Convocare a Adunarii Generale Ordinara a Asociatilor in data de 04.11.2019