Autoritatea contractanta S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L. organizeaza selectie de oferte Reabilitaree, Reamenjare parc situat intre Primarie si Centrul Cultural Valenii de munte

 

Autoritatea contractanta S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L. organizeaza selectie de oferte in vederea incheierii unui acord cadru de subcontractare, ptr lucrarea la care se doreste sa participe ca ofertant » Reabilitaree, reamenjare parc situat intre Primarie si Centrul Cultural Valenii de munte », cu o firma autorizata care sa execute lucrari de executie si montaj sisteme de supraveghere video si alarmare.

           Operatorii economici interesati vor depune ofertele pana la data de 23.07.2019 ora 10.30, la registratura SC Servicii de Gospodarire urbana din Str Valeni nr 32, Ploiesti.

Descarca invitatie