1 008.jpgPicture 133.jpgPicture 151.jpgPicture 165.jpgtillage2.jpg

ANUNT

 

 


 

 

 

INVITATIE

 

 

 

 

            Autoritatea contractanta S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L., va invita sa depuneti oferte pentru prestariservicii furnizare internet, necesare imbunatatirii acestora.

 

 

 

           Cerinte tehnice minim necesare :

 

1.Acces fara fir de banda larga in retelele metropolitan

 

            1.1. frecventa 3.3GHz- 3.65 GHz

 

            1.2  garantare a parametrilor conexiunii

 

            1.3. 5,7,10 MHz Channel Bandwidth

 

2. Acces pe fibra optica in retelele metropolitan

 

            2.1. Banda garantata 50Mb

 

            2.2. Posibilitate VPN intre locatii

 

            2.3. IP fix pe fiecare locatie

 

Operatorii economici participanti vor depune documentatia care va cuprinde :

 

-          Copie C.U.I. – xerocopie certificata pentru conformitate cu originalul

 

           - Certificat privind implementarea si mentinerea unui sistem de management in conformitate cu standardul ISO 9001acordat operatorului economic de un organism de certificare recunoscut- xerocopie certificata pentru conformitate cu originalul

 

-             Informatii generale ale societatii ( adresa sediu societate, obiectul principal de activitate, C.U.I., numar telefon si fax, adresa e-mail, cont bancar, cifra de afaceri pe ultimii 3 ani) – in original

 

-          Oferta financiara si oferta tehnica – in original

 

Criteriul de atribuire : pretul cel mai scazut.

 

     Operatorii economici interesati, vor depune ofertele in plic inchis la Registratura- S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L., din str. Valeni nr.32, Ploiesti, pana la data de 25.01.2013, ora.10.    

Pentru orice alte detalii, va stam la dispozitie la nr. de tel. 0751415022- Sorin Tudorancea.

 

 

 


 

 

 

 

     Autoritatea contractanta S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L, demareaza procedura de selectie oferta in vederea incheierii unui contract de prestari servicii , cu firma specializata, pentru inchirierea unui buldo-excavator, cu operator.

 

Inchirierea buldo- excavatorului este necesara pentru executarea lucrarilor specifice de nivelare in rampa Teleajen.

 

     Caracteristicile tehnice minime pe care ar trebui sa le aiba utilajul, sunt urmatoarele:

 

     - cale rulare-senile,

 

     - masa operationala-minim 19.000 kg

 

     - putere motor -minim 150CP

 

     - cupa-1,5 mc

 

     - latime lama-minim 3 m

 

       Depunerea ofertelor se face pana la data de 24.01.2013, ora 10:00.

 

       Va stam la dispozitie pentru orice detalii si clarificari prin Serviciul Marketing, Aprovizionare, Achizitii, la tel 0244

 

52.52.52 int. 127 din cadrul firmei.

 

 


 

 

Autoritatea contractanta S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L, doreste sa achizitioneze:

 

-       motoferastrau Stihl MST 200                           – 4 buc

 

-       motoferastrau Stihl MST 270                           – 4 buc

 

-       ham Navaho complet                                       – 2 buc

 

-       Grillon Hook 3m                                               – 2 buc

 

-       Casca Elios                                                      – 2 buc

 

-       Carabiniera Jumbo 2500 HMS                         – 6 buc

 

-       Scara aluminiu (3x11 trepte)                            – 3 buc

 

-       Coarda statica 10,5m (productie Romania)     – 200 m

 

-       Aparat foto (cu afisaj data, ora)                        – 1 buc

 

 

 

Depunerea ofertelor se face pana la data de 18.01.2013, ora 10,00.

 

Va stam la dispozitie pentru orice detalii si clarificari prin Compartimentul Marketing, Aprovizionare, Achizitii, la tel 0244 52.52.52 int. 127 din cadrul firmei. 

