Convocare a Adunarii Generale a Asociatilor in data de 26.01.2021