Autoritatea contractanta S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L. intentioneaza sa participe la licitatii publice, avand ca obiect de sevicii de proiectare PUZ, SF, PT, etc. Astfel, se doreste incheierea unui acord cadru pentru servicii topografice- viza OCPI, pe o perioada de un an, urmat de contracte subsecvente pentru fiecare obiectiv de investitii.

Operatorii economici interesati vor depune ofertele in plic inchis, pana la data de 23.08.2019 ora 11.30, la registratura S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L., din Str. Valeni nr 32.

Multumim!