1 008.jpgPicture 133.jpgPicture 151.jpgPicture 165.jpgtillage2.jpg

    ACHIZITII 2015

 

 

 

S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploieşti S.R.L., operator de servicii publice, organizeaza selecţie de oferte pentru atribuirea contractului de achiziţionare sau închiriere instalatii de iluminat ornamental pentru iluminatul ornamental festiv 2015-2016.

 Valoarea estimata: 130.348,63 lei fara TVA

 Criteriul de atribuire: preţul cel mai scăzut. 

.       Daca se vor primi si oferte de inchiriere si oferte de cumparare se va stabili castigatoare oferta de cumparare chiar daca pretul depaseste cu maxim 10% oferta de inchiriere deoarece societatea noastra va ramane cu materialele achizitionate. 

 

Moneda in care se transmite oferta de pret:            RON (exclusiv   TVA)

 Limba de redactare a ofertei: Romana

 Societatile participante vor depune documentaţia care va cuprinde:

 -       Declaraţiile privind neincadrarea in situatiile art. 180 si art. 181 din O.U.G. nr.34/2006 - se vor completa formularele nr. 2 si 3 din anexa - in original.

 -       Informaţii generale ale societatii (adresa sediu, obiectul principal de activitate, număr telefon si fax, cont bancar, cifra de afaceri pe ultimii 3 ani, numele persoanei desemnate sa semneze contractul) - se va completa formularul nr. 1 din anexa - in original.

 

-       Certificat constatator emis de O.N.R.C. sau echivalent, din care sa rezulte obiectul de

 

activitate al operatorului economic. - in original sau xerocopie certificata pentru conformitate cu originalul sau copie legalizata.                                                                                                         '

 

-       Certificat de Atestare Fiscala (Direcţia de Taxe si Impozite Locale) - acesta sa prezinte situatia datoriilor scadente in luna anterioara celei care se depune oferta - in original sau xerocopie certificata pentru conformitate cu originalul sau copie legalizat

 

-       Certificat de Atestare Fiscala (Direcţia Generala de Finanţe) - acesta sa prezinte situatia datoriilor scadente in luna anterioara celei care se depune oferta - in original, xerocopie certificata pentru conformitate cu originalul sau copie legalizata

 

-       Oferta financiara si Oferta tehnica - in original

Certificate, emise de organisme independente, prin care se atestă faptul că ofertantul are implementat şi menţine anumite standarde: Certificatul ISO 9001:2008 (SR EN ISO 9001:2001), sau echivalent, emis de organisme acreditate, care confirmă certificarea sistemului de management al calităţii

 

Alte detalii le obţineţi la Compartimentul Marketing, Aprovizionare, Achiziţii al S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploieşti S.R.L., telefon 0244 525252 interior 127.

 

 

DESCARCATI DOCUMENTE 


S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L., operator de servicii publice, organizeaza selectie de oferte pentru atribuirea contractului de servicii de inchiriere instalatii de iluminat ornamental pentru iluminatul ornamental festiv 2015-2016.

 Criteriul de atribuire:  pretul cel mai scazut.

Moneda in care se transmite oferta de pret:    RON (exclusiv TVA)

Limba de redactare a ofertei:   Romana

 Societatile participante vor depune documentatia care va cuprinde:

-         Declaratiile privind neincadrarea in situatiile art. 180 si art. 181 din O.U.G. nr.34/2006 – se vor completa formularele nr. 2 si 3 din anexa – in original.

-          Informatii generale ale societatii (adresa sediu, obiectul principal de activitate, numar telefon si fax, cont bancar, cifra de afaceri pe ultimii 3 ani, numele persoanei desemnate sa semneze contractul) – se va completa formularul nr. 1 din anexa – in original.

-          Certificat constatator emis de O.N.R.C. sau echivalent, din care sa rezulte obiectul de activitate al operatorului economic. – in original sau xerocopie certificata pentru conformitate cu originalul sau copie legalizata.

-          Certificat de Atestare Fiscala (Directia de Taxe si Impozite Locale) – acesta sa prezinte situatia datoriilor scadente in luna anterioara celei care se depune oferta – in original sau xerocopie certificata pentru conformitate cu originalul sau copie legalizat

-          Certificat de Atestare Fiscala (Directia Generala de Finante) – acesta sa prezinte situatia datoriilor scadente in luna anterioara celei care se depune oferta – in original, xerocopie certificata pentru conformitate cu originalul sau copie legalizata

-          Oferta financiara si Oferta tehnica – in original

-          Certificate, emise de organisme independente, prin care se atestă faptul că

ofertantul are implementat şi menţine anumite standarde: Certificatul ISO 9001:2008 (SR EN ISO 9001:2001), sau echivalent, emis de organisme acreditate, care confirmă certificarea sistemului de management al calităţii.

Alte detalii le obtineti la Compartimentul Marketing, Aprovizionare, Achizitii al S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L., telefon  0244 525252 interior 127.

 

Drescarcati documente, erata.

 LICITATIE ANULATA CONFORM DECIZIEI NR 469 17.11.2015

 


 

 

 

“S.C. S.G.U. PLOIESTI S.R.L organizeaza licitatie publica cu strigare în vederea închirierii unei suprafeţe de teren din Cimitir Eternitatea – un lot - aflat in concesiunea societatii pentru desfasurarea activitatii de constructii funerare, in data de 16.11.2015, ora 11.00 la sediul din Ploiesti, str. Valeni nr. 32. Caietul de sarcini se poate achizitiona de la Compartimentul Cimitire.

           Relatii  suplimentare :  0244/ 525252  - Compartimentul Cimitire. ’’

 

 

 


 

 

“S.C. S.G.U. PLOIESTI S.R.L organizeaza licitatie publica cu strigare în vederea închirierii unei suprafete construite – LOT 1 – in suprafata de 70.00 m.p. din Cimitirul Viisoara aflat in concesiunea societatii pentru desfasurarea de activitati cu specific, in data de 03.11.2015, ora 10.00 la sediul din Ploiesti, str. Valeni nr. 32. Caietul de sarcini se poate achizitiona de la Compartimentul Cimitire.

