În urma numeroaselor solicitări primite din partea cetățenilor, precum și în scopul de a veni în sprijinul acestora, societatea noastră a implementat, ca alternativă de efectuare a plăților, sistemul transferului electronic de fonduri prin dispozitivele POS, cu ajutorul cardurilor bancare.

Terminalele se găsesc în dotarea cimitirelor administrate de societatea noastră, precum și în dotarea echipajelor Biroului Blocări Ridicări, Desființări, constituind o alternativă utilă și facilă de plată pentru cetățeni.

În detrimentul eforturilor noastre de a întreține mobilierul urban, din parcurile și grădinile publice aflate în administrare, personalul societății se confruntă cu frecvente acte de vandalism, ale căror autori sunt, din păcate, chiar din rândurile minorilor.

În colaj, imaginile băncilor recondiționate, amplasate pe Bulevardul Castanilor, sunt însoțite de cele care redau aspectele menționate mai sus. Pentru protejarea identității minorilor, am decis să prelucrăm imaginile respective.

Totodată, solicităm cetățenilor ca, în momentul în care observă astfel de acțiuni, să apeleze nr de telefon al Dispeceratului RASP- 0244/984 sau pe cel al Poliției Locale -0244/954.

În atenția tuturor cetățenilor din municipiu, interesați de modul de aplicare al HCL nr. 521/2019, privind aprobarea Regulamentului de înființare, atribuire, folosire, organizare și funcționare, a locurilor de parcare, în parcările de reședință și de domiciliu din Municipiul Ploiești.

Redăm, în rândurile de mai jos, comunicatul UAP Prahova, publicat în urma discuțiilor cu reprezentanții municipalității și ai societății noastre.

„Astăzi, 15 ianuarie 2020, la sediul primăriei, la solicitarea d-ului Viceprimar Cristian Ganea si a d-ului consilier Gheorghe Andrei, a avut loc o intalnire cu presedintele Uniunii Asociatiilor de Proprietari Prahova, pentru clarificarea unor situatii create de HCL 521/2019, privind reglumanetul pentru parcari si pentru crearea normelor de aplicare.

La această întâlnire au mai participat viceprimarul George Pana, d-ul Alin Dănilă, director gen. SGU Ploiești, Cristinel Șchiopu, dir. adj. SGU, dna Anabell Mantoiu, șef serviciu Juridic Contencios din cadrul SGU Ploiesti si d-na Carmen Radu, dir. Direcția de Patrimoniu.

In urma discutiilor s-a stabilit că în prima fază se va trece la inventarierea și stabilirea regimului juridic al terenurilor arondate asociatiilor de Proprietari, urmând ca pe masura finalizării acestei procedurii asociațiile sa fie anunțate de catre SGU, pentru a depune documentațiile aferente obtinerii locurilor de parcare, conform HCL 521/2019.

Prin urmare, depunerea documentatiilor conform art. 12 din HCL 521/2019 se amana pana la finalizarea acestei proceduri de aflare a statutului juridic al terenurilor arondate asociatiilor, precum si a suprafetelor disponibile pentru parcarile viitoare.

UAP Prahova a depus la registratura primariei, cu nr. 1000/15.01.2020, o adresa cu o serie de 16 propuneri de amendamente la HCL 521/2019, care au fost dezbătute si vor mai fi analizate pentru a modifica si completa actul normativ menționat.

De asemenea, s-a stabilit ca orice propunere a cetatenilor ca vine in sprijinul bunei functionari a regulamentului de parcare va fi analizata si supusa atentiei Consiliului Local, in perioada urmatoare, pentru ca regulamentul pentru parcari sa devina operabil.”

Informaţie de presă

 

Servicii de Gospodărire Urbană Ploieşti SRL aduce la cunoştinţa opiniei publice faptul că, în prezent, desfăşoară un amplu program de verificare a activităţii şi serviciilor derulate în cadrul parcărilor publice cu plată din municipiu, aflate în administrarea societăţii, precum şi a conformităţii legitimaţiilor/permiselor de parcare, prezentate de cetăţeni.

În acest sens, precizăm faptul că producerea de legitimaţii pentru persoane cu dizabilităţi/permise/abonamente/carduri magnetice de parcare false constituie fapte cu incidenţă penală, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi sunt sancţionate, de organele abilitate, în consecinţă.

Pe cale de consecinţă, menţionăm că, în cazul în care, în urma controalelor, se vor depista astfel de situaţii, personalul societăţii va sesiza entităţile de control competente.

Serviciul Comunicare

Adela Frăţilă