1 008.jpgPicture 133.jpgPicture 151.jpgPicture 165.jpgtillage2.jpg

Achizitii 2017

Autoritatea contractanta publica ANUNTUL privind consultarea pietei in vederea initierii procedurii de atribuire a contractului de prestari servicii de tiparire si furnizare tichete de masa.

Descarca Anunt

Descarca Anexa

Publicat 22.06.2017


Autoritatea contractanta S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L. organizeaza achizitie directa in vederea achizitionarii de asigurare de raspundere civila fata de terti pentru 4 autovehicule inmatriculate, conform cartilor de identitate a autovehiculelor si a tabelului cu datele de identificare, atasate la prezenta invitatie.

Valabilitatea politelor este dupa cum urmeaza:
PH 43 PMP pana la data de 01.07.2017
PH 44 PMP pana la data de 01.07.2017
PH 12 LNP pana la data de 31.07.2017
PH 12 LNS pana la data de 31.07.2017
Seriile cartilor de identitate se regasesc in tabelul anexat la invitatie.

Polita de asigurare va fi incheiata pentru durata de 12 luni.

Societatile participante vor depune o oferta complete de servicii, pana la data de 21.06.2017, ora 10:00, la adresa de email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.." style="color: #008000;">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Pentru alte detalii va stam la dispozitie prin: Compartimentul Marketing, Aprovizionare. Achizitii telefon 0244 525252 interior 127.
Procedura de atribuire:   cumparare directa prin catalogul electronic SEAP.
Data si ora limita de depunere a ofertelor:     21.06.2017, ora 10:00.

Descarca Invitatia

Descarca CI

Publicat 19.06.2017


Autoritatea contractanta publica ANUNTUL privind consultarea pietei in vederea initierii procedurii de atribuire a contractului de furnizare carburanti auto (benzina fara plumb euro 5 si motorina euro 5). 

Descarca Anunt

Descarca Anexa

Descarca Model contract

Publicat 08.06.2017


     S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L., operator de servicii publice, organizeaza achizitie directa prin catalogul electronic SEAP,  pentru atribuirea contractului de servicii de asigurare de viata/accidente pentru 18  angajati din cadrul Formatiei Taieri Arbori – Compartimentul Spatii Verzi.

Societatile interesate vor depune oferta financiara si datele de identificare ale societatii, pana la data de 30.05.2016 ora 09:00, pe adresa de e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

        Alte detalii le obtineti la Compartimentul Marketing, Aprovizionare, Achizitii al S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L., telefon  0244 525252 interior 127.

Procedura de atribuire:   achizitie directa prin catalogul electronic SEAP

Criteriul de atribuire este ’’pretul cel mai scazut’’.

Data si ora limita de depunere a ofertelor:     30.05.2016, ora 09:00.

Descarca Invitatia

Publicat 29.05.2017


Anunţ

S.C. S.G.U. PLOIESTI S.R.L. Organizeaza  licitatie publica cu strigare

Pentru inchiriere minimagazine  calliope
la data de 07.06.2017– ora 12.00

Ofertele se pot depune in plic inchis pana la data de 07.06.2017,ora 10.00, potrivit cerintelor din caietul de sarcini care se poate cumpara de la sediul S.C. S.G.U.PLOIESTI S.R.L., Str.Valeni, nr. 32 - Compartimentul Parcari.

Relatii: 0244 /525252 - int. 115.


             Autoritatea contractanta S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L. organizeaza achizitie directa prin catalogul electronic S.E.A.P. in vederea atribuirii contractului de prestari servicii de furnizare internet, cod CPV- 72420000-0 – Servicii de dezvoltare de internet ,ce se vor efectua in cursul anului 2017.

             Procedura de atribuire a contractului: achizitie directa prin catalogul electronic S.E.A.P.

Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut

Documentatia de atribuire: Cerintele tehnice minim necesare precizate in INVITATIE,modele de formulare si model de contract de prestari servicii, atasate la INVITATIE.