           Relatii  suplimentare :  0244/ 525252  - Compartimentul Cimitire. ’’                                                                                      


 

Autoritatea contractanta S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L. operator de servicii publice, intentioneaza sa achizitioneze seminte de plante necesare pentru productia din primavera anului 2016, dupa cum urmeaza in urmatoarele cantitati:

 • Ageratum bleu (pufuleti)– 5000 buc.
 • Begonia frunza rosie ,floare alba (ghetisoara) – 15000 buc.
 • Begonia frunza rosie ,floare roz – 20000 buc
 • Begonia frunza rosie ,floare rosie – 20000 buc
 • Begonia frunza verde ,floare alba – 15000 buc
 • Begonia frunza verde ,floare roz – 20000 buc
 • Begonia frunza verde ,floare rosie – 20000 buc
 • Begonia amestec de culori – 60000 buc
 • Cineraria maritima – 90000 buc
 • Dahlia amestec de culori – 60000 buc
 • Gazania amestec de culori – 50000 buc
 • Salvia splendens  rosie – 30000 buc
 • Salvia splendens mix – 30000 buc
 • Petunia grandiflora alba  - 25000 buc
 • Petunia grandiflora roz  - 25000 buc
 • Petunia grandiflora rosie  - 25000 buc
 • Petunia grandiflora mov  - 25000 buc
 • Petunia grandiflora amestec de culori  - 50000 buc
 • Petunia curgatoare pe culori si mix – 10000 buc
 • Tagetes patula (craite) – galben – 20000 buc
 • Tagetes patula (craite) – grena – 10000 buc
 • Tagetes patula (craite) – portocaliu – 30000 buc
 • Tagetes erecta (craite) – galben – 30000 buc
 • Tagetes erecta (craite) – portocaliu – 40000 buc
 • Coleus (urzicuta) pe culori – 16000 buc
 • Zinnia (cactus) floare mare si batuta– amestec de culori – 65000 buc
 • Zinnia -  floare mica si batuta   – amestec de culori – 1000 buc
 • Limonium vulgare – floarea miresei( alb)– 500 buc
 • Limonium vulgare ( bleu)– 500 buc
 • Limonium sinuatum ( amestec de culori)– 1000 buc
 • Portulaca grandiflora – amestec de culori 15000 buc
 • Helicrhrysum monstrosum – 1000 buc.

Societatile comerciale interesate vor depune o oferta financiara insotita de detalii tehnice si un catalog pentru a putea alege plantele dupa culoare, port si perioada de inflorire, la Registratura S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L., str Valeni nr. 32, Ploiesti sau la adresa de email achizitiipublice @ sguploiesti.ro pana la data de 21.10.2015 ora 10.00.

 Alte detalii le obtineti la Compartimentul Marketing, Aprovizionare, Achizitii al S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L., telefon  0244 525252 interior 127 sau la telefon 0751 415 582 dna Valeria Istrate.

Descarca invitatia 

 

 

Camelia Milena Mirica

Coordonator Compartiment

Compartimentul Marketing Aprovizionare Achizitii

 

S.C. Servicii de Gospodarire Urbana S.R.L.

Tel:0244-525252 Int 127


                    INVITATIE

 

 

           Autoritatea contractanta S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L. operator de servicii publice, intentioneaza sa achizitioneze  servicii de :,, Verificarea si curatarea cosurilor si canalelor de evacuare a gazelor arse aferente , sobelor de teracota, semineelor, precum si curatarea sobelor de teracota’’, codul de clasificare CPV- 90915000-4 Servicii de curăţare a cuptoarelor şi a şemineelor din urmatoarele locatii ale    ,, SC SGU PLOIESTI SRL’’.

       1. Str. Valeni , nr. 32 ,

       2. Pepiniera Ecologica  Nord (langa Spitalul Judetean Prahova), str. Gageni nr. 101

       3. Cimitir Mihai Bravu, Str. Mihai Bravu nr. 226

       4. Cimitir Eternitatea,  Str. Gheorghe  Petrescu nr. 26

    Criteriul de atribuire:  pretul cel mai scazut.

   Moneda in care se transmite oferta de pret:   RON (exclusiv TVA)

   Termen de plata:  60 de zile de la data emiterii facturii .

   Limba de redactare a ofertei:   Romana 

Cerinte:

1 - Prestatorul se obligă să presteze serviciile prevazute de legislatia nationala in domeniu, sa elibereze ,, ADEVERINTA DE COSERIT’’, conform normelor de prevenire si stingerea incendiilor, dupa incheierea procesului verbal de receptie a lucrarii.Garantia lucrarii- 12 luni in conditiile de utilizare conform normelor de prevenire si stingere a incendiilor .

2 –  Prestatorul va emite un deviz de lucrari , semnat si aprobat de ambele parti.

3 - Serviciile vor fi prestate in urma incheierii unui contract de prestari servicii si emiterii unei Comenzi de catre beneficiar.   

4- Prestatorul va transmite Graficul de lucrari, semnat si aprobat de ambele parti.

Societatile comerciale interesate vor depune o oferta financiara insotita de Autorizatie  ASFOCH- Asociatia hornarilor, constructorilor de cosuri de fum si seminee,  valabila la data depunerii ofertei, la Registratura S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L., str Valeni nr. 32, Ploiesti sau la adresa de email achizitiipublice @ sguploiesti.ro pana la data de 15.10.2015 ora 14.00.

 Alte detalii le obtineti la Compartimentul Marketing, Aprovizionare, Achizitii al S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L., telefon  0244 525252 interior 127 . 

Descarca Invitatia

 


 

Autoritatea contractanta S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L. operator de servicii publice, intentioneaza sa achizitioneze arbori si arbusti necesari producerii materialului dendrologic, dupa cum urmeaza:
1.TAXUS BACCATA – 200 BUC.
2.THUJA OCC. SMARAGD – 600 BUC.
3.THUJA PLICATA CAN CAN – 200 BUC.
4. THUJA OCC.YELLOW RIBBON – 400 BUC
5. THUJA AUREA NANA – 300 BUC.
6. THUJA OCC.PIRAMILDALIS – 400 BUC.
7.PICEA NIGRA – STROBUS - 500 BUC.
8. PINUS NIGRA NANA – 200 BUC.
9.JUNIPERUS MED.OLD GPLD – 200 BUC.
10.JUNIPERUS SQUAMATA BLUE ALPS – 200 BUC.
11. CUPRESSOCYPARIS LEYLANDI – 500 BUC.
12.CHAMENCYPARIS P.SUNGOLD – 500 BUC.
13.CHAMENCYPARIS LAWSONIANA CRE – 600 BUC.
14.CHAMENCYPARIS COLUMNARIS – 600 BUC.
15.MAGNOLIA STELATA – 50 BUC
16. MAGNOLIA SUSAN – 50 BUC.
17.BERBERIS THUMBERGI – 200 BUC.
18.COTONEASTER DAMMERI – 200 BUC.
19. ABIES CONCOLOCOLOR – 500 BUC.
20. ABIES ALBA – 500 BUC.
21. COTINUS - 300 BUC.
22. BETULA PENDULA – 500 BUC.
23. PRUNUS CERASIFERA – 400 BUC.
24. ACER PLATANOIDES – 400 BUC.
25 .FRASINUS VARIEGATA – 500 BUC.
26. DIVERSE SPECII – 1000 BUC. –
In functie de ofertele primite si de suma diponibila prevazuta in buget ,vom alege speciile necesare.
Materialul dendrologic trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
- Materialul sa indeplinesca conditiile fitosanitare conform normelor in vigoare
- La livrare materialul sa fie insotit de certificat de calitate
Cerinte:
- Este de preferat ca oferta sa fie insotita de catalog de prezentare
- Firmele ofertante sa fie certificate ca distribuitori autorizati
Termen de livrare: se va preciza in oferta transmisa, la Magazia centrala a S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L. din str. Mircea cel Batran nr. 81 Ploiesti.
Transportul: se va specifica daca este inclus in pret.
Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut.
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON (exclusiv TVA)
Termen de plata: 60 de zile de la data emiterii facturii si receptia marfii.
Limba de redactare a ofertei: Romana
Societatile comerciale interesate vor depune o oferta financiara insotita de detalii tehnice si un catalog pentru a vizualiza plantele, la Registratura S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L., str Valeni nr. 32, Ploiesti sau la adresa de email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. pana la data de 14.10.2015 ora 10.00.
Alte detalii le obtineti la Compartimentul Marketing, Aprovizionare, Achizitii al S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L., telefon 0244 525252 interior 127 sau la telefon 0751 415582 D-na Valeria Istrate – Coordonator Compartiment Sera si Pepiniera.
Camelia Milena Mirica
Coordonator Compartiment
Compartimentul Marketing Aprovizionare Achizitii
S.C. Servicii de Gospodarire Urbana S.R.L.
Tel:0244-525252 Int 127

