Autoritatea contractanta S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L. organizeaza procedura simplificata pentru achizitia de automacara transport vehicule

Autoritatea contractanta S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L. organizeaza procedura simplificata pentru achizitia de automacara transport vehicule. Societatile interesate sa participe vor depune o oferta completa, in plic inchis, in vederea participarii la procedura procedura simplificata, la Registratura S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L. str. Valeni, nr. 32, Ploiesti, pana la data de 30.09.2019, ora 11.00, cu mentiunea pe plic ’’A nu se deschide inainte de data de 30.09.2019, ora 13:30 – automacara transport vehicule’’ si datele de identificare ale societatii, in atentia Serviciului Comercial, Achizitii si Urmarire Contracte.

Descarcati documentatie licitatie

Alte detalii le obtineri de la Serviciul Comercial, Achizitii si Urmarire Contracte al S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L., telefon 0244 525252 interior 127.

Procedura de atribuire:  procedura simplificata offline.

Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut.

Data si ora limita de depunere oferte:  30.09.2019, ora 11.00

Data si ora limita de deschidere oferte: 30.09.2019, ora 13:30

 Anunt de participare simplificat:  1053376/17.09.2019