Convocare a Adunarii Generale a Asociatilor in data de 23.10.2019