Descarca Invitatie

 


 

 

“S.C. S.G.U. PLOIESTI S.R.L organizeaza licitatie publica cu strigare în vederea închirierii unor suprafeţe de teren din Cimitir Eternitatea – un lot - aflat in concesiunea societatii pentru desfasurarea activitatii de constructii funerare, in data de 15.10.2015, ora 09.00 la sediul din Ploiesti, str. Valeni nr. 32. Caietul de sarcini se poate achizitiona de la Compartimentul Cimitire.

 

           Relatii  suplimentare :  0244/ 525252  - Compartimentul Cimitire. ’’ 

 

            “S.C. S.G.U. PLOIESTI S.R.L organizeaza licitatie publica cu strigare în vederea închirierii unor suprafeţe de teren din Cimitirul Mihai Bravu - lot nr.1 ; lot nr.2 ; lot nr.3 ; lot nr.4, aflate in concesiunea societatii pentru desfasurarea activitatii de constructii funerare, in data de 15.10.2015, ora 10.00 la sediul din Ploiesti, str. Valeni nr. 32. Caietul de sarcini se poate achizitiona de la Compartimentul Cimitire.

 

           Relatii  suplimentare :  0244/ 525252  - Compartimentul Cimitire. ’’

S.C. S.G.U. PLOIESTI S.R.L organizeaza licitatie publica cu strigare în vederea închirierii unor suprafeţe de teren din Cimitirul Viisoara - lot nr. 1 ; lot nr.2 ; lot nr.4 ; lot nr.5 ; lot nr.6 aflate in concesiunea societatii pentru desfasurarea activitatii de constructii funerare, in data de 15.10.2015, ora 13.00 la sediul din Ploiesti, str. Valeni nr. 32. Caietul de sarcini se poate achizitiona de la Compartimentul Cimitire.

           Relatii  suplimentare :  0244/ 525252  - Compartimentul Cimitire. ’’  

 


 

S.C. S.G.U. PLOIESTI S.R.L organizeaza licitatie publica cu strigare în vederea închirierii unor suprafeţe de teren din Cimitirul Viisoara  lot nr. 1, lot nr. 2, lot nr. 4, lot nr. 5 si lot nr. 6 aflate in concesiunea societatii pentru desfasurarea activitatii de constructii funerare, in data de 05.10.2015, ora 13.00 la sediul din Ploiesti, str. Valeni nr. 32. Caietul de sarcini se poate achizitiona de la Compartimentul Cimitire.

           Relatii  suplimentare :  0244/ 525252  - Compartimentul Cimitire.  

LICITATIE ANULATA

 


 

S.C. S.G.U. PLOIESTI S.R.L organizeaza licitatie publica cu strigare în vederea închirierii unor suprafeţe de teren din Cimitir Eternitatea – un lot - aflat in concesiunea societatii pentru desfasurarea activitatii de constructii funerare, in data de 05.10.2015, ora 09.00 la sediul din Ploiesti, str. Valeni nr. 32. Caietul de sarcini se poate achizitiona de la Compartimentul Cimitire.

           Relatii  suplimentare :  0244/ 525252  - Compartimentul Cimitire.     

LICITATIE ANULATA

 


 

 

S.C. S.G.U. PLOIESTI S.R.L organizeaza licitatie publica cu strigare în vederea închirierii unor suprafeţe de teren din Cimitirul Mihai Bravu - lot nr. 1, lot nr. 2, lot nr. 3 si lot nr. 4, aflate in concesiunea societatii pentru desfasurarea activitatii de constructii funerare, in data de 05.10.2015, ora 10.00 la sediul din Ploiesti, str. Valeni nr. 32. Caietul de sarcini se poate achizitiona de la Compartimentul Cimitire.

           Relatii  suplimentare :  0244/ 525252  - Compartimentul Cimitire. 

LICITATIE ANULATA

 


 

S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L., operator de servicii publice, intentioneaza sa achizitioneze ingrasaminte organice (turba, mranita, pamant frunze), necesara ca substrat de cultura pentru producerea materialului saditor (rasaduri anuale si bienale, plante pentru jardiniere). Aceste ingrasaminte organice trebuie sa contina turba neagra si blonda si substraturi sterile pentru flori, destinata inradacinarii butasilor si repicarii rasadurilor de plante (anuale si bienale), arbori si arbusti in rasadnita.

 

Mentionam ca plantele noastre nu beneficiaza de udare automata.

 

 Cantitatea necesara pentru :

 

-           Turba pentru tras la ghiveci = 150.000 litri

 

-           Turba pentru semanat si butasi = 26.000 litri 

 

Caracteristici tehnice :

 

-          amestec de turba blonda (70%) si turba neagra (30%)

 

-          produse sterile

 

-          granulatie 10 – 40 mm cu 30% argila, specifica destinatiei (inradacinat butasi, etc)

 

-          continut in NPK si microelemente (1 – 1,5 kg/mc)

 

-          aditivat cu agenti de udare

 

-          PH 5,5 – 6,5

 

-          umiditate 5 – 15%

 

-          ambalaj - baloti de mare capacitate (5.000 – 6.000 litri) 

 

Termen de garantie de minimum 12 luni, atestat prin documentele de certificare a cantitatii.

