S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L. recruteaza – agent de securitate interventie

S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L. recruteaza personal in perioada 27.03.2017 – 30.03.2017 in vederea ocuparii a 3 (trei) posturi de agent de securitate interventie, (cod COR 541406), pe durata nedeterminata, norma intreaga, in cadrul Compartimentului Paza.

Concursul se va sustine in data de 31.03.2017, ora 10, la sediul S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L., str. Valeni, nr. 32.

Conditii/aptitudini profesionale:

 • sa aiba varsta de cel putin 18 ani;
 • sa fie apt medical pentru exercitarea functiei;
 • sa nu aiba antecedente penale pentru infractiuni savarsite cu intentie;
 • atestat de exercitare a profesiei de agent de paza si ordine/dovada ca provin din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala;
 • cunoasterea Legii nr. 333/2003 si H.G. nr. 301/2012 privind paza obiectivelor;
 • rezistenta la efort fizic si intelectual, sa dovedeasca punctualitate, corectitudine, rapiditate in gandire, putere de concentrare si memorare.

Activitati desfasurate:

 • paza obiectivelor, bunurilor si valorilor din cadrul postului incredintat.

Acte necesare pentru recrutare:

 • cerere de participare la concurs (formular tip);
 • copie buletin/carte de identitate;
 • adeverinta medicala din care sa reiasa ca este apt din punct de vedere medical pentru exercitarea functiei;
 • atestat de exercitare a profesiei de agent de paza si ordine/dovada ca provin din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala si copii alte acte studii;
 • cazier judiciar;
 • copie carnet de munca sau alte adeverinte din care sa reiasa vechimea in specialitate;

Documentele se vor depune la Comp. Resurse Umane pana la data de 30.03.2017, ora 16.

Informatii suplimentare se pot obtine la tel. 0244/525252, int.118, Compartimentul Resurse Umane.