În aceste luni, personalul societății noastre derulează activități specifice sezonului de iarnă, precum: deszăpezirea parcărilor, aleilor parcurilor și grădinilor publice, aleilor cimitirelor, îndepărtarea zăpezii de pe vegetația din perimetrele verzi aflate în administrarea societății, doborâri, tăieri de corecție și toaletări arbori, reparații mobilier urban, garduri bordurate și obiecte de joacă, întreținerea curățeniei zilnice, racordare la surse de energie electrică în cadrul evenimentelor organizate pe domeniul public, plantare material dendrologic, precum și alte lucrări de reparație și întreținere a elementelor instalațiilor fântânilor arteziene aflate în conservare.