Achizitie servicii de internet

Documentatia necesara:

1.Invitație_Furnizare servicii Internet

2.Furnizor servicii Internet_Cerințe tehnice

3.Furnizare servicii Internet_model contract

4.Furnizare servicii Internet_Formulare

5.Furnizare servicii Internet_Acord privind confidentialitatea datelor cu caracter personal