Valoarea ramasa din BVC 2017, pentru realizarea contractului , pana la 31.12.2017, este 19271 lei fara TVA .

                  Contractul se va derula incepand cu data semnarii lui de ambele parti si va inceta de drept la data de 31.12.2017, cu posibilitatea de prelungire prin act aditional, tinand seama de existenta resurselor financiare alocate cu aceasta destinatie. Prelungirea contractului initial nu poate depasi o durata de 4 luni de la data expirarii duratei initiale de indeplinire a acestuia ,in conformitate cu Art. 165. alin.d) din Hotărârea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contracului de achiziție publica/acordul-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice.
Perioada de valabilitate a ofertei: 30 de zile
Oferte alternative sau partiale : nu se admit

 Invitam operatorii economici interesati sa depuna ofertele in plic inchis, pana la data de…23.05.2017…,ora:10.00 .,la Registratura SC Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti SRL, str. Valeni nr.32,  cu mentiunea pe plic : A NU SE DESCHIDE INAINTE DE : 23.05.2017..,ora:11.30., ,,Servicii de dezvoltare  de internet ’’ si datele de identificare ale societatii.     

Va multumim anticipat pentru interes si participare.

DESCARCA DOCUMENTATIA

Publicat 16.05.2017

 


’’Autoritatea contractanta S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L. organizeaza achizitie directa prin catalogul electronic SEAP pentru achiziţia de prestari servicii de medicina muncii.

Societatile participante vor depune o oferta financiara si oferta tehnica in plic inchis, in vederea participarii la procedura de achizitie directa prin catalogul electronic SEAP, la Registratura S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L., str. Valeni nr. 32, pana la data de 10.05.2017, ora 10:00 cu mentiuneape plic "A nu se deschide inainte de data de 10.05.2017, ora 11:30, servicii de medicina munciisi datele de identificare ale societatii.

Alte detalii le obtineti prin solicitare scrisa de la Compartimentul Marketing, Aprovizionare. Achizitii al S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L., la email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.." style="color: #008000;">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Procedura de atribuire:   achizitie directa prin catalogul electronic SEAP

Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut

Data si ora limita de depunere a ofertelor:     10.05.2017, ora 10:00.

Data si ora de deschidere a ofertelor:       10.05.2017, ora 11:30.

 

Descarca documente licitatie 

Publicat 05.05.2017 


Autoritatea contractanta organizeaza achizitie directa,pentru atribuirea contractului de asigurare de raspundere civila fata de terti (polita) pentru 8 autovehicule inmatriculate din cadrul Parcului Auto.

Valabilitatea politelor este dupa cum urmeaza:

 achiz 2017

Societatile de asigurare interesate vor depune oferta financiara si datele de identificare ale societatiipana la data de 25.04.2017, ora 10:00, la adresa de email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Alte detalii le obtineri de la Compartimentul Marketing, Aprovizionare, Achizitii al S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L., telefon 0244 525252 interior 127.

 Procedura de atribuire:  achizitie directa prin catalogul electronic SEAP

Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut

Data si ora limita de depunere oferte:  25.04.2017, ora 10:00

Descarca documentatie licitatie 

Publicat 20.04.2017

 


S.C. S.G.U. PLOIESTI S.R.L organizeaza licitatie publica cu strigare în vederea închirierii unor suprafeţe de teren din Cimitirul Viisoara -lot nr. 3 si din Cimitirul Eternitatea – lot unic, aflate in concesiunea societatii pentru desfasurarea activitatii de constructii funerare, in data de 24.04.2017, ora 11.00 la sediul din Ploiesti, str. Valeni nr. 32. Caietul de sarcini se poate achizitiona de la Compartimentul Cimitire.

           Relatii suplimentare :  0244/ 525252 - Compartimentul Cimitire. ’’

                                                              Publicat 12.04.2017

 


Autoritatea contractanta organizeaza achizitie directa, pentru atribuirea contractului de asigurare de raspundere civila fata de terti (polita) pentru 4 autovehicule inmatriculate din cadrul Parcului Auto.

