Convocare a Adunarii Generale a Asociatilor in data de 12.03.2020