Autoritatea contractanta S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L. organizeaza achizitie directa prin catalogul electronic SEAP, in vederea achizitionarii de asigurare de raspundere civila fata de terti pentru 50 autovehicule inmatriculate + 3 utilaje + 2 utilaje neinmatriculate, conform cartilor de identitate a autovehiculelor atasate la prezenta invitatie.

La toate cele 50 autovehicule inmatriculate + 3 utilaje neinmatriculate + 2 utilaje inregistrat valabilitatea politelor este conform tabelului atasat la invitatia de participare.

Politele de asigurare va fi incheiata pentru durata de 12 luni.

Societatile participante vor depune o oferta complete de servicii, pana la data de 17.01.2018, ora 11:00, la adresa de email: achizitiipublice@sguploiesti.ro.

 

Pentru alte detalii va stam la dispozitie prin Compartimentul Marketing, Aprovizionare. Achizitii telefon 0244 525252 interior 127.

Procedura de atribuire:   cumparare directa prin catalogul electronic SEAP.

Data si ora limita de depunere a ofertelor:     17.01.2018, ora 11:00

 

 

Descarca cartile de identitate ale autovehiculelor

Descarca invitatia

ERATA

Autoritatea contractanta S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L. aduce la cunostinta societatilor de asigurare interesate, modificarea intervenita conform eratei atasata.

Alte detalii le obtineri de la Serviciul Comercial, Achizitii, Urmarire Contracte al S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L., telefon 0244 525252 interior 127.