Valabilitatea politelor este dupa cum urmeaza:

PH 12 ADP pana la data de 12.04.2017

PH 35 PMP pana la data de 12.04.2017

PH 10 GZT pana la data de 21.04.2017

PH 09 XFL pana la data de 30.04.2017

 

Societatile de asigurare interesate vor depune oferta financiara si datele de identificare ale societatii, pana la data de 06.04.2017, ora 09:00, la adresa de email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

Alte detalii le obtineri de la Compartimentul Marketing, Aprovizionare, Achizitii al S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L., telefon 0244 525252 interior 127.

 

Procedura de atribuire:  achizitie directa prin catalogul electronic SEAP

Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut

 

Data si ora limita de depunere oferte:  06.04.2017, ora 09:00

Descarca documente

 

Publicat 04.04.2017

 


 

 

S.C. SGU PLOIESTI S.R.L. ORGANIZEAZA  LICITATIE PUBLICA CU STRIGARE pentru  inchiriere minimagazine CALLIOPE

            LA DATA DE 05.04.2017– ORA 12.00

                   Ofertele se pot depune in plic inchis pana la data de 05.04.2017,ora 10.00, potrivit cerintelor din caietul de sarcini care se poate cumpara de la sediul s.c. SGU Ploiesti SRL, Str.Valeni, nr. 32 - Compartimentul Parcari.

Relatii:  0244 /525252  - int. 115.

 Publicat 20.03.2017


Autoritatea contractanta organizeaza achizitie directa, pentru atribuirea contractului de asigurare de raspundere civila fata de terti pentru 4 autovehicule inmatriculate din cadrul Parcului Auto.

Valabilitatea politei este pana la data de 14.03.2017.

  Societatile de asigurare interesate vor depune oferta financiara si datele de identificare ale societatiipana la data de 02.03.2017, ora 14:00, la adresa de email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

          Alte detalii le obtineri de la Compartimentul Marketing, Aprovizionare, Achizitii al S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L., telefon 0244 525252 interior 127.

 

Procedura de atribuire:  achizitie directa prin catalogul electronic SEAP

Criteriul de atribuire:     pretul cel mai scazut

 

Data si ora limita de depunere oferte:  02.03.2017, ora 14:00

 

Invitatie 

 

Publicat 28.02.2017


Referitor la procedura de achizitie directa asigurare de raspundere civila fata de terti pentru 3 utilaje multifunctionale neinmatriculate si 1 utilaj multifunctional inregistrat din cadrul Parcului Auto.

Autoritatea contractanta S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L. aduce la cunostinta societatilor de asigurare interesate, modificarea intervenita conform eratei atasata.

Societatile de asigurare interesate vor depune oferta financiara si datele de identificare ale societatii, pana la data de 07.02.2017, ora 14:00, la adresa de email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

Alte detalii le obtineri de la Compartimentul Marketing, Aprovizionare, Achizitii al S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L., telefon 0244 525252 interior 127.

Procedura de atribuire:  achizitie directa prin catalogul electronic SEAP

Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut

Data si ora limita de depunere oferte:  07.02.2017, ora 14:00

Descarca documente

                                                                                                                                 Publicat 06.02.2017

 


 

Autoritatea contractanta organizeaza achizitie directa, pentru atribuirea contractului de asigurare de raspundere civila fata de terti pentru 5 autovehicule inmatriculate, 1 utilaj multifunctional inregistrat si 3 utilaje neinmatriculate multifunctionale din cadrul Parcului Auto.

Societatile de asigurare interesate vor depune oferta financiara si datele de identificare ale societatii, pana la data de 01.02.2017, ora 12:00, la adresa de email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Alte detalii le obtineri de la Compartimentul Marketing, Aprovizionare, Achizitii al S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L., telefon 0244 525252 interior 127.

