Contract de servicii de asigurare răspundere civilă faţă de terţi

S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L., operator de servicii publice, organizeaza achizitie directa prin catalogul electronic SEAP,  pentru atribuirea contractului de servicii de asigurare răspundere civilă faţă de terţi.

Acest contract trebuie să acopere acordarea de despăgubiri pentru prejudicii directe cauzate terţilor prin vătămare corporală, deces, avariere sau distrugere de bunuri din culpa instituţiei, ca urmare a unor evenimente neprevăzute în spaţiile verzi (inclusiv caderi arbori) sau calamităţi naturale (furtuna, trasnet, vijelie, ninsoare, inghet, etc.).

Societatile interesate vor depune oferta financiara si datele de identificare ale societatii,pana la data de 13.07.2016 ora 12:00, pe adresa de e-mail: achizitiipublice@sguploiesti.ro

Alte detalii le obtineti la Compartimentul Marketing, Aprovizionare, Achizitii al S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L., telefon  0244 525252 interior 127.

Procedura de atribuire:   achizitie directa prin catalogul electronic SEAP

Criteriul de atribuire este ’’pretul cel mai scazut’’.

Data si ora limita de depunere a ofertelor:     13.07.2016, ora 12:00