Autoritatea contractanta SC SERVICII DE GOSPODARIRE URBANA PLOIESTI SRL . organizeaza achizitie publica prin procedura simplificata , in vederea atribuirii contractului de furnizare “Servicii de Monitorizare a sistemelor de alarma si supraveghere video “

Autoritatea contractanta SC SERVICII DE GOSPODARIRE URBANA PLOIESTI SRL . organizeaza achizitie publica prin procedura simplificata , in vederea atribuirii contractului de furnizare “Servicii de Monitorizare a sistemelor de alarma si supraveghere video “

Descarca documente licitatie