APRILIE-DECEMBRIE 2023

 

APRILIE-DECEMBRIE 2023

 

În această perioadă, personalul societății derulează următoarele activități: întreținerea curățeniei zonelor verzi aflate în concesiune, reamenajarea perimetrelor verzi odată cu plantarea materialului dendro-floricol caracteristic sezoanelor, toaletarea și doborârea arborilor care necesită astfel de intervenții, amplasarea indicatoarelor rutiere și desființarea lucrărilor edificate fără aviz pe domeniul public (în conformitate cu dispozițiile municipalității), administrarea îngrășămintelor pentru fertilizarea plantelor precum și a tratamentelor chimice împotriva dăunătorilor acestora, igienizarea și întreținerea perimetrelor verzi aferente asociațiilor de proprietari, intervenții de reparare a obiectelor de joacă și de mobilier urban precum și reconfigurarea zonelor de recreere din municipiu (în regie proprie), încurajarea activităților școlare care au ca subiect protejarea mediului prin acordarea sprijinului în furnizarea de informații și unelte necesare derulării acestora, pregătirea materialului dendrologic și floricol pentru plantare (în serele și pepiniera societății), refacerea zonelor deteriorate ale aleilor din cimitirele administrate de societate prin acoperirea cu asfalt, participarea la organizarea evenimentelor municipalității (târguri, expoziții, evenimente artistice etc), organizarea Târgului de Crăciun-ediția 2023-2024 și desfășurare altor activității în conformitate cu atribuțiile societății.