Livrarea se va face la sediul societatii S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L. din str. Mircea cel Batran nr. 81 Ploiesti – Magazia centrala

Descarcati Invitatia

 


 

S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L., operator de servicii publice, intentioneaza sa achizitioneze butasi inradacinati de pelargonium, necesari producerii plantelor la zone verzi pentru primavara anului 2016, dupa cum urmeaza:

 -        Pelargonium peltatum (alb) = 3.000 buc

-          Pelargonium peltatum (rosu) = 3.000 buc

-          Pelargonium peltatum (amestec) = 2.000 buc

-          Pelargonium zonale (amestec) = 600 buc

Alte detalii le obtineti la Compartimentul Marketing, Aprovizionare, Achizitii al S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L., telefon  0244 525252 interior 127 sau email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..">.

Descarcati Documentatia

 


 

S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L., operator de servicii publice, organizeaza selectie de oferte pentru atribuirea contractului de furnizare  banci de odihna din  lemn pe cadru metalic , cod CPV 39113600-3 “Bănci”.

In baza H.C.L. 47/12.02.2015, pozitia B.2.,  privind aprobarea bugetului local al Municipiului Ploiesti pe anul 2015, S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L. trebuie sa achizitioneze  195 (69+126) bucati banci  ce se vor monta in locatiile: zona Vest = 26 buc., zona Nord = 21 buc., zona Sud = 5 buc., zona Mihai Bravu = 10 buc., zona Malu Rosu = 7 buc., la locurile de joaca 2 buc./loc x 63 locuri.

Societatile comerciale vor depune oferta in plic inchis, in vederea participarii la procedura de „selectie de oferte”, la Registratura S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L., str Valeni nr. 32, Ploiesti, pana la data de .10.08.2015 ora 12.00 cu mentiunea pe plic ’’A nu se deschide inainte de data de . 10.08.2015 ora 13.00:   si datele de identificare ale societatii.

DESCARCATI DOCUMENTATIA


 

INVITATIE

 

          Autoritatea contractanta S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L. operator de servicii publice, intentioneaza sa incheie un contract de prestari servicii de service imprimante, achizitie cartuse toner si reincarcare cartuse pentru imprimantele din dotarea societatii.

 

Termen de livrare: maximum 3 zile de la comanda si 24 ore in caz de urgenta la Magazia centrala a S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L. din str. Mircea cel Batran nr. 81 Ploiesti.

 

                Transportul:  se va specifica daca este inclus in pret.

 

                Criteriul de atribuire:  pretul cel mai scazut.

 

                Moneda in care se transmite oferta de pret:   RON (exclusiv TVA)

 

                Termen de plata:  60 de zile de la data emiterii facturii si receptia marfii.

 

                Limba de redactare a ofertei:   Romana

 

Invitam operatorii economici interesati sa depuna ofertele in plic inchis, in vederea participarii la procedura de „selectie de oferte”, la Registratura S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L., Str Valeni nr 32, pana la data de 15.07.2015, ora 10:00.

Pentru orice alte detalii, va stam la dispozitie la nr. de tel. 0728224455- Sorin Tudorancea

 

Descarcati caiet sarcini, invitatie, formulare.

 


 

INVITATIE

 

          

’’S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L., operator de servicii publice, organizeaza selectie de oferte pentru atribuirea contractului de prestari servicii de asigurare răspundere civilă faţă de terţi

 

Societatile comerciale vor depune oferta in plic inchis, in vederea participarii la procedura de „selectie de oferte”, la Registratura S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L., str Valeni nr. 32, Ploiesti, pana la data de 29.06.2015 ora 09:00 cu mentiunea pe plic ’’A nu se deschide inainte de data de 29.06.2015 ora 11:00:  servicii de asigurare răspundere civilă faţă de terţi si datele de identificare ale societatii.

 

Procedura de atribuire:   cumparare directa

 

Criteriul de atribuire este ’’pretul cel mai scazut"

Data si ora limita de depunere a ofertelor:  29.06.2015, ora 09:00.

Data si ora de deschidere a ofertelor: 29.06.2015, ora 11:00.’’

Descarca Documentatia

 

 


 

        Autoritatea contractanta S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L. operator de servicii publice, intentioneaza sa incheie un contract de prestari servicii de service imprimante, achizitie cartuse toner si reincarcare cartuse pentru imprimantele din dotarea societatii.

 

         Produsele trebuie sa fie insotite de urmatoarele documente:

 

-              factura fiscala

 

-              aviz de însoţire a mărfii

 

-              certificat de calitate

 

-              declaratii de conformitate EC

 

-              certificat de garantie

 

-              specificatii privind conditiile de pastrare, utilizare, manipulare,

 

pentru asigurarea garantiei produsului in conditii de siguranta

 

       Ofertantul raspunde de calitatea produselor livrate.

 

       Termen de livrare: maximum 3 zile de la comanda si 24 ore in caz de urgenta la Magazia centrala a S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L. din str. Mircea cel Batran nr. 81 Ploiesti.

 

               Transportul:  se va specifica daca este inclus in pret.

 

               Criteriul de atribuire:  pretul cel mai scazut.

 

               Moneda in care se transmite oferta de pret:   RON (exclusiv TVA)

 

               Termen de plata:  60 de zile de la data emiterii facturii si receptia marfii.

 

               Limba de redactare a ofertei:   Romana

 

              Invitam operatorii economici interesati sa depuna ofertele in plic inchis, in vederea participarii la procedura de "selectie de oferte", la Registratura S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L., Str Valeni nr 32, pana la data de 23.06.2015, ora 10:00.

 

               Pentru orice alte detalii, va stam la dispozitie la nr. de tel.0244525252-int 125 Compartiment Informatica - Sorin Tudorancea 

                Descarca Documentatia

 


 

              S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L., operator de servicii publice, organizeaza selectie de oferte pentru atribuirea contractului de livrare plasa bordurata zincata si plasa STM, pentru lucrarile executate de catre institutie.

             Se intenţionează achiziţionarea produselor cuprinse in Anexa nr. 1 la Caietul de sarcini, anexat la prezenta invitatie.       

             Criteriul de atribuire:  pretul cel mai scazut. Moneda in care se transmite oferta de pret:   RON (exclusiv TVA) Limba de redactare a ofertei:   Romana Caiet de sarcini cu Anexa nr. 1 si Formulare - anexate la prezenta invitatie.

           Societatile comerciale vor depune oferta in plic inchis, in vederea participarii la procedura de "selectie de oferte", la Registratura S.C.Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L., str Valeni nr. 32, Ploiesti, pana la data de 19.06.2015 ora 09:00 cu mentiunea pe plic ''A nu se deschide inainte de data de 19.06.2015 ora 10:00 :  livrare plasa bordurata zincate si plasa STM2" si datele de identificare ale societatii.

