Autoritatea contractanta S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L. organizeaza cerere de oferte/procedura simplificata pentru achizitia de carburanti auto (benzina fara plumb euro 5 si motorina euro 5).

Societatile interesate sa participe vor depune o oferta completa, in plic inchis, in vederea participarii la procedura de cerere de oferte/procedura simplificata, la Registratura S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L. str. Valeni, nr. 32, Ploiesti, pana la data de 11.10.2017, ora 10:00, cu mentiunea pe plic ’’A nu se deschide inainte de data de 11.10.2017, ora 12:00 – carburanti auto’’ si datele de identificare ale societatii, in atentia Compartimentului Marketing, Aprovizionare, Achizitii.

Alte detalii le obtineri de la Compartimentul Marketing, Aprovizionare, Achizitii al S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L., telefon 0244 525252 interior 127.

Procedura de atribuire:  cerere de oferte/procedura simplificata

Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut

Data si ora limita de depunere oferte:  11.10.2017, ora 10:00

Data si ora limita de deschidere oferte: 11.10.2016, ora 12:00

Nr. invitatie de participare:  414372/27.09.2017.