Convocare a Adunarii Generale a Asociatilor in data de 02.03.2020