Convocare a Adunarii Generale a Asociatilor in data de 24.09.2021