Hotărârea Adunării Generale a Asociaților nr. 08 din 13.05 2019