Procedura de atribuire:  achizitie directa prin catalogul electronic SEAP

Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut

Data si ora limita de depunere oferte:  01.02.2017, ora 12:00

Descarca documente

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Publicat 30.01.2017 


 

 

Autoritatea contractanta organizeaza cumparare directa pentru atribuirea contractului de prestari servicii mentenanta centrala de avertizare si alarmare in caz de incendiu,

situata in parcarea supraterana supraetajata de pe str. Cuza Voda.

Operatorii economici interesati vor depune oferta financiara si oferta tehnica, in plic inchis, pana la data de  26.01.2017, ora 11:00 la Registratura S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L, cu mentiunea pe plic : A NU SE DESCHIDE INAINTE DE 26.01.2017, ora 12:00: Prestari servicii de mentenanta centrala de avertizare si alarmare in caz de incendiu, situata in parcarea supraterana supraetajata de pe str. Cuza Voda si datele de identificare ale societatii.

Alte detalii le obtineri de la Compartimentul Marketing, Aprovizionare, Achizitii al S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L., telefon 0244 525252 interior 127.

Procedura de atribuire:  achizitie directa prin catalogul electronic SEAP

Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut 

Data si ora limita de depunere oferte:  26.01.2017, ora 11:00

Data si ora limita de deschidere oferte: 26.01.2017, ora 12:00

 

Descarca invitatia

Descarca caiet de sarcini

Descarca formulare

Descarca model contract

Publicat 19.01.2017

 


ANUNT

       S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L., operator de servicii publice, intentioneaza sa achizitioneze prin achizitie directa : bocanci , haina vatuita, veste reflectorizante , pentru angajatii din sectoarele de lucru ( Centru, Nord, Vest, Taieri arbori) care desfasoara activitati in spatiile  verzi din Municipiul Ploiesti.

Societatile comerciale interesate vor depune o oferta financiara insotita de imagini (poze) color cu precizarea caracteristicilor tehnice ale produselor, prin email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , pana la data de 25.01.2017, ora 15.00

Alte detalii le obtineti la Compartimentul Marketing, Aprovizionare, Achizitii al S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L., telefon  0244 525252 interior 127 sau email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Descarca anunt

Publicat 19.01.2017


 

 

INVITATIE

Autoritatea contractanta S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L. organizeaza achizitie directa, pentru atribuirea contractului de asigurare de raspundere civila fata de terti pentru 13 autovehicule din cadrul Parcului Auto.

 Codul de clasificare CPV: 66516100-1 ’’Servicii de asigurare de răspundere civilă auto’’

       Procedura de atribuire a contractului:  achizitie directa prin catalogul electronic SEAP.

       Criteriul de atribuire:     pretul cel mai scazut

Documentatia de atribuire: cartile de identitate ale autovehiculelor (in copie xerox) sunt atasate la prezenta invitatie.

Valabilitatea contractului de asigurare de raspundere civila auto RCA: 12 luni.

Perioada de valabilitate a ofertei: 30 zile.

Nu se admit oferte alternative

Contractul de asigurare de raspundere civila auto RCA se va depune la sediul autoritatii contractante in original.

Acest contract trebuie sa acopere acordarea de despagubiri pentru prejudicii directe cauzate tertilor, ca urmare a unor evenimente neprevazute in timpul folosirii autovehiculelor din Parcul Auto, de catre angajatii societatii pentru desfasurarea activitatilor.

  Modul de prezentare a ofertei:

Societatile de asigurare interesate vor depune oferta financiara si datele de identificare ale societatii, pana la data de 18.01.2017, ora 09:00, la adresa de email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Oferta financiara se va depune in original (semnata si scanata).Propunerea financiara va contine preturile pentru fiecare autovehicul in parte si pretul total general. Contractul de asigurare de raspundere civila auto RCA se va încheia în lei, pentru fiecare autovehicul in parte, la preturile  din propunerea financiara.

