Convocare sedinta ordinara a Consiliului de Administratie 02.11.2017