Comunicat presa- Activități de verificare a siguranței echipamentelor de joacă

SGU Ploiești SRL aduce la cunoștința opiniei publice faptul că, personalul societății desfășoară o acțiune amplă de verificare a siguranței oferită de toate obiectele de joacă din perimetrele parcurilor din municipiu, administrate de către societatea noastră.

Aceste verificări se derulează în prezența reprezentanților Comisariatului Regional pentru Protecția Consumatorilor Regiunea Sud-Muntenia (Ploiești), personalul societății noastre procedând la dezafectarea echipamentelor de joacă, în cazul în care acestea nu mai pot oferi siguranța utilizării lor de către copii.

Totodată, zonele respective vor fi semnalizate corespunzător pentru a impiedica accesul copiilor până în momentul îndepărtării obiectelor de joacă respective, prin ridicarea și depozitarea lor la sediul societății.

În același timp, revenim cu solicitarea adresată tuturor cetățenilor de a respecta reglementările de utilizare a obiectelor de joacă, afișate pe indicatoarele de informare din perimetrul acestora, cu precădere cea care interzice folosirea echipamentelor de către persoanele care nu se încadrează în categoriile de vârstă specificate.

 

Biroul Comunicare, Relatii Publice

Fratila Adela