COMUNICAT DE PRESA 06.10.2017

Directorul General al S.C. SERVICII DE GOSPODARIRE URBANA Ploiesti S.R.L. aduce la cunostinta publica faptul ca afirmatiile primarului Municipiului Ploiesti, domnul Dobre Adrian, publicate in ziarul Observatorul Prahovean, cu privire la respingerea documentatiei pentru evaluarea bunurilor ce apartin societatii, in vederea obtinerii esalonarii datoriei catre ANAF, motivate de faptul ca mijloacele fixe asupra carora urmeaza a se constitui garantiile (garduri, roaba, clopotnita) sunt contrare realitatii.

Astfel, in conformitate cu prevederile art.6, alin.(9) din O.M.F.P.nr.90/2016 pentru aprobarea continutului cererii de acordare a esalonarii la plata si a documentelor anexate acesteia, care prevede:

“(9) În cazul bunurilor oferite drept garanție potrivit art. 193 alin. (6) lit. c) și d) din lege, debitorul trebuie să prezinte următoarele documente:

  1. a) actul de proprietate asupra bunului;
  2. b) raportul de evaluare a bunului;
  3. c) extrasul de carte funciară actualizat, în cazul bunurilor imobile;
  4. d) extrasul actualizat de la Arhiva de Garanții Reale Mobiliare, în cazul bunurilor mobile;
  5. e) fișa mijloacelor fixe.

(10) Raportul de evaluare se întocmește de un expert evaluator independent, autorizat în condițiile legii, iar costul evaluării se suportă de către debitor.”, am procedat la depunerea documentatiei necesare (05.10.2017), conform prevederilor legale.

De asemenea, la articolul 5, alin. 16 “Inaintea emiterii deciziei de respingere a cererii de acordare a esalonarilor la plata a obligatiilor fiscale, organul fiscal competent efectueaza audierea debitorului, potrivit art..9 din lege. In acest caz, organul fiscal competent va intocmi un proces-verbal de audiere.”, pana la data intocmirii prezentului comunicat nu s-a primit o astfel de decizie din partea ANAF.

In fapt, in urma discutiilor avute cu inspectorul fiscal care se ocupa de solutionarea cererii, ni s-a solicitat registrul imobilizarilor si balanta de verificare, pentru a fi identificate bunurile care pot face obiectul garantiei.

In opinia mea, edilul Ploiestiului Adrian Dobre ar trebui sa se informeze corect inainte de a lansa in spatiul public astfel de declaratii neconforme cu realitatea care conduc la amplificarea tensiunilor deja create in randul salariatilor SGU.

Avand in vedere faptul ca in acest moment nu avem o decizie de respingere din partea ANAF Prahova cu privire la solicitarea de esalonare a datoriilor, iar in spatiul public, Primarul municipiului Ploiesti, Adrian Dobre, a afirmat ca aceasta solicitare a fost respinsa, ii solicit sa isi ceara scuze fata de cei peste 700 de salariati ai societatii, care, prin conferinta de presa sustinuta de edil si, totodata, prin notorietatea acestuia au fost informati eronat in ceea ce priveste situatia actuala si reala de la SGU Ploiesti.

Atasez acestui comunicat documente ce stau la baza celor sustinute de mine, Ovidiu Negulescu director general SGU Ploiesti.

06.10.2017