 

 

 

 


 

 

 

Autoritatea contractanta S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploieşti S.R.L. organizeaza selecţie de oferta pentru atribuirea contractului dc asigurare de raspundere civila fata de terti pentru mijloacele de transport din cadrul Parcului Auto, cod CPV 66516100-1 "Servicii de asigurare de răspundere civilă auto”

 

Procedura de atribuire a contractului: selecţie de oferte

 

Criteriul de atribuire: preţul cel mai scăzut

 

Documentatia de atribuire: caietul de sarcini, tabelul cu datele de identificare si cartile de indentitate a autovehicolelor sunt atasate la prezenta invitatie. Acest contract trebuie sa acopere acordarea de despagubiri pentru prejudicii directe cauzate tertilor, ca urmare a unor evenimente neprevazute in timpul folosirii mijloacelor de transport de catre angajatii societatii pentru desfasurarea activitatilor.

 

Operatorii economici participanti vor depune documentatia care va cuprinde:

 

Declaraţiile privind neincadrarea in situatiiIe art. 180 si art. 181 din O.U.G. nr.34/2006 se vor completa formularele din anexa.

 

Certificat constator - valabil la data depunerii ofertei - in original, xerocopie certificata pentru conformitate cu originalul sau copie legalizata

 

Certificat de Atestare Fiscala (Direcţia de taxe si Impozite Locale) - acesta sa prezinte situatia datoriilor scadente in luna anterioara celei care se depune oferta - in original, xerocopie certificata pentru conformitate cu originalul sau copie legalizata

 

Certificat de Atestare Fiscala (Agenţia Naţionala de Administrare Fiscala) - acesta sa prezinte situatia datoriilor scadente in luna anterioara celei care se depune oferta - in original, xerocopie certificata pentru conformitate cu originalul sau copie legalizata

 

Informaţii generale ale societatii (adresa sediu, obiectul principal de activitate, număr telefon si fax, cont bancar, cifra de afaceri pe ultimii 3 ani) - se va completa formular din anexa

Autorizaţie Comisia de Supraveghere a Asigurărilor de desfasurare a activitatii in domeniul asigurărilor, in termen de valabilitate - xerocopie certificata pentru conformitate cu originalul sau copie legalizata Oferta financiara - in original

Astfel, va invitam sa depuneţi oferte financiare complete de servicii, in plic închis, pana la data de 21.01.2013 ora 10:00 la Registratura S.C. Servicii de Gospodărire Urbana S.R.L. din Ploieşti, str. Văleni nr. 32, cu menţiunea pe plic "Procedura de selecţie de oferte - Asigurare de răspundere civila fata de terti" si datele de identificare ale societatii, in atentia Compartimentului Marketing. Aprovizionare, Achiziţii.

Pentru alte detalii va stam la dispoziţie prin pers. de contact: dl. Cocan Teodor - Coordonator Parc Auto. tel: 0751.415567.

Lista documentelor: invitatie, caiet sarcini, tabel autovehicole, carti masini 1, carti masini 2.

 

 


 

 

Autoritatea contractanta S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L, doreste sa achizitioneze un aparat alcooltest profesional( cu imprimanta).

Depunerea ofertelor se face pana la data de 17.01.2012, ora 12,00.

Va stam la dispozitie pentru orice detalii si clarificari prin Compartimentul Marketing, Aprovizionare, Achizitii, la tel 0244 52.52.52 int. 127 din cadrul firmei. 

 

 


 

 

Autoritatea contractanta S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L., organizeaza selectie de oferte pentru atribuirea contractului de servicii de asigurare cladiri si continut pentru Stadion Ilie Oana, avand sediul in Ploiesti, strada Stadionului, nr. 26, cod CPV 66515200-5 ’’Servicii de asigurare a bunurilor’’.

Astfel, va invitam sa depuneti oferte complete de servicii, in plic inchis, pana la data de 15.01.2013, ora 10:00 la Registratura S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L, cu mentiunea pe plic A nu se deschide inainte de 15.01.2013 ora 10:00: ”servicii de asigurare cladiri si continut pentru Stadion Ilie Oana si datele de identificare ale societatii, in atentia Compartimentului Marketing, Aprovizionare, Achizitii.

 

Alte detalii le obtineti la Compartimentul Marketing, Aprovizionare, Achizitii al S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L., telefon  0244 525252 interior 127.

Puteti descarca documentatia de aici.

 

 


 

 

 

Autoritatea contractanta S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploieşti S.R.L. organizeaza selecţie de oferte in vederea atribuirii contractul de servicii de medicina muncii, in conformitate cu prevederile art. 25 (2) din Legea securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006 in care se stipuleaza ca "supravegherea sanatatii lucratorilor este asigurata prin medici de medicina muncii", cod CPV 85147000-1 „Servicii de medicina muncii".

