Ultimele decizii luate in cadrul Consiliului de Administratie

Raportul Comitetului de Audit pentru semestrul I

Raportul Semestrial al Administratorilor S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L.

Rapoarte anuale ale administratorilor SGU pe anul 2020

Raportul comitetului de audit pe anul 2020

Raportul comitetului de nominalizare si remunerare SGU anul 2020

Raportul anual al comitetului de nominalizare si remunerare S.C. SERVICII DE GOSPODARIRE URBANA S.R.L. PLOIESTI

Raport anual al administratorilor societatii comerciale S.C. SERVICII DE GOSPODARIRE URBANA S.R.L. PLOIESTI

 Raportul anual al Consiuliului de Administratie al S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L. 2017