Raportul anual al comitetului de nominalizare si remunerare S.C. SERVICII DE GOSPODARIRE URBANA S.R.L. PLOIESTI