ANUNŢ DE RECRUTARE PENTRU POZIŢIA DE DIRECTOR ECONOMIC AI S.C. SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANĂ S.R.L. PLOIEȘTI

Comitetul de Nominalizare și Remunerare constituit în cadrul Consiliului de Administrație al S.C. Servicii de Gospodărire Urbană S.R.L. anunţă declanşarea procedurii de recrutare și selecție de candidaţi pentru nominalizarea în vederea numirii Directorului Economic al S.C. Servicii de Gospodărire Urbană S.R.L. Procesul de recrutare și selecţie are ca scop identificarea, recrutarea și selectarea celor mai potriviti candidati pentru ocuparea postului anterior menționat. Acest proces de recrutare și selecție se derulează în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea  nr. 111/2016 și H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi  din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare,  precum și cu cele ale Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și ale Legii 46/2008.