta sa prezinte situatia datoriilor scadente in luna anterioara celei care se depune oferta - in original, xerocopie certificata pentru conformitate cu originalul sau copie legalizata

         - Autorizatie Comisia de Supraveghere a Asigurarilor de desfasurare a activitatii in domeniul asigurarilor in termen de valabilitate - xerocopie certificata pentru conformitate cu originalul sau copie legalizata

          - Dovada privind reasiguratori - xerocopie certificata pentru conformitate cu originalul

         - Oferta financiara - in original

         - Prezentare a companiei - in original

Societatile de asigurare vor depune o oferta completa de servicii, in plic inchis in vederea participarii la procedura de „selectie de oferte" la Registratura S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L., str. Valeni nr. 32, pana la data de 01.04.2013 ora 9:00 cu mentiunea pe plic "A nu se deschide inainte 01.04.2013 ora 12:00: servicii de asigurare viata/accidente pentru 18 angajati din cadrul Formatiei Taieri Arbori" si datele de identificare ale societatii, in atentia Compartimentului Marketing, Aprovizionare, Achizitii.

Alte detalii le obtineti la Compartimentul Marketing, Aprovizionare. Achizitii al S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L., telefon 0244 525252 interior 127.

Descacarcati invitatie, erata si formulare.

 


 INVITATIE

 

Autoritatea contractanta SC SGU Ploiesti SRL organizeaza procedura de selectie de oferte in vederea inchirierii unor spatii comerciale si spatii de birouri aflate in incinta stadionului ILIE OANA dupa cum urmeaza :

 

-       Spatiu PUB (parter B1) – 386.95 mp;

-       Spatiu magazine suporteri (parter B1) – 111.36 mp;

-       Sala Multifunctionala (etaj 1 B1) – 673.86 mp;

-       Spatii birouri (colt) – 566.40 mp.  

            In baza referatului nr. 7135 din 21.03.2013,emis de Directia de Servicii Publice si a calculatiei de pret intocmita de Serviciul Financiar Contabilitate nivelul minim al chiriei per mp este de 1.5 euro.

 

            Persoanele interesate vor depune documentatia care va cuprinde :

-          Dovada inregistrarii si functionarii legale (act constitutiv, certificat de inmatriculare);

-          Certificat fiscal SPFL Ploiesti;

-          Certificat de atestare fiscala DGFP;

-          Cazier fiscal DGFP;

 

Astfel va rugam sa depuneti oferta dumneavoastra in plic inchis pana la data de 28.03.2013 ora 10.00 la registratura SC SGU Ploiesti din strada Valeni nr. 32 Ploiesti.

      Deschiderea si evaloarea ofertelor se va face la data de 28.03.2013 ora 14 la sediul societatii.

Descarcati invitatie

 

 


INVITATIE

 

 

            Autoritatea contractanta SC SGU Ploiesti SRL reia procedura de selectie de oferte in vederea arendarii unor terenuri agricole dispuse pe mai multe parcele dupa cum urmeaza :

-            T34 A4863 – 85 ha;

-            T14 A228 – 33,22 ha;

-            T13 A197 – 10,40 ha;

-            T13 A208 – 3,38 ha;

-            T38 A531 – 23 ha.

 

Astfel va rugam sa depuneti oferta dumneavoastra in plic inchis pana la data de 08.03.2013 ora 9.00 la registratura SC SGU Ploiesti din strada Valeni nr. 32 Ploiesti.

      Deschiderea si evaloarea ofertelor se va face la data de 08.03.2013 ora 12 la sediul societatii.

Puteti descarca invitatia de aici.

 


 

 

Autoritatea contractanta S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L, demareaza procedura de selectie oferta in vederea incheierii unui acord cadru - prestari servicii, urmat de contracte subsecvente pentru servicii de , expertize tehnice si verificari pentru fundamentarea proiectelor aferente realizarii obiectivelor de investitii.

          Depunerea ofertelor se face pana la :04.02.2013, ora 10,00, pentru:

       1. Atribuirea serviciilor de expertize tehnice si verificare pentru parcari si drumuri Depunerea ofertelor se face pana la data de 04.02.2013, ora 12:00, pentru

         2. Atribuirea serviciilor de expertize tehnice si verificare pentru rezistenta in domeniul constructiilor.

        Lista documente: Invitatie 1, Invitatie 2. Va stam la dispozitie pentru orice detalii si clarificari prin Serviciul Marketing, Aprovizionare, Achizitii, la tel 0244 52.52.52 int. 127 din cadrul firmei.

 

 

 


 

 

 

INVITATIE

 

 

 

 

            Autoritatea contractanta S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L., va invita sa depuneti oferte pentru prestari servicii furnizare internet, necesare imbunatatirii acestora.

 

 

 

           Cerinte tehnice minim necesare :

 

1.Acces fara fir de banda larga in retelele metropolitan

 

            1.1. frecventa 3.3GHz- 3.65 GHz

 

            1.2  garantare a parametrilor conexiunii

 

            1.3. 5,7,10 MHz Channel Bandwidth

 

2. Acces pe fibra optica in retelele metropolitan

 

            2.1. Banda garantata 50Mb

 

            2.2. Posibilitate VPN intre locatii

 

            2.3. IP fix pe fiecare locatie

 

Operatorii economici participanti vor depune documentatia care va cuprinde :

 

-          Copie C.U.I. – xerocopie certificata pentru conformitate cu originalul

 

           - Certificat privind implementarea si mentinerea unui sistem de management in conformitate cu standardul ISO 9001acordat operatorului economic de un organism de certificare recunoscut- xerocopie certificata pentru conformitate cu originalul

 

-             Informatii generale ale societatii ( adresa sediu societate, obiectul principal de activitate, C.U.I., numar telefon si fax, adresa e-mail, cont bancar, cifra de afaceri pe ultimii 3 ani) – in original

 

-          Oferta financiara si oferta tehnica – in original

 

Criteriul de atribuire : pretul cel mai scazut.

