ACTIVITATI OCTOMBRIE-NOIEMBRIE 2021

În această perioadă, angajații societății au desfășurat activități de amenajare și reamenajare zone verzi, prin plantarea de material dendrologic și floricol de sezon, reparații executate la mobilierul urban (reparatie bănci prin înlocuirea elementelor lipsă, reparații ale coșurilor de gunoi), reparații ale obiectelor de joacă din perimetrul locurilor de joacă din municipiu, notificare și ridicare a mașinilor abandonate/fără stăpân de pe domeniul public, tăieri de corecție și toaletări la arbori și arbuști, precum și doborârea celor degradați fiziologic, aplicarea de tratamente fitosanitare la arbuști, ridicarea resturilor vegetale de pe domeniul public, întreținerea curățeniei pe aleile parcurilor și grădinilor publice precum și ale cimitirelor administrate de către societate, amplasare indicatoare rutiere si de placute informative în perimetrul parcărilor administrate.