Achizitii pentru prestarea de servicii juridice de consultanta, de asistenţa şi de reprezentare ANULAT

Autoritatea contractanta S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L. intentioneaza sa achizitioneze prestarea serviciilor juridice de consultanta, de asistenţa şi de reprezentare, pentru un numar de 8 dosare, aprobate prin H.C.L. nr. 1 din 30.01.2018.

                 Modul de prezentare a ofertei:  ofertele se vor depune in plic inchis la Registratura SC Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti SRL din Ploiesti, str. Valeni nr. 32, sau se pot transmite in format scanat/pdf la adresa de email achizitiipublice@sguploiesti.ro pana la data de 18.04.2018, ora 15:00

Documente: Anunt, Caiet sarcini,Formulare, Contract asistenta juridica