 

     Operatorii economici interesati, vor depune ofertele in plic inchis la Registratura- S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L., din str. Valeni nr.32, Ploiesti, pana la data de 25.01.2013, ora.10.    

Pentru orice alte detalii, va stam la dispozitie la nr. de tel. 0751415022- Sorin Tudorancea.

 

 

 


 

 

 

 

     Autoritatea contractanta S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L, demareaza procedura de selectie oferta in vederea incheierii unui contract de prestari servicii , cu firma specializata, pentru inchirierea unui buldo-excavator, cu operator.

 

Inchirierea buldo- excavatorului este necesara pentru executarea lucrarilor specifice de nivelare in rampa Teleajen.

 

     Caracteristicile tehnice minime pe care ar trebui sa le aiba utilajul, sunt urmatoarele:

 

     - cale rulare-senile,

 

     - masa operationala-minim 19.000 kg

 

     - putere motor -minim 150CP

 

     - cupa-1,5 mc

 

     - latime lama-minim 3 m

 

       Depunerea ofertelor se face pana la data de 24.01.2013, ora 10:00.

 

       Va stam la dispozitie pentru orice detalii si clarificari prin Serviciul Marketing, Aprovizionare, Achizitii, la tel 0244

 

52.52.52 int. 127 din cadrul firmei.

 

 


 

 

Autoritatea contractanta S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L, doreste sa achizitioneze:

 

-       motoferastrau Stihl MST 200                           – 4 buc

 

-       motoferastrau Stihl MST 270                           – 4 buc

 

-       ham Navaho complet                                       – 2 buc

 

-       Grillon Hook 3m                                               – 2 buc

 

-       Casca Elios                                                      – 2 buc

 

-       Carabiniera Jumbo 2500 HMS                         – 6 buc

 

-       Scara aluminiu (3x11 trepte)                            – 3 buc

 

-       Coarda statica 10,5m (productie Romania)     – 200 m

 

-       Aparat foto (cu afisaj data, ora)                        – 1 buc

 

 

 

Depunerea ofertelor se face pana la data de 18.01.2013, ora 10,00.

 

Va stam la dispozitie pentru orice detalii si clarificari prin Compartimentul Marketing, Aprovizionare, Achizitii, la tel 0244 52.52.52 int. 127 din cadrul firmei. 

 

 

 


 

 

 

Autoritatea contractanta S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploieşti S.R.L. organizeaza selecţie de oferta pentru atribuirea contractului dc asigurare de raspundere civila fata de terti pentru mijloacele de transport din cadrul Parcului Auto, cod CPV 66516100-1 "Servicii de asigurare de răspundere civilă auto”

 

Procedura de atribuire a contractului: selecţie de oferte

 

Criteriul de atribuire: preţul cel mai scăzut

 

Documentatia de atribuire: caietul de sarcini, tabelul cu datele de identificare si cartile de indentitate a autovehicolelor sunt atasate la prezenta invitatie. Acest contract trebuie sa acopere acordarea de despagubiri pentru prejudicii directe cauzate tertilor, ca urmare a unor evenimente neprevazute in timpul folosirii mijloacelor de transport de catre angajatii societatii pentru desfasurarea activitatilor.

 

Operatorii economici participanti vor depune documentatia care va cuprinde:

 

Declaraţiile privind neincadrarea in situatiiIe art. 180 si art. 181 din O.U.G. nr.34/2006 se vor completa formularele din anexa.

 

Certificat constator - valabil la data depunerii ofertei - in original, xerocopie certificata pentru conformitate cu originalul sau copie legalizata

 

Certificat de Atestare Fiscala (Direcţia de taxe si Impozite Locale) - acesta sa prezinte situatia datoriilor scadente in luna anterioara celei care se depune oferta - in original, xerocopie certificata pentru conformitate cu originalul sau copie legalizata

 

Certificat de Atestare Fiscala (Agenţia Naţionala de Administrare Fiscala) - acesta sa prezinte situatia datoriilor scadente in luna anterioara celei care se depune oferta - in original, xerocopie certificata pentru conformitate cu originalul sau copie legalizata

 

Informaţii generale ale societatii (adresa sediu, obiectul principal de activitate, număr telefon si fax, cont bancar, cifra de afaceri pe ultimii 3 ani) - se va completa formular din anexa

Autorizaţie Comisia de Supraveghere a Asigurărilor de desfasurare a activitatii in domeniul asigurărilor, in termen de valabilitate - xerocopie certificata pentru conformitate cu originalul sau copie legalizata Oferta financiara - in original

Astfel, va invitam sa depuneţi oferte financiare complete de servicii, in plic închis, pana la data de 21.01.2013 ora 10:00 la Registratura S.C. Servicii de Gospodărire Urbana S.R.L. din Ploieşti, str. Văleni nr. 32, cu menţiunea pe plic "Procedura de selecţie de oferte - Asigurare de răspundere civila fata de terti" si datele de identificare ale societatii, in atentia Compartimentului Marketing. Aprovizionare, Achiziţii.

Pentru alte detalii va stam la dispoziţie prin pers. de contact: dl. Cocan Teodor - Coordonator Parc Auto. tel: 0751.415567.

Lista documentelor: invitatie, caiet sarcini, tabel autovehicole, carti masini 1, carti masini 2.

 

SGU Ploiesti