Astfel, va invitam sa depuneţi oferte financiare complete, in plic inchis, pana la data de 11.01.2013 ora 10:00 la Registratura S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploieşti S.R.L. cu menţiunea pe plic A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE 11.01.2013 ora 10:00 "Medicina muncii" si datele de identificare ale societatji in atentia Compartimentului Marketing. Aprovizionare. Achiziţii.

Lista documentelor: invitatie, formular 1, formular 2, formular 3, caiet de sarcini 1, caiet de sarcini 2, caiet de sarcini 3.

 


 

     ANULATA

Autoritatea contractanta S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L, organizeaza selectie de oferta pentru atribuirea contractului de servicii de asigurare cladiri si continut pentru Stadion Ilie Oana, avand sediul in Ploiesti, Strada Stadionului, nr.26, cod CPV 66515200-5 “Servicii de asigurare a bunurilor”

 

    Operatorii economici interesati vor prezenta ofertacompletade servicii, in plic inchis, la Registratura S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L., din strada Valeni, Nr.32, Ploiesti, pana la data de 20.12.2012, ora 10:00


Va stam la dispozitie pentru orice detalii si clarificari prin Compartimentul Marketing, Aprovizionare, Achizitii, la nr.tel. 0244 52.52.52 int. 127 din cadrul firmei.


Puteti descarca documentele de aici

 


 

 

     Autoritatea contractanta S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L, organizeaza procedura de selectie de oferta pentru atribuirea contractului de prestari servicii I.T. si softwere, necesare bunei functionary a site-ului cat si a serviciului de e-mail.

   Operatorii economici interesati vor depune ofertele in plic inchis la Registratura S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L., din strada Valeni, Nr.32, Ploiesti, pana la data de 18.12.2012, ora 10:00

    Va stam la dispozitie pentru orice detalii si clarificari prin Compartimentul Marketing, Aprovizionare, Achizitii, la nr.tel. 0244 52.52.52 int. 127 din cadrul firmei.


Puteti descarca documentele de aici

 


 

 

       Autoritatea contractanta S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L, organizeaza selectie de oferta pentru atribuirea conttactului de asiguare de raspundere civila fata de terti pentru mijloace de transport conform tabelului si a cartilor de identitate a autovehicolelor atasate prezentei invitatii.

     Acest contract trebuie sa acopere acordarea de despagubiri pentru prejudicii directe cauzate tertilor, ca urmare a unor evenimente neprevezute in timpul folosirii mijloacelor de transport de catre angajatii societatii

 

     Unitatea de service pentru care se opteaza trebuie sa fie acreditata si sa efectueze service in judetul Prahova.

 

      Depunerea ofertelor se face pana la data de17.12.2012, ora 10:00.

 

   Va stam la dispozitie pentru orice detalii si clarificari prin Compartimentul Marketing, Aprovizionare, Achizitii, la nr.tel. 0244 52.52.52 int. 127 din cadrul firmei.

Puteti descarca documentele de aici (invitatie) copie taloane

 


  

Autoritatea contractanta S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L, demareaza procedura de selectie de oferte in vederea achizitionarii: servicii de service pentru 33buc. case de marcat fiscale marca DATECS DP50D.

     Ofertantii interesati sa participe trebuie sa detina unitate de service care este inclusa in reteaua distribuitorului autorizat S.C. Informedia Cash Systems S.R.L. Ploiesti.

     Unitatea de service pentru care se opteaza trebuie sa fie acreditata si sa efectueze service in judetul Prahova.

      Depunerea ofertelor se face pana la data de 07.12.2012, ora 10:00.

   Va stam la dispozitie pentru orice detalii si clarificari prin Compartimentul Marketing, Aprovizionare, Achizitii, la nr.tel. 0244 52.52.52 int. 127 din cadrul firmei.

       


 

  Autoritatea contractanta SC SGU Ploieşti SRL organizeaza procedura de selecţie de oferte in vederea arendarii unor terenuri agricole dispuse pe mai multe parcele. 

Astfel va rugam sa depuneţi oferta in plic inchis pana la data de 07.12.2012 ora 10 la registratura SC SGU Ploieşti SRL din strada Văleni, nr.32 Ploieşti. Deschiderea si evaluarea ofertelor se va face la data de 07.12.2012 ora 11 la sediul societatii.