          Alte detalii le obtineti la Compartimentul Marketing, Aprovizionare, Achizitii al S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L., telefon 0244 525252 interior 127.

            Descarca Documentatie

 


 

          ’’S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L., operator de servicii publice, organizeaza selectie de ofertepentru atribuirea contractului de pietris si nisip, pentru lucrarile executate de catre institutie.’’ 

 

Societatile comerciale vor depune oferta in plic inchis, in vederea participarii la procedura de „selectie de oferte”, la Registratura S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L., str Valeni nr. 32, Ploiesti, pana la data de 12.06.2015 ora 09:00 cu mentiunea pe plic ’’A nu se deschide inainte de data de 12.06.2015 ora 10:00:  pietris si nisip si datele de identificare ale societatii

Procedura de atribuire:   cumparare directa 

Criteriul de atribuire este ’’pretul cel mai scazut’’ 

Data si ora limita de depunere a ofertelor:    12.06.2015, ora 09:00. 

Data si ora de deschidere a ofertelor: 12.06.2015, ora 10:00.’’

Descarca documente formulare

SELECTIE OFERTA ANULATA !

 

 


 

Autoritatea contractanta S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L. intentioneaza sa incheie un contract de prestari servicii pentru efectuarea unei expertize tehnice extrajudiciare care sa aiba ca obiectiv: sa verifice si sa stabileasca daca spatiul de 241 mp. din incinta Cimitirul Bolovani prevazut in Anexa 1 la H.C.L. nr. 190/2003 este acelasi cu spatiul inchiriat de S.C. Roma Emil Alexandru S.R.L. prin Contractului de inchiriere nr. 6891/22.10.1998, respectiv cu cel identificat in planul cadastral al cimitirului.

 

                Moneda in care se transmite oferta de pret:   RON (exclusiv TVA)

                Limba de redactare a ofertei:   Romana

 

Societatile comerciale interesate vor depune oferta la adresa de email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. pana la data de 22.05.2015 ora 10:00.

Criteriul de atribuire:  pretul cel mai scazut.

 

Descarca INVITATIA

 

 

 


 

 

S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L., operator de servicii publice, organizeaza selectie de oferte pentru atribuirea contractului de servicii de asigurare de viata/accidente pentru 20 de angajati din cadrul Formatiei Taieri Arbori.

 

Riscurile si sumele asigurate/persoana asigurata sunt urmatoarele:

 

1.       Deces din accident : suma asigurata : 20.000 ron

 

2.       Deces ca urmare a unei boli : suma asigurata : 1.000 ron

 

3.       Invaliditate permanenta ca urmare a unui accident : suma asigurata : 20.000 ron

 

4.       Interventii chirurgicale ca urmare a unui accident : suma asigurata : 10.000 ron

 

5.       Spitalizare ca urmare a unui accident : suma asigurata : 100 ron/zi

 

 Criteriul de atribuire:  pretul cel mai scazut.

 

Moneda in care se transmite oferta de pret:   10.000 RON (exclusiv TVA)

 

Limba de redactare a ofertei:   Romana

 

Societatile de asigurare vor depune o oferta completa de servicii, in plic inchis, in vederea participarii la procedura de „selectie de oferte”, la Registratura S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L., str Valeni nr. 32, pana la data de 12.05.2015 ora 11:00 cu mentiunea pe plic ’’A nu se deschide inainte de data de 12.05.2015 ora 14:00:  servicii de asigurare de viata/accidente pentru 20 de angajati din cadrul Formatiei Taieri Arbori si datele de identificare ale societatii.

 

DESCARCA DOCUMENTE

 


 

 

Autoritatea contractanta S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L. organizeaza selectie de oferte in vederea atribuirii contractului de servicii de auditare financiara , avand in vedere ca incepand cu exercitiul financiar al anului 2014, S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L. indeplineste doua din conditiile prevazute la art.3(1) din O.M.F.P. 3055/2009, fiind necesara auditarea situatiilor financiare aferente acestuia, Cod CPV 79212100-4- ,,Servicii de auditare financiară”.

   Procedura de atribuire a contractului: selectie de oferte

   Criteriul de atribuire:    pretul cel mai scazut

   Valoare estimata achizitie: 20.000 lei fara TVA respectiv 24.800 lei cu TVA inclus

               Documentatia de atribuire:   caietul de sarcini si formularele sunt atasate la prezenta invitatie.

Astfel, va invitam sa depuneti oferte financiare complete, in plic inchis, pana la data de 07.05.2015 , ora 10:00 la Registratura S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L, cu mentiunea pe plic : A NU SE DESCHIDE INAINTE DE 07.05.2015, ora 12:00: Servicii de auditare financiara si datele de identificare ale societatii, in atentia Compartimentului Marketing, Aprovizionare, Achizitii.

DESCARCA DOCUMENTE

 


 INVITATIE

 

 

S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L., operator de servicii publice, organizeaza selectie de oferte pentru atribuirea contractului de pentru achiziţie materiale electrice, pentru lucrarile executate de catre institutie.

 

                Se intenţionează achiziţionarea produselor cuprinse in Anexa nr. 1 la Caietul de sarcini, anexat la prezenta invitatie.       

 

 

 

Criteriul de atribuire:  pretul cel mai scazut.

 

Moneda in care se transmite oferta de pret:   RON (exclusiv TVA)

 

Limba de redactare a ofertei:   Romana

 

Caiet de sarcini si Anexa nr. 1 – anexate la prezenta invitatie.

 

Societatile comerciale vor depune oferta in plic inchis, in vederea participarii la procedura de „selectie de oferte”, la Registratura S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L., str Valeni nr. 32, Ploiesti, pana la data de 14.05.2015 ora 10:00 cu mentiunea pe plic ’’A nu se deschide inainte de data de 14.05.2015 ora 12:00 :  pentru achiziţie materiale electrice si datele de identificare ale societatii.

Descarcati documente

 


 

INVITATIE

 

S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L., operator de servicii publice, organizeaza selectie de oferte pentru atribuirea contractului de livrare plasa bordurata zincata si plasa STM, pentru lucrarile executate de catre institutie.

 

                Se intenţionează achiziţionarea produselor cuprinse in Anexa nr. 1 la Caietul de sarcini, anexat la prezenta invitatie.       

 

 

 

Criteriul de atribuire:  pretul cel mai scazut.

 

Moneda in care se transmite oferta de pret:   RON (exclusiv TVA)

 

Limba de redactare a ofertei:   Romana

 

Caiet de sarcini si Anexa nr. 1 – anexate la prezenta invitatie.