Ofertele financiare depuse vor fi analizate, stabilindu-se oferta castigatoare cu pretul cel mai scazut.

 Numai oferta cu pretul cel mai scazut va fi invitata sa depuna in original/copie conforma cu originalul, documentele de calificare mentionate mai jos, in plic inchis la Registratura S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L., intr-un termen stabilit.

Daca ofertantul care a avut oferta financiara cu pretul cel mai scazut, nu va depune toate documentele solicitate in termenul stabilit, sau sunt neconforme cu cerintele solicitate, autoritatea contractanta va solicita documentele urmatorului clasat.

Dupa verificarea documentelor depuse si desemnarea societatii de asigurare castigatoare, acesta are obligatia de a incarca oferta in catalogul electronic in S.E.A.P., in maximum 1 zi lucratoare.

Autoritatea contractanta va initia procedura de achizitie in catalogul electronic S.E.A.P. cu operatorul economic a carei oferta a fost declarata castigatoare. 

Anuntul pentru achizita directa a fost publicata si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa: www.e-licitatie – Administrare – Publicitate – Anunturi sub nr. 71044/17.01.2017

Operatorul economic declarat castigator cu oferta cu pretul cel mai scazut, va depune documentatia de calificare care va cuprinde:

-       Informatii generale ale societatii (adresa sediu, obiectul principal de activitate, numar telefon si fax, cont bancar, media cifrei de afaceri globala pe ultimii 3 ani (2014, 2015, 2016),  se va completa formularul nr. 1 anexat prezentei invitatii – in original.

-        Declaratiile privind neincadrarea in situatiile art. 164, art. 165 si art. 167 din Legea nr.98/2016 – se vor completa formularele nr. 2, 3 si 4 anexate prezentei invitatii – in original.

-       Declaratie privind neîncadrarea în prevederile art. 60 (evitarea conflictului de interese) din Legea nr. 98/2016 - se va prezenta formularul nr. 5 insoti de anexa la formular, anexat prezentei invitatii – in original.

-      Certificat constatator - eliberat de Oficiul National al Registrului Comertului sau echivalent, din care sa rezulte obiectul de activitate al operatorului economic. – in original sau xerocopie certificata pentru conformitate cu originalul sau copie legalizata.Informatiile cuprinse in Certificatul Constatator eliberat de Oficiul National al Registrului Comertului, trebuie sa fie reale/valide la data prezentarii acestuia.

-  Autorizatie Comisia de Supraveghere a Asigurărilor de desfasurare a activitatii in domeniul asigurarilor, in termen de valabilitate -  xerocopie certificata pentru conformitate cu originalul sau copie legalizata

         -         Oferta financiara – in original

Alte detalii le obtineti la Compartimentul Marketing, Aprovizionare, Achizitii al S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L., telefon  0244 525252 interior 127.

Va multumim anticipat si in speranta prezentarii unei oferte avantajoase pentru ambele parti, asteptam cu interes participarea societatii dvs.

                  

 

                     Director General,                                                                 Director Economic,

             Donald Nicolae Constantin                                                               Elena Trican

   

Coord.  Comp. Marketing, Aprovizionare, Achizitii,

Intocmit,

Luminita Dimache

 

DESCARCA  CARTI DE IDENTITATE

PUBLICAT 17.01.2017

 


 

ANUNT

S.C. S.G.U. PLOIESTI S.R.L organizeaza licitatie publica cu strigare în vederea închirierii unor suprafeţe de teren din Cimitirul Viisoara - lot nr. 3 si lot nr.4 aflate in concesiunea societatii pentru desfasurarea activitatii de constructii funerare, in data de 26.01.2017, ora 11.00 la sediul din Ploiesti, str. Valeni nr. 32. Caietul de sarcini se poate achizitiona de la Compartimentul Cimitire.

           Relatii suplimentare :  0244/ 525252  - Compartimentul Cimitire.

 

                                                                                            Publicat 10.01.2017

SGU Ploiesti