Autoritatea contractanta S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L. intentioneaza sa participe la licitatii publice, avand ca obiect servicii de proiectare PUZ, SF, PT, etc.

Autoritatea contractanta S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L. intentioneaza sa participe la licitatii publice, avand ca obiect servicii de proiectare PUZ, SF, PT, etc. Astfel, se doreste incheierea unui acord cadru pentru servicii topografice- viza OCPI, pe o perioada de un an, urmat de contracte subsecvente pentru fiecare obiectiv de investitii.

Operatorii economici interesati vor depune ofertele in plic , pana la data de 10.02.2020 ora 13.00 la registratura S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L., din str Valeni nr 32.

Multumim!

Descarca documente