 

Societatile comerciale vor depune oferta in plic inchis, in vederea participarii la procedura de „selectie de oferte”, la Registratura S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L., str Valeni nr. 32, Ploiesti, pana la data de 13.05.2015 ora 10:00 cu mentiunea pe plic ’’A nu se deschide inainte de data de 13.05.2015 ora 12:00 :  livrare plasa bordurata zincata si plasa STM2 si datele de identificare ale societatii.

     Descarcati documente

SELECTIE DE OFERTE ANULATA

 

 


 

 

 

INVITATIE

 

           S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L., operator de servicii publice, organizeaza selectie de oferte pentru atribuirea contractului de livrare lacuri si vopsele, pentru lucrarile executate de catre institutie.

 

                Se intenţionează achiziţionarea produselor cuprinse in Anexa nr. 1 la Caietul de sarcini, anexat la prezenta invitatie.       

 

Criteriul de atribuire:  pretul cel mai scazut.

 

Moneda in care se transmite oferta de pret:   RON (exclusiv TVA)

 

Limba de redactare a ofertei:   Romana

 

Caiet de sarcini si Anexa nr. 1 – anexate la prezenta invitatie.

Societatile comerciale vor depune oferta in plic inchis, in vederea participarii la procedura de „selectie de oferte”, la Registratura S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L., str Valeni nr. 32, Ploiesti, pana la data de 12.05.2015 ora 10:00 cu mentiunea pe plic ’’A nu se deschide inainte de data de 12.05.2015 ora 12:00 :  livrare lacuri si vopsele si datele de identificare ale societatii.

                         Descarcati documente

 

 


 

INVITATIE

 

 

         S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L., operator de servicii publice, organizeaza selectie de oferte pentru atribuirea contractului de pentru achiziţie pietris si nisip , pentru lucrarile executate de catre institutie.

                Se intenţionează achiziţionarea produselor cuprinse in Anexa nr. 1 la Caietul de sarcini, anexat la prezenta invitatie.       

 Criteriul de atribuire:  pretul cel mai scazut.

Moneda in care se transmite oferta de pret:   RON (exclusiv TVA)

Limba de redactare a ofertei:   Romana

Caiet de sarcini si Anexa nr. 1 – anexate la prezenta invitatie.

Societatile comerciale vor depune oferta in plic inchis, in vederea participarii la procedura de „selectie de oferte”, la Registratura S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L., str Valeni nr. 32, Ploiesti, pana la data de 11.05.2015 ora 10:00 cu mentiunea pe plic ’’A nu se deschide inainte de data de 11.05.2015 ora 12:00 :  pentru achiziţie pietris si nisip si datele de identificare ale societatii.

Descarcati documente

SELECTIE DE OFERTE ANULATA

 


 

INVITATIE

 

 

’’S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L., operator de servicii publice, organizeaza selectie de oferte pentru atribuirea contractului de materiale sanitare, pentru lucrarile executate de catre institutie.’’

 

 

 

Societatile comerciale vor depune oferta in plic inchis, in vederea participarii la procedura de „selectie de oferte”, la Registratura S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L., str Valeni nr. 32, Ploiesti, pana la data de 07.05.2015 ora 09:00 cu mentiunea pe plic ’’A nu se deschide inainte de data de 07.05.2015 ora 10:00:  materiale sanitare” si datele de identificare ale societatii.

 

Procedura de atribuire:   selectie de oferte

 

Criteriul de atribuire este ’’pretul cel mai scazut’’

 

Data si ora limita de depunere a ofertelor:      07.05.2015, ora 09:00.

 

Data si ora de deschidere a ofertelor: 07.05.2015, ora 10:00.’’

 

Descarcati documente.

SELECTIE DE OFERTE ANULATA

 

 

 


 

 

 

INVITATIE

 

’’S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L., operator de servicii publice, organizeaza selectie de oferte pentru atribuirea contractului de materiale de constructii, pentru lucrarile executate de catre institutie.’’

 

 

 

Societatile comerciale vor depune oferta in plic inchis, in vederea participarii la procedura de „selectie de oferte”, la Registratura S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L., str Valeni nr. 32, Ploiesti, pana la data de 08.05.2015 ora 09:00 cu mentiunea pe plic ’’A nu se deschide inainte de data de 08.05.2015 ora 10:00:  materiale de constructii” si datele de identificare ale societatii.

 

Procedura de atribuire:  selectie de oferta

 

Criteriul de atribuire este ’’pretul cel mai scazut’’

 

Data si ora limita de depunere a ofertelor:      08.05.2015, ora 09:00.

 

Data si ora de deschidere a ofertelor: 08.05.2015, ora 10:00.’’

 

Descarcati documente.

SELECTIE DE OFERTE ANULATA

 

 

 

 


 

 

INVITATIE

 

 

S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L., operator de servicii publice, intentioneaza sa achizitioneze urmatoarele materiale :

- 1.050 kg vopsea marcaj rutier culoarea alb;

-      50 kg vopsea marcaj rutier culoarea galben ;

-    240 kg vopsea clorcauciuc culoarea albastru – nuanta bleau deschis;

-    500 kg vopsea marcaj rutier culoarea rosu;

-    500 l diluant pentru vopsea de marcaj rutier ;

-      58 l diluant pentru vopsea clorcauciuc.

Transportul:  se va specifica daca este inclus in pret.

                Criteriul de atribuire:  pretul cel mai scazut.

                Moneda in care se transmite oferta de pret:   RON

                Termen de plata:  30 de zile de la data emiterii facturii si receptia marfii.

                Limba de redactare a ofertei:   Romana

Societatile comerciale interesate vor depune o oferta financiara insotita de detalii tehnice, la Registratura S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L., str Valeni nr. 32, Ploiesti sau la adresa de email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. pana la data de 30.04.2015 ora 10:00.

Descarcati invitatie.

 

 

 


ANULAT

INVITATIE

 

Autoritatea contractanta S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L. organizeaza selectie de oferte in vederea atribuirii contractului de servicii de auditare financiara , avand in vedere ca incepand cu exercitiul financiar al anului 2014, S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L. indeplineste doua din conditiile prevazute la art.3(1) din O.M.F.P. 3055/2009, fiind necesara auditarea situatiilor financiare aferente acestuia, Cod CPV 79212100-4- ,,Servicii de auditare financiară”.

   Procedura de atribuire a contractului: selectie de oferte

   Criteriul de atribuire:    pretul cel mai scazut

   Valoare estimata achizitie: 20.000 lei fara TVA respectiv 24.800 lei cu TVA inclus

               Documentatia de atribuire:   caietul de sarcini si formularele sunt atasate la prezenta invitatie.

 

Astfel, va invitam sa depuneti oferte financiare complete, in plic inchis, pana la data de 05.05.2015 , ora 10:00 la Registratura S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L, cu mentiunea pe plic : A NU SE DESCHIDE INAINTE DE 05.05.2015, ora 12:00: Servicii de auditare financiara si datele de identificare ale societatii, in atentia Compartimentului Marketing, Aprovizionare, Achizitii.

