Achizitii pentru prestarea de servicii juridice de consultanta, de asistenţa şi de reprezentare: ANULAT

Autoritatea contractanta S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L. intentioneaza sa achizitioneze prestarea serviciilor juridice de consultanta, de asistenţa şi de reprezentare, pentru un numar de 8 dosare, aprobate prin H.C.L. nr. 1 din 30.01.2018.

Modul de prezentare a ofertei:  ofertele se vor depune in plic inchis la Registratura SC Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti SRL din Ploiesti, str. Valeni nr. 32, sau se pot transmite in format scanat/pdf la adresa de email achizitiipublice@sguploiesti.ro pana la data de 03.04.2018, ora 15:00

Descarca documente: ANUNT ,CAIET SARCINI,  CONTRACT DE ASISTENTA JURIDICA,FORMULARE