Autoritatea contractanta S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L. intentioneaza sa achizitioneze prestarea serviciilor juridice de consultanta, de asistenţa şi de reprezentare, pentru un numar de 8 dosare, aprobate prin H.C.L. nr. 1 din 30.01.2018 modificat si completat prin HCL nr.145/25.04.2018.

Descarca CAIET DE SARCINI

Descarca ANUNT

Descarca CONTRACT DE ASISTENTA

Descarca FORMULARE

Descarca Erata