Descarca documente.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

INVITATIE

 

 

’’Autoritatea contractanta S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L. organizeaza cerere de oferte pentru achiziţia materiale pentru iluminat, pentru iluminatul stradal din Mun.Ploiesti.

 

       Societatile participante vor depune o oferta completa, in plic inchis in vederea participarii la procedura de „cerere de oferte" la Registratura S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L., str. Valeni nr. 32, pana la data de 04.05.2015, ora 10:00 cu mentiunea pe plic "A nu se deschide inainte de data de 04.05.2015, ora 12:00, materiale pentru iluminat  si datele de identificare ale societatii, in atentia Compartimentului Marketing, Aprovizionare, Achizitii.’’

 

       Alte detalii le obtineti la Compartimentul Marketing, Aprovizionare. Achizitii al S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L., telefon 0244 525252 interior 127.

 

 Procedura de atribuire:   cerere de oferte

 

Criteriul de atribuire este ’’oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic’’.

 

Data si ora limita de depunere a ofertelor:      04.05.2015, ora 10:00.

 

Data si ora de deschidere a ofertelor:       04.05.2015, ora 12:00.

 

 Nr. invitatie de participare    372861/21.04.2015.

 

DOCUMENTATIE LICITATIE

 

 


 

Autoritatea contractanta S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L. organizeaza procedura de selectie de oferte in vederea atribuirii contractului de prestari ,, servicii de dezvoltare internet’’, cod CPV- 72420000-0 , ce se vor efectua in cursul anului 2015.

Valoarea estimata a contractului, pe durata anului 2015, este de 50.000 lei (fara TVA ).

Cerinte tehnice minim necesare :

Acces pe fibra optica in retelele metropolitan

2.1. Banda garantata 150 Mb

2.2. Posibilitate VPN intre locatii

2.3. IP fix pe fiecare locatie

Pentru locatiile: Str. Mihai Bravu nr.226; str. Eroilor nr.52; str. Constantin Brezeanu nr.14; str. Petrescu Gheorghe nr.39; str. Titu Maiorescu nr.14; str. Catinei nr.17; str. Buna Vestire nr.33; str. Gageni nr.101, Str.Valeni nr.32; Str. Valeni nr.1-3,bl.33k; Str. Mircea cel Batran nr.81.

 

Invitam operatorii economici interesati sa depuna ofertele in plic inchis, in vederea participarii la procedura de „selectie de oferte”, la Registratura S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L., Str Valeni nr. 32, pana la data de 27.04.2015 ora 09:00.

     Pentru orice alte detalii, va stam la dispozitie la nr. de tel. 0728224455- Sorin Tudorancea

Va multumim anticipat pentru interes si participare.

INVITATIE,    FORMULARE

 


 

INVITATIE

 

 

Autoritatea contractanta S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L. operator de servicii publice, intentioneaza sa achizitioneze :

 

Utilaje agricole , cod CPV - 16000000-5,

 

Utilaje agricole şi forestiere pentru pregătirea sau cultivarea solului , cod CPV - 16100000-6

 

Utilaje agricole sau forestiere specializate , cod CPV – 16100000-1 ,

 

Instrumente manuale de măsurare a lungimilor , cod CPV - 38330000-7, necesare pentru dotarea compartimenelor specializate din cadrul SGU. Ploiesti, direct pe loturi, dupa cum urmeaza:

 

 

ATOMIZOR STIHL SR 430– 1 BUC.

 

MOTOFIERASTRAU CU LANT ( DRUJBA) STIHL MS 200 T = 6 BUC.

 

MOTOFIERASTRAU CU LANT ( DRUJBA) STIHL MS 270 = 6 BUC. + 3 BUC.= 9 BUC.

 

MOTOFIERASTRAU MS 171 = 1 BUC .

 

MOTOFIERASTRAU CU LANT ( DRUJBA) MS 230 = 1 BUC

 

MOTOCOASA (TRIMER) STIHL FS 87     = 4 BUC.

 

MASINA DE TUNS GARD VIU ( SEKATOR) STIHL HS 45 = 3 BUC

 

MOTOCOASA (TRIMER)   STIHL FS 360 C-E DM 300-3    = 11 BUC.

 

MOTOCOASA ( TRIMER ) STIHL FS 130 = 2 BUC.

 

MOTOCULTOR CU ACCESORII - 2 buc.

 

MOTOCULTOR - 3 buc.

 

ROATA DE MASURAT DISTANTE CU AFISAJ DIGITAL = 2 buc.

 

Societatile comerciale interesate vor trimite oferta financiara insotita de detalii tehnice, caracteristici, scan la document distribuitor autorizat, la adresa: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , pana la data de 22.04.2015.

 

Alte detalii le obtineti la Compartimentul Marketing, Aprovizionare, Achizitii al S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L., telefon  0244 525252 interior 127.

 

         Va multumim.        

Descarcati  INVITATIA           

 

 


 

INVITATIE  

 

Autoritatea contractanta S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L. organizeaza selectie de oferte in vederea atribuirii contractul de servicii de medicina muncii, in conformitate cu  prevederile art. 25 (2) din Legea securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006 in care se stipuleaza ca ,,supravegherea sanatatii lucratorilor este asigurata prin medici de medicina muncii", cod CPV 85147000-1 „Servicii de medicina muncii".

 1. Procedura de atribuire a contractului:  selectie de oferte
 2. Criteriul de atribuire:   pretul cel mai scăzut pe tip de analiză.

c Valoare estimata achizitie: 50.000 lei fara  TVA

Documentatia de atribuire:  invitatia, caietul de sarcini si formularele sunt atasate la prezenta invitatie.

 

Descarcati INVITATIA , CAIET SARCINI, FORMULARE,  FISA EXAMINARE

 


 

INVITATIE

 

Autoritatea contractanta S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L. organizeaza procedura de selectie de oferte in vederea atribuirii contractului de prestari ,, servicii de dezvoltare internet’’, cod CPV- 72420000-0 , ce se vor efectua in cursul anului 2015.

Valoarea estimata a contractului, pe durata anului 2015, este de 50.000 lei (fara TVA ).

Cerinte tehnice minim necesare :

Acces pe fibra optica in retelele metropolitan

2.1. Banda garantata 150 Mb

2.2. Posibilitate VPN intre locatii

2.3. IP fix pe fiecare locatie

Pentru locatiile: Str. Mihai Bravu nr.226; str. Eroilor nr.52; str. Constantin Brezeanu nr.14; str. Petrescu Gheorghe nr.39; str. Titu Maiorescu nr.14; str. Catinei nr.17; str. Buna Vestire nr.33; str. Gageni nr.101, Str.Valeni nr.32; Str. Valeni nr.1-3,bl.33k; Str. Mircea cel Batran nr.81.

