NOIEMBRIE-DECEMBRIE 2022

În această perioadă, angajații societății intervin pentru toaletarea și doborarea arborilor, reparatii ale obiectelor de joaca si mobilier urban, întreținerea zonelor verzi aferente imobilelor asociatiilor de proprietari, rondurilor, parcurilor si gradinilor publice, aliniamentelor și a celor aferente unitatilor de învățământ, plantarea materialului dendrologic de sezon, aplicarea masurii de blocare a masinilor parcate neregulamentar pe domeniul public și aplicarea masurii de ridicare a acestora conform dispozitiilor reprezentantilor Politiei, reparare si amplasare de indicatoare conform dispozitiilor comisiei speciale din cadrul municipalitatii, activitati de intretinere a cimitirelor administrate si alte activități potrivit atributiilor societatii.

SEPTEMBRIE-OCTOMBRIE 2022

 

Angajații societății intervin pentru desfiintarea construcțiilor amplasate pe domeniul public, fara aviz de functionare – in conformitate cu dispozitiile remise de municipalitate, aplicarea masurii de blocare a masinilor parcate neregulamentar pe domeniul public și aplicarea masurii de ridicare a acestora conform dispozitiilor reprezentantilor Politiei, reparatii ale obiectelor de joaca si mobilier urban, întreținerea zonelor verzi aferente imobilelor asociatiilor de proprietari, rondurilor, parcurilor si gradinilor publice, aliniamentelor și a celor aferente unitatilor de invatamant, indepartarea ambroziei de pe domeniul public, reparare si amplasare de indicatoare conform dispozitiilor comisiei speciale din cadrul municipalitatii, activitati de intretinere a cimitirelor administrate, activități de igienizare a bazinului lacului din Parcul Regele Mihai I al Romaniei si alte activitati potrivit atributiilor societatii.

--

Biroul Comunicare, Relatii Publice

Fratila Adela

Angajații societății intervin pentru reparatii ale obiectelor de joaca si mobilier urban, ridicarea masinilor abandonate de pe domeniul public, desfiintarea construcțiilor edificate fara aviz de functionare pe domeniul public - in conformitate cu dispozitiile remise de municipalitate, aplicarea masurii de blocare a masinilor parcate neregulamentar pe domeniul public, aplicarea masurii de ridicare a acestora conform dispozitiilor reprezentantilor Politiei, cosmetizarea zonelor verzi aferente imobilelor asociatiilor de proprietari, rondurilor, parcurilor si gradinilor publice, aliniamentelor etc, cosmetizarea zonelor verzi aferente unitatilor de invatamant in scopul pregatirii pentru inceperea noului an scolar, indepartarea ambroziei de pe domeniul public, reparare si amplasare de indicatoare conform dispozitiilor comisiei speciale din cadrul municipalitatii, activitati de intretinere a cimitirelor administrate, activități de igienizare a bazinului lacului din Parcul Regele Mihai I al Romaniei si alte activitati potrivit atributiilor societatii.

În această perioadă, angajații societății derulează lucrări de amenajare/reamenajare perimetre verzi, reamenajarea zonelor pietonale prin schimbarea ghivecelor vechi cu ghivece noi, realizate in regie proprie, îndepărtarea plantelor uscate si plantarea de material floricol proaspăt, aplicarea măsurilor de blocare și ridicare a autovehiculelor abandonate, desfiintare construcții edificate fara aviz de functionare pe domeniul public, ridicarea autovehiculelor abandonate și a celor parcate neregulamentar pe domeniul public, cosmetizarea zonelor verzi urmată de ridicarea resturilor vegetale si igienizarea acestora, interventii pentru repararea obiectelor de joacă și mobilier urban de pe domeniul public precum și repararea si reamplasarea semnelor de circulație de pe domemniul public, intervenții reparare sisteme de irigatii zone verzi și refacere elemente fântâni arteziene, activități de igienizare a bazinului lacului din Parcul Regele Mihai I al Romaniei, participare la evenimente cu profil de amenajare si intretinere zone verzi (Simfonia Lalelelor - Pitesti, Expozitie Vaslui etc)  si alte activitati potrivit profilului societatii.

