Convocare a Adunarii Generale a Asociatilor in data de 18.10.2019