Autoritatea contractanta S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L. intentioneaza sa achizitioneze servicii de : » verificarea si curatarea cosurilor si canalelor de evacuare a gazelor arse aferente sobelor de teracota, semineelor, precum si curatarea sobelor de teracota ».

       Operatorii economici interesati vor depune ofertele pana la data de 10.12.2018 ora 14.00, la registratura din str Valeni nr 32,  adresa de email : achizitiipublice@sguploiesti.ro sau la nr de fax 0244.510.353.

Descarcati invitatie

Multumim!

 Tel.: 0244 525252 interior 127

S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L.

Sef Serviciul Comercial, Achizitii si Urmarire Contracte

Prahova, Ploiesti, str. Valeni, nr. 32

Tel.: 0244 525252

Fax: 0244 510353

www.sguploiesti.ro

Autoritatea contractanta S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L. organizeaza selectie de oferte in vederea valorificarii deseurilor din plastic si hartie.

Operatorii economici interesati vor depune oferta pana la data de 29.11.2018, ora 09:30, la adresa de email: achizitiipublice@sguploiesti.ro sau la nr. de fax: 0244.510353.

Descarcati invitatia licitatiei

 

 

Autoritatea contractanta S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L. organizeaza achizitie directa prin catalogul electronic SICAP, pentru atribuirea contractului de asigurare de raspundere civila fata de terti RCA pentru 2 remorci inmatriculate, din cadrul Parcului Auto.

Descarca documente licitatie

             S.C. S.G.U. PLOIESTI S.R.L. ORGANIZEAZA LICITATIE PUBLICA CU STRIGARE PENTRU  INCHIRIERE MINIMAGAZINE CALLIOPE LA DATA DE 12.11.2018   – ora 12.00

OFERTELE SE POT DEPUNE IN PLIC INCHIS PANA LA DATA DE 12.11.2018   – ora 12.00, POTRIVIT CERINTELOR DIN CAIETUL DE SARCINI CARE SE POATE CUMPARA DE LA SEDIUL S.C. S.G.U.PLOIESTI S.R.L., STR.VALENI, nr. 32  – SERVICIUL  PARCARI, BLOCARI, RIDICARI.

RELATII:  0244 /525252  – int. 115.

Autoritatea contractanta S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L. organizeaza procedura simplificata pentru achizitia de carburanti auto (benzina fara plumb euro 5 si motorina euro 5). Societatile interesate sa participe vor depune o oferta completa, in plic inchis, in vederea participarii la procedura procedura simplificata, la Registratura S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L. str. Valeni, nr. 32, Ploiesti, pana la data de 06.11.2018, ora 12:30, cu mentiunea pe plic ’’A nu se deschide inainte de data de 06.11.2018, ora 13:30 – carburanti auto’’ si datele de identificare ale societatii, in atentia Serviciului Comercial, Achizitii si Urmarire Contracte.

Alte detalii le obtineri de la Serviciul Comercial, Achizitii si Urmarire Contracte al S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L., telefon 0244 525252 interior 127.

Procedura de atribuire:  procedura simplificata offline.

Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut.

Data si ora limita de depunere oferte:  06.11.2018, ora 12:30

Data si ora limita de deschidere oferte: 06.11.2018, ora 13:30

 Anunt de participare simplificat:  SCN1022071/24.10.2018

Descarca documente: achizitia carburanti

’’Autoritatea contractanta S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L. organizeaza achizitie directa prin catalogul electronic SICAP, in vederea atribuirii contractului de prestari servicii de auditare situatii financiare

Societatile comerciale interesate vor depune oferta financiara si oferta tehnica, in plic inchis, pana la data de  01.11.2018, ora 10:00 la Registratura S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L, cu mentiunea pe plic : A NU SE DESCHIDE INAINTE DE 01.11.2018, ora 12:00 ”Servicii de auditare situatii financiare si datele de identificare ale societatii.

Procedura de atribuire:   achizitie directa prin catalogul electronic S.E.A.P.

Criteriul de atribuire este ’’pretul cel mai scazut’’.

DESCARCA  documente audit financiar , acord prelucrare date pentru achizitii

 

Data si ora limita de depunere a ofertelor:     01.11.2018, ora 10:00.

Data si ora de deschidere a ofertelor:       01.11.2018, ora 12:00.

 

Operatorii economici interesati vor depune ofertele pana la data de 30.10.2018 ora 14.00, la adresa de email : achizitiipublice@sguploiesti.ro sau la nr de fax 0244.510.353.