 

În această perioadă, angajații societății derulează activități de pregătire a terenului pentru amenajarea de noi perimetre verzi, prin plantarea de material dendrologic și floricol de sezon, amplasare a ghivecelor pentru reamenajarea zonelor pietonale, aplicarea măsurilor de blocare și ridicare a autovehiculelor abandonate și cele parcate neregulamentar (in urma dispozitiilor Politiei), afisare a somatiilor de desfiintare și desfiintarea, pe cale administrativă, a constructiilor edificate fără aviz pe domeniul public, toaletarea și doborârea arborilor, cosmetizarea zonelor verzi urmată de ridicarea resturilor vegetale si igienizarea acestora, interventii pentru repararea obiectelor de joacă și mobilier urban de pe domeniul public precum și repararea si reamplasarea semnelor de circulație de pe domemniul public, confecționare panouri și amplasarea bannere „anti-mită” în cimitirele administrate de societate.

În această perioadă, angajații societății desfășoară activități de pregătire a terenului pentru amenajarea de noi perimetre verzi, prin plantarea de material dendrologic și floricol de sezon, intervin pentru ridicarea mașinilor abandonate/fără stăpân pe domeniul public, execută reparații la obiectele de joacă și mobilier urban, derulează activități de întretinere a zonelor verzi și de curățenie pe aleile cimitirelor, parcurilor și grădinilor publice, tăieri de corecție și toaletări la arbori și arbuști, precum și doborârea celor degradați fiziologic urmate de ridicarea resturilor vegetale de pe domeniul public.

În această perioadă, angajații societății au desfășurat activități de amenajare și reamenajare zone verzi, prin plantarea de material dendrologic și floricol de sezon, reparații executate la mobilierul urban (reparatie bănci prin înlocuirea elementelor lipsă, reparații ale coșurilor de gunoi), reparații ale obiectelor de joacă din perimetrul locurilor de joacă din municipiu, notificare și ridicare a mașinilor abandonate/fără stăpân de pe domeniul public, tăieri de corecție și toaletări la arbori și arbuști, precum și doborârea celor degradați fiziologic, aplicarea de tratamente fitosanitare la arbuști, ridicarea resturilor vegetale de pe domeniul public, întreținerea curățeniei pe aleile parcurilor și grădinilor publice precum și ale cimitirelor administrate de către societate, amplasare indicatoare rutiere si de placute informative în perimetrul parcărilor administrate.

ACTIVITATI AUGUST-SEPTEMBRIE  2021

În această perioadă, angajații societății au desfășurat activități de tuns gard viu și cosit iarbă, pe zonele verzi aferente instituțiilor de învățământ din municipiu, desființare/ridicare chioșcuri fără aviz sau lăsate în părăsire pe domeniul public, reparații obiecte de joacă și mobilier urban, tăieri de corecție vegetație pentru asigurarea vizibilității semnelor de circulație, îndepărtare ambrozie de pe domeniul public, precum și alte activități conform atribuțiilor societății.

Totodată, societatea noastră a asigurat logistica necesară derulării spectacolelor evenimentului „Week-end pe Bulevardul Castanilor”, organizat de municipalitate. Aceasta a constat în montarea și amplasarea scenei pe bulevard si asigurarea sonorizării. Tot pe bulevard, societatea noastră a amplasat căsuțe din lemn care au găzduit comercianții cu produse tradiționale, pe parcursul întregului eveniment, respectiv 14 august-12 septembrie 2021.

ACTIVITATI MAI–AUGUST 2021

În această perioadă, angajații societății deruleaza activități de plantare a materialului floricol de sezon, reamenajare zone verzi, cosit iarbă și tuns gard viu, desființare construcții fără autorizatie amplasate pe domeniul public, doborâre arbori degradați fiziologic, reparație obiecte de joacă și mobilier urban, amplasare pavilioane dotate cu dozatoare cu apa pentru combaterea efectelor caniculei, identificare și ridicare masini abandonate de pe domeniul public, taieri de corecție vegetatie pentru asigurarea vizibilității semnelor de circulatie, îndepărtare ambrozie de pe domeniul public precum și alte activități conform atribuțiilor societății.