 

Invitam operatorii economici interesati sa depuna ofertele in plic inchis, in vederea participarii la procedura de „selectie de oferte”, la Registratura S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L., Str Valeni nr. 32, pana la data de 17.04.2015 ora 09:00.

     Pentru orice alte detalii, va stam la dispozitie la nr. de tel. 0728224455- Sorin Tudorancea

Va multumim anticipat pentru interes si participare.

 

Descarcati Formulare, invitatie.  

LICITATIE ANULATA

 


 

INVITATIE

 

 

’’Autoritatea contractanta S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L. operator de servicii publice, intentioneaza sa achizitioneze seminte de plante bienale necesare pentru productia  toamna 2015 - primavara 2016, dupa cum urmeaza in urmatoarele cantitati:

 

-          Viola mix - floare mare = 120.000 buc

 

-          Viola galben – floare mare = 9.000 buc

 

-          Viola grena - floare mare = 9.000 buc

 

-          Viola alb – floare mare = 7.000 buc

 

-          Viola albastru - floare mare = 9.000 buc

 

-          Viola portocaliu – floare mare = 9.000 buc

 

-          Bellis mix – floare mare = 38.000 buc

 

-          Bellis alb - floare mare = 25.000 buc

 

-          Bellis rosu – floare mare = 28.000 buc

 

-          Bellis roz - floare mare = 20.000 buc

 

-          Miosotis mix = 20.000 buc

 

-          Miosotis alb = 20.000 buc

 

-          Miosotis albastru = 50.000  buc

 

-          Miosotis roz = 30.000 buc

 

-          Brasicca oleraceae – 4 varietati = 8.000 buc

 

 

 

Societatile comerciale interesate vor depune o oferta financiara insotita de detalii tehnice si un catalog pentru a putea alege plantele dupa culoare, port si perioada de inflorire, la Registratura S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L., str Valeni nr. 32, Ploiesti sau la adresa de email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    pana la data de 15.04.2015 ora 12:00.

 

Alte detalii le obtineti la Compartimentul Marketing, Aprovizionare. Achizitii al S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L., telefon 0244 525252 interior 127 sau la telefon 0751 415582 dna. Valeria Istrate.

 

Procedura de atribuire:   cumparare directa

 

 

 

Criteriul de atribuire este ’’pretul cel mai scazut’’

 

 

 

Data si ora limita de depunere a ofertelor:      15.04.2015, ora 12:00.’’

Descarcati invitatie

 

 

 

 


 

 

INVITATIE

 

 

 

’’Autoritatea contractanta S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L. intentioneaza sa achizitioneze  samanta de gazon.  

 

 

 

Societatile interesate vor depune o oferta financiara insotita de detalii tehnice, la Registratura S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L., str. Valeni nr. 32 sau la adresa de email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it."> This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , pana la data de 13.02.2015, ora 13:00 .

 

Alte detalii le obtineti la Compartimentul Marketing, Aprovizionare. Achizitii al S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L., telefon 0244 525252 interior 127.

 

Procedura de atribuire:   cumparare directa

 

 

 

Criteriul de atribuire este ’’pretul cel mai scazut’’

 

 

 

Data si ora limita de depunere a ofertelor:      13.02.2015, ora 13:00.’’

 

Descarcati invitatie.

 

 

 

 


 

 

INVITATIE

 

 

  Autoritatea contractanta S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L. intentioneaza sa achizitioneze  urmatoarele:

 

-          butasi crisanthenum pentru ghiveci (tufanica)

 

-          butasi crisanthenum pentru flori taiate

 

 

 

Societatile interesate vor depune o oferta financiara insotita de detalii tehnice si un catalog pentru a putea alege plantele dupa culoare, port si perioada de inflorire, la Registratura S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L., str. Valeni nr. 32 sau la adresa de email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , pana la data de 13.02.2015, ora 10:00 .

 

Alte detalii le obtineti la Compartimentul Marketing, Aprovizionare. Achizitii al S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L., telefon 0244 525252 interior 127 sau la telefon 0751 415582 dna. Valeria Istrate – Coordonator Compartiment Sera si Pepiniera.

 

Procedura de atribuire:   cumparare directa

 

 

 

Criteriul de atribuire este ’’pretul cel mai scazut’’

 

 

 

Data si ora limita de depunere a ofertelor:      13.02.2015, ora 10:00.

 

Descarcati invitatie.

 

 


 

INVITATIE

 

Autoritatea contractanta S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L. intentioneaza sa achizitioneze  rasaduri de lisianthus, necesari pentru productia 2015.

 

Societatile interesate vor depune o oferta financiara insotita de detalii tehnice si un catalog pentru a vizualiza plantele, la Registratura S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L., str. Valeni nr. 32 sau la adresa de email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , pana la data de 13.02.2015, ora 12:00 .

Alte detalii le obtineti la Compartimentul Marketing, Aprovizionare. Achizitii al S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L., telefon 0244 525252 interior 127 sau la telefon 0751 415582 dna. Valeria Istrate – Coordonator Compartiment Sera si Pepiniera.

Procedura de atribuire:   cumparare directa

 

Criteriul de atribuire este ’’pretul cel mai scazut’’

 

Data si ora limita de depunere a ofertelor:      13.02.2015, ora 12:00.

 

Descarca Invitatie.

 

 

 


 

’’Referitor la achizitia de ingrasaminte organice - turba pentru tras la ghiveci autoritatea contractanta S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L. aduce la cunostinta operatorilor economici o modificare la invitatia publicata.’’  

Descarcati aici


INVITATIE

 

 

 

Autoritatea contractanta S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L. intentioneaza sa achizitioneze  ingrasaminte organice - turba pentru tras la ghiveci, necesara pentru producerea materialului saditor pentru primavara 2015.

 

 

 

Societatile interesate vor depune o oferta financiara insotita de detatii tehnice la Registratura S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L., str. Valeni nr. 32 sau la adresa de email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it."> This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    pana la data de 05.02.2015, ora 14:00 .

 

Alte detalii le obtineti la Compartimentul Marketing, Aprovizionare. Achizitii al S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L., telefon 0244 525252 interior 127 sau la telefon 0751 415582 dna. Valeria Istrate – Coordonator Compartiment Sera si Pepiniera.

 

Procedura de atribuire:   cumparare directa

 

 

 

Criteriul de atribuire este ’’pretul cel mai scazut’’

 

 

Data si ora limita de depunere a ofertelor:      05.02.2015, ora 14:00.

 

Descarcati invitatie.

 

 

 

SGU Ploiesti