Achizitie directa prin catalogul electronic SICAP

Autoritatea contractanta S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L. organizeaza achizitie directa prin catalogul electronic SICAP, in vederea atribuirii contractului de prestari servicii de evaluare de risc la securitatea fizica privind paza obiectivelor, bunurilor si protectia persoanelor.

Societatile comerciale interesate vor depune oferta financiara si oferta tehnica, in plic inchis, pana la data de  24.04.2019, ora 13:00 la Registratura S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L, cu mentiunea pe plic : A NU SE DESCHIDE INAINTE DE 24.04.2019, ora 14:00 ”Servicii de evaluare de risc la securitatea fizica privind paza obiectivelor, bunurilor si protectia persoanelor si datele de identificare ale societatii.

Procedura de atribuire:   achizitie directa prin catalogul electronic S.I.C.A.P.

Criteriul de atribuire este ’’pretul cel mai scazut’’.

Data si ora limita de depunere a ofertelor:    24.04.2019, ora 13:00.

Data si ora de deschid;ere a ofertelor:       24.04.2019, ora 14:00.

Descarcati documente: achizitie