S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L., operator de servicii publice, organizeaza achizitie directa prin catalogul electronic SICAP,  pentru atribuirea contractului de servicii de asigurare răspundere civilă faţă de terţi, privind evenimentele neprevazute in spatiile verzi ale municipiului.

Descarca documentatie licitatie

 

 

Autoritatea contractanta S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L. organizeaza selectie de oferte in vederea valorificarii deseurilor din plastic si hartie.

Descarca documentatie

 

S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L.

Serviciul Comercial, Achizitii si Urmarire Contracte

Prahova, Ploiesti, str. Valeni, nr. 32

Tel.: 0244 525252 interior 127

Fax: 0244 510353

www.sguploiesti.ro

          Autoritatea contractanta S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L. organizeaza achizitie directa prin catalogul electronic SICAP, in vederea achizitionarii de asigurare de raspundere civila fata de terti pentru 12 autovehicule inmatriculate.

Descarca documente licitatie

 

Autoritatea contractanta S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L. organizeaza achizitie directa prin catalogul electronic SICAP, in vederea atribuirii contractului de prestari servicii de verificare si dupa caz remedierea instalatiilor de legare la pamant si emiterea buletinelor de verificare PRAM.

Descarca invitatie licitatie + model contract

S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L.

Serviciul Comercial, Achizitii si Urmarire Contracte

Prahova, Ploiesti, str. Valeni, nr. 32

Tel.: 0244 525252 interior 127

Fax: 0244 510353

www.sguploiesti.ro

Autoritatea contractanta S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L. intentioneaza sa participe la licitatii publice, avand ca obiect servicii de proiectare PUZ, SF, PT, etc. Astfel, se doreste incheierea unui acord cadru pentru servicii geotehnice, pe o perioada de un an, urmat de contracte subsecvente pentru fiecare obiectiv de investitii.

Operatorii economici interesati vor depune ofertele in plic , pana la data de 27.11.2019 ora 13.00 la registratura SC Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti SRL, din str VAleni nr 32.

Descarca invitatie pentru licitatie

S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L.

Serviciul Comercial Achizitii si Urmarire Contracte Prahova, Ploiesti, str Valeni nr 32

tel: 0244 525252

fax: 0244 510353

wwww.sguploiesti.ro

Autoritatea contractanta S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L. intentioneaza sa participe la licitatii publice, avand ca obiect servicii de proiectare PUZ, SF, PT, etc. Astfel, se doreste incheierea unui acord cadru pentru servicii topografice- viza OCPI, pe o perioada de un an, urmat de contracte subsecvente pentru fiecare obiectiv de investitii.

Operatorii economici interesati vor depune ofertele in plic , pana la data de 27.11.2019 ora 14.00 la registratura SC Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti SRL, din str Valeni nr 32.

Descarca invitatie pentru licitatie

S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L.

Serviciul Comercial Achizitii si Urmarire Contracte Prahova, Ploiesti, str Valeni nr 32

tel: 0244 525252

fax: 0244 510353

wwww.sguploiesti.ro

Autoritatea contractanta S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L. organizeaza achizitie directa prin catalogul electronic SICAP, in vederea atribuirii contractului de prestari servicii in vederea realizarii testului creditorului privat prudent si plan de restructurare, in vederea indeplinirii conditiilor prevazute de art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 6/2019.

Descarca documente licitatie + erata

Autoritatea contractanta organizeaza cumparare directa prin catalogul electronic SICAP, in vederea atribuirii contractului de prestari servicii de repararea, verificarea si mentenanta instalatiilor de protectie impotriva incendiilor (centrala de detectare, semnalizare si alarmare la incendiu si coloana uscata) situata in parcarea supraterana de pe str. Cuza Voda din Ploiesti.

Descarca documente achizitie

 

 

Autoritatea contractanta S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L. organizeaza achizitie directa prin catalogul electronic SICAP, in vederea atribuirii contractului de prestari servicii de mentenanta cu persoane juridice autorizate de C.N.C.I.R., pentru functionarea in conditiile legale a utilajelor.

Descarca documente licitatie

S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L.

Serviciul Comercial, Achizitii si Urmarire Contracte

Prahova, Ploiesti, str. Valeni, nr. 32

Tel.: 0244 525252 interior 127

Fax: 0244 510353

www.sguploiesti.ro