Puteti desccarca invitatia in format electronic de aici.

 


 

 

       Autoritatea contractanta S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploieşti S.R.L. organizeaza selecţie de oferta in vederea atribuirii contractului de prestări servicii de închiriere de vehicule industriale pentru servicii de deszăpezire: 5 sararite cu capacitatea de 20 tone si 5 sararite cu capacitatea de 7,5 tone, acestea fiind necesare activitatii de deszăpezire si de combatere a poleiului prin imprastierea de material antiderapant cu utilaje specifice, cod CPV 90620000-9 - "Servicii de deszăpezire".

 

       Contractul de prestări servicii se va derula pe baza de comanda ferma din partea achizitorului, Incepand cu data semnării acestuia si se incheie de drept la data de 31.03.2013.

 

     Preţul va fi exprimat in lei/ora de funcţionare si va reprezenta preţul ofertat către S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploieşti S.R.L. la data respectiva.

 

        Operatorii economici participanţi vor depune documentaţia care va cuprinde:

 

      Informaţii generale ale societatii (adresa sediu societate, obiectul principal de Activitate, număr telefon si fax, cont bancar, cifra de afaceri pe ultimii 3 ani).

 

     Declaraţie referitoare la utilaje, instalaţiile, echipamente tehnice de care poate dispune ofertantul pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului. Se va face dovada deţinerii (închiriere sau proprietate) utilajelor necesare realizarii lucrărilor din prezenta invitatie.

 

      Oferta financiara si oferta tehnica.

 

      Având in vedere aceste daje, va invitam sa depuneţi oferta in plic inchis pana la data de 30.11.2012, ora 10:00 la Registratura S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploieşti S.R.L. din str. Văleni nr 32, Ploieşti.

 

      Va stam la dispozitie pentru orice detalii si clarificari prin Serviciul Marketing, Aprovizionare, Achizitii, la tel 0244 52.52.52 int. 127 din cadrul firmei.

              Puteti descarca invitatia de aici.

 

 


 

 

        Autoritatea contractanta S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L, demareaza procedura de selectie oferta in vederea achizitionarii urmatoarelor materiale necesare pentru sera:

          -  Pelargonium peltatum butasi = 7.000 buc

          -  Pelargonium zonale butasi = 1.300 buc

          -  Lisianthus rasad = 3.000 buc

        Depunerea ofertelor se face pana la data de 05.11.2012, ora 12:00.

      

        Va stam la dispozitie pentru orice detalii si clarificari prin Serviciul Marketing, Aprovizionare, Achizitii, la tel 0244 52.52.52 int. 127 din cadrul firmei.

Autoritatea contractanta S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploieşti S.R.L. organizeaza selecţie de oferta in vederea atribuirii contractului de prestări servicii de închiriere de vehicule industriale pentru servicii de deszăpezire: 5 sararite cu capacitatea de 20 tone si 5 sararite cu capacitatea de 7,5 tone, acestea fiind necesare activitatii de deszăpezire si de combatere a poleiului prin imprastierea de material antiderapant cu utilaje specifice, cod CPV 90620000-9 - "Servicii de deszăpezire".

Contractul de prestări servicii se va derula pe baza de comanda ferma din partea achizitorului, Incepand cu data semnării acestuia si se incheie de drept la data de 31.03.2013.

Preţul va fi exprimat in lei/ora de funcţionare si va reprezenta preţul ofertat către S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploieşti S.R.L. la data respectiva.

Operatorii economici participanţi vor depune documentaţia care va cuprinde:

Informaţii generale ale societatii (adresa sediu societate, obiectul principal de Activitate, număr telefon si fax, cont bancar, cifra de afaceri pe ultimii 3 ani).

Declaraţie referitoare la utilaje, instalaţiile, echipamente tehnice de care poate dispune ofertantul pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului. Se va face dovada deţinerii (închiriere sau proprietate) utilajelor necesare realizarii lucrărilor din prezenta invitatie.

Oferta financiara si oferta tehnica.

 Având in vedere aceste daje, va invitam sa depuneţi oferta in plic inchis pana la data de 30.11.2012, ora 10 :00 la Registratura S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploieşti S.R.L. din str. Văleni nr 32, Ploieşti.

 

SGU Ploiesti